Garáž SIP panelů svépomocí

Možností, jak garáže postavit, je poměrně dost a především rozmanitost se projevuje v použitých materiálech stavebníků. Cihlové a kovové stavby, konstrukce z různých druhů betonu jsou známy již dlouhou dobu. Někteří vývojáři v tomto případě dokonce experimentují se dřevem a dalšími exotickými materiály. Ale jeden z nich – panely SIP – zůstává málo známý. V článku bude pojednáno, jaké jsou jejich parametry, zda je použití takových bloků při stavbě garáže opodstatněné, a pokud ano, proč.

Vlastnosti

Strukturálně jsou panely SIP ohřívačem, na kterém jsou umístěny takzvané orientované dřevotřískové desky. Tento materiál:

 • plastický;
 • mechanicky pevný;
 • propouští málo tepla ven nebo dovnitř.

Expandovaný polystyren působí ve většině modifikací jako dodatečná izolace. Jak ukazuje dlouholetá praxe, panel SIP je schopen rovnocenně konkurovat dřevotřískovým deskám. Obecným závěrem odborníků na to je právě materiál, který vám umožní vytvořit potřebnou strukturu bez ztráty času, peněz a fyzické síly.

Nepochybnými výhodami stavby z panelů SIP je také snadná údržba, dostupnost materiálu a možnost jeho získání kdykoli a v jakémkoli množství. Práci můžete dokončit vybudováním plnohodnotné garáže za 4-5 dní, aniž byste si najímali speciální vybavení.

Protože panel SIP je druh dřeva a speciální druh plastu, lze jej snadno řezat pilou na dřevo nebo elektrickou přímočarou pilou. Vnější křehkost je klamná, ve skutečnosti je vytvářená struktura velmi odolná. Geometrická přesnost tvárnic, která je pro cihly, desky nebo jiné materiály samozřejmě nedosažitelná, umožňuje co nejpřesněji vypočítat potřebu výrobků.

Udělat dokonale hladké a rovné stěny není obtížné. SIP panel není náchylný k požáru, což velmi potěší každého zodpovědného majitele.

Mnozí se zajímají o otázku, proč jsou tyto návrhy levné, díky čemuž je dosaženo tak nízké ceny. Tato otázka je oprávněná, protože poměrně dostupné nekvalitní zboží se již bohužel stalo zvykem. Zde je ale situace jiná: SIP panel se na trhu objevil teprve nedávno, zatím není příliš žádaný, a proto ani cenová hladina není příliš vysoká.

Stejně jako u každé jiné garáže je potřeba promyšlený projekt zohledňující přesné místo stavby, rozměry konstrukce, typ základny a elektrické rozvody.

Ground

Panelová garáž je často umístěna na dlaždicovém základu (desky by měly mít tloušťku 12 nebo 17 cm). Mezi všemi deskami jsou ty, které mají zapuštěné výztuhy, považovány za nejlepší. Pásková základna předpokládá přesahy založené na železobetonových deskách; takové řešení je nepřijatelné pro tekuté, nadměrně pohyblivé půdy. Základem sloupu jsou pilíře, které slouží k uložení nosníků, na kterých je umístěn strop.

Co je třeba pro práci?

Přibližnou potřebu panelů SIP při stavbě garáže lze určit velmi jednoduše: na 1 mXNUMX je třeba položit jeden blok. m povrchu. Přesnější výpočty pomohou provádět online kalkulačky a ještě spolehlivější rady od profesionálů. Kromě panelů budete potřebovat:

 • perforátory a šroubováky (pro vytváření otvorů a upevnění jednotlivých prvků);
 • úroveň budovy;
 • silikonový tmel pro zakrytí mezer a dalších otvorů;
 • obkladový materiál (vnitřní a vnější);
 • fix (je pro ně vhodné dělat si poznámky při práci);
 • měřítko;
 • rohy.
READ
Sádrové stropy: Dokončovací práce a dekorace, Možnosti, Foto

Pracovní proces nezačíná přípravou sady panelů, ale výběrem místa, kde se bude pracovat. Typ základu je dán tím, jak bude garáž provozována – pro jeden osobní automobil stačí nejjednodušší pásový základ. Místo pro stavbu je předběžně vyčištěno, je vykopán příkop, pokrytý směsí písku a drceného kamene (v poměru 1: 1). Poté přichází na řadu zavádění pilot a jejich betonování – a až nalitá malta ztuhne, bude možné pracovat na rámu.

