Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Dvoutarifní elektroměr: princip činnosti, schémata zapojení, klady a zápory

Růst tarifů za elektřinu způsobuje rozsáhlé zavádění energeticky úsporných technologií určených ke snížení nebo optimalizaci spotřebovávaných zdrojů. Jednou z takových technologií je tarifikace elektřiny v závislosti na režimu zatížení elektrizační soustavy. K implementaci tohoto procesu v domácích a průmyslových podmínkách se často používá dvousazbový elektroměr, který umožňuje sledovat spotřebované kilowatty v souladu s denní dobou.

Princip činnosti

Dvoutarifní model elektroměru se stejně jako klasické verze skládá z obvodů měření proudu a napětí. Geometrický součet dat přijatých z proudového a napěťového obvodu ukáže množství energie spotřebované zátěží. Na rozdíl od klasického jednotarifního modelu však dvoutarifní modely zaznamenávají informace o nočních a denních tarifech v různých datových buňkách.

S ohledem na členění denního režimu činnosti člověk spotřebuje mnohem více elektřiny ráno a po celý den. Toto období je charakteristické několika vrcholy, recesemi, v závislosti na konkrétní době. Obzvláště rušné je ráno, během příprav na pracovní den, oběd a večer, kdy se většina populace vrací domů a pouští se do rutinních záležitostí. A v noci je elektrický systém prakticky vybitý.

Harmonogram denního rozložení zátěže v elektrických sítích

Rýže. 1. Harmonogram denního rozložení zátěže v elektrických sítích

Takové výkyvy v napájecí soustavě mají mimořádně nepříznivý vliv na vybavení elektráren a rozvoden. Protože v důsledku špiček maximálního zatížení a volnoběhu se urychluje opotřebení hlavních prvků elektrických instalací. Aby se předešlo takové mezeře v zatížení elektrizační soustavy, byl na státní úrovni přijat program na rozdělení tarifu na den a noc. Smyslem jejího zavedení je stimulovat obyvatelstvo k nočnímu zapínání výkonných elektrospotřebičů, aby se část spotřebované elektrické energie rozložila z hodin maxima do období minimální spotřeby.

Výhody a nevýhody

Dvoutarifní elektroměr za provozu počítá spotřebované kilowatty od 07:00 ráno do 23:00 večer v obvyklé sazbě a od 23:00 do 07:00 ráno levnější. Hlavní výhoda takového elektroměru se proto projeví při provozu zařízení v noci. Mezi hlavní výhody použití dvoutarifních modelů patří:

 • Šetřit peníze – hlavním přínosem pro obyvatelstvo je možnost úspory peněz na placení účtů. Navzdory skutečnosti, že instalace dvoutarifního elektroměru vyžaduje, aby si spotřebitel pořídil elektroměr, vyplatí se po 1 – 2 letech aktivní práce.
 • Přerozdělení zátěže – s ohledem na možnost platit méně se obyvatelé zpravidla snaží zapnout nejvýkonnější zařízení po 23:00. Současně se nastaví maximální režim pro elektrické topné systémy, spustí se pračka nebo pekárna. Možností realizace dvoutarifního odběru je poměrně hodně a každý by měl zvážit možnost jeho realizace individuálně.
 • Snížení pravděpodobnosti nedostatku energie během období špičky – v měřítku obce, města nebo konkrétní elektrárny redistribuce zátěže zabrání poklesům napětí a přetížení systému. Což se zase projeví na kvalitě a životnosti elektrospotřebičů.
 • Snížení počtu přetížení elektrických zařízení v trafostanicích. Tím se sníží četnost nouzových odstávek, doba pro obnovení normálního provozu systému a odpojení spotřebičů od napájení během výpadku proudu.
READ
Jak vybrat motokosu? Zjistěte, jak si usnadnit práci na zahradě.

Ale kromě výhod při provozu dvoutarifních elektroměrů lze identifikovat i některé nevýhody. Skutečné úspory jsou tak možné pouze u těch spotřebitelů, kteří jsou schopni zajistit noční provoz elektrozařízení. Jinak se vám dvoutarifní elektroměr nemusí vyplatit.

Je třeba také poznamenat, že ne všechna města a kraje mohou využívat dvoutarifní systém pro výpočet množství spotřebované elektřiny. Vzhledem k tomu, že tato funkce je regulována na státní úrovni, lze preferenční náklady kdykoli zrušit, zejména proto, že tato otázka již byla vznesena. Při použití nadsazené denní sazby v některých regionech lze výsledek úspory snížit na 10 – 15 %. Proto je před instalací nutné vypočítat proveditelnost takové náhrady.

Instalační nuance a schéma zapojení

Aby nedošlo k poškození elektroměru nezákonným jednáním třetích osob nebo agresivním prostředím, je opatřen ochranným krytem nebo štítem. Při instalaci elektroměru do ochranného krytu nebo štítu v souladu s článkem 5.3 GOST 31818.11-2012 je však nutné zajistit průhledné okno pro možnost odečítání.