Zvláštností panelů SIP je, že mohou být položeny jak svisle, tak vodorovně; pro připojení k základu je vhodné použít rohy.

Bloky jsou upevněny šrouby proraženými přes předvrtané otvory. Je vhodné upevnit panely na obou stranách současně, což pomůže zabránit sebemenšímu zkreslení nebo nerovnoměrnému reliéfu. Ve většině případů jsou panely instalovány z rohů, každý šev je těsnější přidáním tmelu.

Až bude toto vše hotovo, udělejte:

 • střešní krytina;
 • podkroví nebo neobývané podkroví;
 • elektrické vedení;
 • pokládání topných vedení;
 • vytvoření ventilačních systémů;
 • uspořádání brány;
 • dekorace interiéru a exteriéru.

Je třeba poznamenat, že při stavbě garáže existuje jednodušší způsob, jak položit panely SIP. Nevyžaduje použití rámu, takže je použitelný pouze v oblastech, kde jsou vyloučena zemětřesení, silný vítr a bouře, stejně jako výrazné sněžení. Základní panel se umístí na místo, kde se protínají páskovací nosníky, vyrovná se a jemnými údery kladiva se na nosník narazí.

V tomto případě je použití lepidla a tmelu nepostradatelné.

Drážka slouží pro zavedení dokovacího nosníku. A pak pracují přesně podle tohoto schématu, dokud nejsou všechny části propojeny. Panely v rohu jsou připevněny samořeznými šrouby, pro větší spolehlivost jsou mazány speciálně vybraným lepidlem.

Výhodou garáže z tvárnic SIP je také to, že na ni lze umístit střechu s jedním nebo dvěma sklony.

Lehký materiál získaný lisováním je namontován tak, že zatížení z krokví a stropů dopadá na vnitřní sloupy. Toto řešení umožňuje minimálně zaplnit vnitřní objem budovy a do značné míry uvolnit tlak z vnějších stěn a pilířů. Pokud je garáž podobná ve všech ostatních vlastnostech postavena z cihel, je nutné nainstalovat další vnitřní stěnu.

Navíc náklady na zděné, pórobetonové a pěnobetonové konstrukce jsou o 80 % vyšší, i když pomineme obkladový a izolační materiál.

Jak se správně starat ao nedostatcích

Není to těžké, ale je potřeba striktně dodržovat klíčové požadavky, abyste nenarazili na zbytečné problémy. Od samého začátku je tedy velmi důležité vybrat materiál s vysokým stupněm odolnosti proti vlhkosti. Ne každý panel tento požadavek splňuje, protože mnoho výrobců se snaží spotřebitele uvést v omyl. Pokud se dá klidně vzít cihla nebo pórobetonový blok – jsou vždy bezpečné – pak se to o tomto materiálu říci nedá.

READ
Typy střech s podkrovím v soukromých domech, jejich možné individuální projekty a odrůdy, příklady na videu foto

V prodeji najdete výrobky, které nepatří do třídy E1, uvolňují nadměrné množství formaldehydu a mohou být zdraví nebezpečné. V blízkosti stěn SIP je nepřijatelné:

 • instalovat krby a kamna;
 • umístěte elektrické ohřívače;
 • hromadí hořlavé látky (palivo).

To klade určitá omezení na uspořádání vnitřního prostoru a na skladování různých předmětů. A když se v zimě objeví výrazná sněhová nadílka, budete se muset postarat o úklid budovy. Pokud zvlhne, pak budou následky mnohem smutnější než v případě zděné, plechové nebo betonové garáže. Kompetentní vnější povrchová úprava minimalizuje negativní dopad sněhu a ledu, ale zvyšuje náklady a komplikuje práci.

Panel SIP neumožňuje průchod páry, což zvyšuje roli správné instalace ventilace. A i když je vybaveno podle všech norem, budete muset odmítnout práci s potravinářskými výrobky, od umístění koupelí, koupelí a saun.

Co je důležité, panel není nosná konstrukce a při jakémkoli zatížení se rychle zbortí. Proto by jeho instalace měla probíhat tak, aby i vlastní zatížení šlo co nejvíce na trámové prvky a dřevo. Pokud je tento požadavek splněn, můžete bezpečně postavit i dvoupodlažní garáže, nekladou se žádné limity na objem budov a jejich výšku.

Stejně jako ostatní budovy vyrobené ze standardních bloků je klíčovým problémem nedostatečná pevnost spojů desek. Aby tepelná roztažnost topného materiálu nepoškodila konce vnější OSB desky, musí být ponechána speciální mezera.

Konstrukce garáže na bázi SIP musí mít velmi dobrou úroveň hydroizolace, protože to je nezbytné pro zajištění stability materiálu.

Výrobci a prodejci vždy říkají, že deska je imunní vůči kapalné vlhkosti a vodní páře, protože technologie používá pryskyřice a parafín k zabránění navlhnutí. Zkušenosti z reálného provozu ale ukazují, že dlouhodobé působení vody nebo podmáčené atmosféry má na stav OSB špatný vliv. Proto i sebemenší mezeru, nemluvě o spárách, je nutné uzavřít vrstvou aerosolu obsahujícího silikon.

Vnější stěny jsou pokryty vrstvou hydroizolace (fólie) a poskytují ventilační mezeru. Pro přední dokončení se doporučuje použít obklady nebo dekorativní panely.

Sendvičový panel, kde je topidlo minerální vlna, je na vlhkost ještě citlivější než obvykle. Je vhodné vzít ne ji, ale blok naplněný pěnovým polystyrenem. Vzhledem k tomu, že spoje panelů mohou vytvářet tepelné mosty, každý spoj bude muset být dobře utěsněn a poté překryt tvarovanými překryvy. Je důležité vzít v úvahu, že nátěr aplikovaný ve výrobě je velmi náchylný na mechanické namáhání – nebezpečí pomůže snížit pouze obarvení nebo jiná ochranná vrstva.

A přesto výhody panelů SIP převažují nad nevýhodami. Každý stavitel, dokonce i začátečník, zvládne práci správně. Stačí umět pracovat s kladivem a šroubovákem; stěny se staví postupně, a aby byla garáž mechanicky tužší, je nutné použít ocelovou pásku. Profily pro stropní konstrukce musí být širší než u stěnových konstrukcí, spoj musí být proveden pouze samořeznými šrouby se zinkovou vnější vrstvou.

READ
Jak rychle a efektivně odstranit skvrny od fixů z oblečení?

Stěny musí být instalovány a neustále kontrolována jejich geometrie pomocí olovnic a přesných úrovní budovy. Řez SIP panelu je nemožné, takže budete muset okamžitě spočítat jejich spotřebu co nejpřesněji.

Jak postavit garáž vlastníma rukama z panelů SIP, viz následující video.

Jak postavit garáž z panelů SIP?

Garáže vyrobené z panelů SIP v hustých městských oblastech jsou velmi oblíbené. To je vysvětleno skutečností, že takové konstrukce se snadno montují, mají nízkou hmotnost a zároveň dokonale udržují teplo. Jako příklad: na vytápění takového objektu je potřeba polovina energie než v garáži z červených nebo vápenopískových cihel.

K sestavení konstrukce stačí dobře zpracovat všechny spoje a trhliny pomocí montážní pěny. Tuto práci zvládne i začátečník.

Proč SIP panely?

Uskladnění auta v panelové garáži SIP je dobrým řešením, takový objekt lze nazvat spolehlivou budovou pro „železného koně“.

Panely jsou složeny z několika vrstev PVC izolace nebo technické vlny.

Desky jsou opláštěny polymerními materiály, vlnitou lepenkou, OSB.

Takové panely mají následující výhody:

 • snadno se čistí;
 • materiál nereaguje s agresivními chemickými látkami;
 • pokud impregnujete panely OSB speciálními chemikáliemi (zpomalovače hoření), bude mít strom dobrou odolnost vůči vysokým teplotám.

Plán-schéma

Před zahájením instalace objektu je nutné vypracovat plán práce. Pokud je vše navrženo správně, pak Nebude obtížné vypočítat množství materiálu, který bude vyžadován:

 • Kolik cementu, štěrku a písku bude potřeba k odlití základu;
 • Kolik materiálu je potřeba na střechu a tak dále.

Formáty desek OSB jsou následující:

 1. Šířka od 1 metru do 1,25 m;
 2. Délka může být 2,5m a 2,8m.