Příklad okna pro odečítání na plášti elektroměru

Rýže. 2. Příklad okna pro odečítání na plášti elektroměru

Důležitou nuancí při instalaci dvoutarifního elektroměru je potřeba koordinovat výměnu se správcovskou společností. Dříve byl odběratel elektřiny povinen podat příslušnou žádost o převedení měřicího místa do dvoutarifního režimu. Pokud je to možné a na Vaší adrese nejsou žádné dluhy, pak smluvní oddělení vystaví doklad o zaplacení služeb na demontáž starého elektroměru, montáž a seřízení dvoutarifního elektroměru.

V souladu s článkem 1.5.27 PUE musí být elektroměry instalovány uvnitř suchých vytápěných místností. Proto můžete vždy odrazit požadavky organizace zásobování energií přesunout elektroměr mimo prostory. Upozorňujeme však, že pokud je elektroměr umístěn v domě, budete muset zástupcům společnosti poskytnout neomezený přístup k místu měření.

Chcete-li připojit dvoutarifní elektroměr k jednofázové síti, musíte použít schéma uvedené na obrázku níže:

Schéma zapojení pro jednofázový dvoutarifní elektroměr

Rýže. 3. Schéma zapojení pro jednofázový dvoutarifní elektroměr

K tomu je třeba připojit fázový vodič L z napájecího vedení na svorku 1 dvousazbového elektroměru a fázový vodič ze svorky 2 připojit k zátěži. Nulový vodič N se připojí obdobně na svorku 3 dvousazbového elektroměru a ze svorky 4 na vnitřní rozvodný okruh a domácí spotřebiče. Toto je nejběžnější možnost pro většinu domácích spotřebitelů napájených jednofázovým obvodem. Způsob připojení a označení svorek se může lišit v závislosti na konkrétním modelu dvoutarifního elektroměru, takže je třeba vzít v úvahu individuální schéma připojení.

READ
Dřevěné mříže do altánu svépomocí

Pro podniky nebo samostatný segment spotřebitelů v domácnostech lze použít schémata třífázového napájení. Do kterého je vhodné instalovat třífázový dvoutarifní elektroměr.

Schéma zapojení pro třífázový dvoutarifní elektroměr

Rýže. 4. Schéma zapojení pro třífázový dvoutarifní elektroměr

Připojení třífázového elektroměru se provádí podobným způsobem, každý z fázových vodičů L1, L2, L3 je postupně připojen ke svorkám elektroměru a ze stejných výstupů jsou připojeny k zátěži . Nulový vodič N je také připojen k elektroměru a z výstupu k zátěži. Pro ochranu samotného elektroměru se instaluje úvodní jistič, po kterém lze v obvodu použít jističe, UDT a další ochranná zařízení.

Další informace o připojení elektroměrů naleznete v článku: https://www.asutpp.ru/podklyuchenie-elektroschetchika.html

Jak získat důkazy?

Pro odečítání potřebujete znát označení denního a nočního tarifu pro instalovaný model elektroměru. Tyto parametry jsou zpravidla označeny takto:

U některých modelů dvoutarifních elektroměrů se tyto údaje automaticky mění ve stanovené frekvenci. V jiných se změní stisknutím příslušného tlačítka.

Chcete-li zaplatit účet za spotřebovanou elektřinu, budete muset napsat čísla zleva do čárky. Nejprve je na potvrzení o platbě uvedena denní sazba, poté noční. Za přítomnosti elektronického kabinetu lze údaje zadávat prostřednictvím online formuláře.

Kdo má z těchto elektroměrů prospěch?

Použití dvoutarifního elektroměru nebude výhodné pro každého, takže před nákupem takového elektroměru musíte zvážit následující kritéria:

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Život moderního člověka si nelze představit bez elektřiny. Právě tato výhoda zajišťuje fungování většiny zařízení.

Vzhledem k aktuálním trendům růstu tarifů elektřiny všichni mysleli na úsporu nákladů pod touto položkou. Existuje několik způsobů, jak snížit účty za elektřinu.

Jednou z nejúčinnějších a nevyžadujících velké investice je výměna měřicího zařízení. Nákup dvoutarifního elektroměru sníží finanční náklady i bez snížení odebíraného objemu.

Z důvodu diferencovaného výpočtu platí pro určitá období dne snížený tarif. Mnoho majitelů bytů a domů již nainstalovalo elektronická zařízení a recenze o nich jsou pouze pozitivní. Důrazně se však nedoporučuje kupovat měřicí přístroje v místech, kde neexistují žádné státní certifikační dokumenty.

Vlastnosti

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Dnes je na trhu dostatek modelů elektroměrů pro dvoutarifní měření elektřiny.

Klíčové parametry zařízení jsou:

 • třída přesnosti;
 • počet fází (jedna nebo tři);
 • výrobce;
 • funkčnost.
READ
Jak vybrat tu nejlepší palačinkovou pánev?

Navenek vypadají elektronická zařízení oproti klasickým indukčním měřičům v černém pouzdře velmi atraktivně. Přitom se snadno umístí na několik desítek let starý štít. Díky digitálním technologiím je elektronická výsledková tabule dobře viditelná.