Výška objektu bude cca 2,8 m. Šířka garáže je uvažována jako jednoduchá: k šířce auta, které bude uskladněno v interiéru na obou stranách, se přidá jeden metr. Například: šířka a délka vozu je 4 x 1,8 m. Vpředu a vzadu byste měli přidat 1,8 metru a po stranách bude stačit přidat prostor o jeden metr.

Dostaneme parametr 7,6 x 3,8 metru. Na základě získaných údajů můžete vypočítat počet potřebných panelů.

Pokud budou v garáži dodatečně různé police nebo skříně, doporučuje se vzít tuto skutečnost v úvahu při navrhování a přidání potřebných ploch do projektu.

Nadace

Konstrukce garáže nebude mít velkou váhu, takže pro takový objekt není třeba odlévat masivní základ. Je snadné vytvořit základ z desek, jejichž tloušťka je asi dvacet centimetrů.

Desku lze pokládat i na půdu s vysokou vlhkostí:

 • Před instalací je vyroben speciální polštář ze štěrku o výšce ne větší než 35 cm.
 • Na polštář je namontován výztužný rám, podél obvodu je sestaveno bednění, nalévá se beton.
 • Takový základ bude pevný, zároveň to bude podlaha v garáži.
 • Můžete také vytvořit základ na pilotách nebo sloupech.
READ
Nápady na design dvora: 11 užitečných tipů

Je ještě snazší vyrobit garáž na šroubových pilotách, takové konstrukce lze postavit i na půdách:

 • písčitý;
 • oxid hlinitý;
 • s vysokou vlhkostí.

Pod pilotovým základem není nutné místo speciálně vyrovnávat; na takovou práci jde často lví podíl rozpočtu. Pilotové založení lze provést ve stísněném prostoru, kdy jsou kolem různé budovy. Tento jev se často vyskytuje v městských oblastech. Pro pilotový základ není nutné používat drahé velkorozměrové zařízení.

Hromady jsou vyrobeny z materiálů:

Mohou mít kulatý, čtvercový nebo obdélníkový tvar. Nejjednodušší metodou instalace jsou šroubové piloty. Lze je zakoupit ve specializovaném obchodě. Takové návrhy jsou dobré v tom, že jsou zašroubovány do země podle principu šroubu.

Výhoda takových hromádek:

 • instalaci zvládne i začátečník;
 • nevyžaduje čas na smrštění, což je nezbytné pro betonovou základnu;
 • hromady jsou levné;
 • piloty jsou odolné a pevné;
 • univerzálnost.

Po instalaci pilot je k nim připevněna základna dřeva nebo kanálů, ke kterým jsou zase namontována vertikální vodítka.

Piloty velmi dobře snesou zátěž daleko přesahující hmotnost samotné garáže.

Chcete-li postavit rám z panelů SIP, budete nejprve potřebovat nosníky vyrobené z kovu nebo dřeva. Pro panely SIP z vlnité lepenky jsou vyžadována kovová vodítka, pro upevnění desek OSB je zapotřebí nosník.

Kovové nosníky se betonují v okamžiku zalití betonové desky. Dřevěné trámy se osazují do předem připravených výklenků.

Pokud jsou vertikální regály vysoké až tři metry, nejsou mezilehlé podpěry nutné. Stojany jsou instalovány pro každý jednotlivý blok, pak se design ukáže jako docela tuhý.

Vodorovné nosníky upevňují rám budoucího objektu, musí být namontovány v horním a dolním bodě, pak to zaručí, že nedojde k deformaci.

Když je rám připraven, můžete namontovat panely SIP, a pokud je vše provedeno správně podle předem naplánovaného plánu, bude proces instalace jednoduchý.

Montáž stěn začíná od nějakého rohu (to nemá zásadní význam). Pomocí speciální dokovací lišty je rohový panel připevněn k vertikálním a horizontálním kolejnicím. Nejčastěji se jako upevňovací prvky používají samořezné šrouby. Když je jeden panel upevněn, jsou namontovány následující bloky, přičemž se používají dokovací zámky (těsnění), které musí být pokryty tmelem, aby byl šev těsnější.

Zbytek sady sendvičů je připevněn k vodíkům, která jsou umístěna úplně nahoře a úplně dole.

V garáži jsou často police a regály na nářadí a další