Na zařízení může být pouze jeden ovládací prvek. S ním můžete zobrazit všechna potřebná data. Minimum ovládacích prvků je spíše výhodou než nevýhodou.

Přesnost

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Chyba v odečtech je důležitým bodem. Například u indukčních měřičů je tento indikátor 2,5.

U moderních elektronických modelů začíná třída přesnosti od 2 jednotek a může být i více než 0,5.

Na zařízení je tato charakteristika označena číslem. Jsou také uvedeny informace v technické dokumentaci zařízení.

Je důležité vědět: legislativní akt stanoví minimální hranici třídy přesnosti pro soukromé spotřebitele na úrovni ne nižší než „2“.

Jsou chvíle, kdy pracovníci elektrické sítě vyžadují nákup elektroměru třídy přesnosti 1 a vyšší. Jejich cena je mnohem vyšší, což výrazně ovlivní náklady na modernizaci.

Při standardní spotřebě elektřiny v bytě nebo soukromém domě bude nákup ultrapřesného měřícího přístroje jednoduše irelevantní. Zvýšené náklady na zařízení se po dobu provozu jednoduše nevyplatí. Pro podniky s velkým množstvím výkonného vybavení se toto řešení doporučuje.

Tarifování

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Dvoutarifní elektroměry jsou předprogramovány. V důsledku toho se rozlišují dvě zóny.

První počítá v intervalu od 7 do 11 hodin. Během tohoto období je stanoven standardní tarif za každý kilowatt.

V noci od 11 do 7 hodin platí snížená sazba. Zahrnutí všech výkonných zařízení v tomto časovém období umožňuje přerozdělit zátěž v celé síti a získat výhodný tarif.

Mohl by vás zajímat článek o dvoutarifních elektroměrech Mercury.

Přečtěte si článek o tom, jak připojit jednofázový elektroměr zde.

Funkčnost

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

V nejjednodušších elektronických dvousazbových měřičích můžete základní údaje zobrazit přímo na displeji přístroje.

Pokročilé modely jsou vybaveny síťovým rozhraním. Poskytuje připojení k osobnímu počítači. Díky specializovanému softwaru můžete sledovat spotřebu elektřiny a přenášet odečty.

Digitální počítadlo může obsahovat paměťové buňky, které umožňují zadávat hodnoty podle měsíců. Tato funkce umožňuje vyhnout se konfliktním situacím v případě chybně vystavené faktury.

Je také možné odstranit aktuální indikátory:

 • spotřebovaný proud;
 • Napětí;
 • výkon (činný nebo jalový).
READ
Trávníkový rošt: betonový a plastový trávníkový rošt pro kutily

Instalace

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Chcete-li vyměnit starý měřič, budete muset kontaktovat elektrickou síť. Žádost je třeba podat poskytovateli služeb.

Po jeho zvážení provedou zaměstnanci náhradu v předem stanovené lhůtě. Demontáž indukčního zařízení a instalace elektronického zabere minimum času.

Práce zpravidla provádějí kvalifikovaní elektrikáři. Jsou případy, kdy přitahují specialisty z jiných společností. V tomto případě musí zaplombování nového dávkovacího zařízení provést velitel.

V závislosti na konkrétním modelu se instalace provádí na standardní šrouby. Nejlepší je ale dát přednost kompletní modernizaci sedačky s montáží na DIN lištu. Pokud má dvoutarifní elektroměr pouzdro, je mnohem jednodušší jej nainstalovat.

Také by vás mohl zajímat článek o jednofázových měřičích Merkur.

Přečtěte si článek, který rozumí schématům připojení elektroměrů, čtěte zde.

Ekonomické zdůvodnění nákladů

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Instalace dvouzónového třífázového nebo jednofázového měřiče je plně oprávněná.

Nejjednodušším příkladem by byl dokonce obyčejný byt, ve kterém jsou přítomny následující spotřebiče:

 • ohřívač vody;
 • elektrický sporák;
 • pračka;
 • vícevařič;
 • pekařství atd.

Většinu spotřebičů lze využívat v období nižších nákladů na elektřinu. Ohřívač vody o objemu 50-70 litrů ohřívaný v noci s ekonomickým využitím pro potřeby dne zcela stačí.

Dvoutarifní elektroměry: účelnost použití, vlastnosti instalace a provozu

Praní prádla lze také provádět v období nízkých nákladů na energii.

Mnoho modelů praček má odložený start, který umožňuje začít prát v noci.

Podobně můžete využít i méně výkonná zařízení. V důsledku toho bude každý spotřebovaný kilowatt energie levnější. Ve dne se používají pouze zařízení s nízkou spotřebou.

Téměř polovinu veškeré spotřeby lze přenést v noci. S 50% slevou ze základního tarifu se částka za elektřinu sníží o čtvrtinu. Proto se doporučuje přechod na moderní dvoutarifní elektroměr. V závislosti na míře spotřeby se plně vyplatí během 1-2 let.

Podívejte se na video, které pojednává o funkcích používání dvoutarifních elektroměrů:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: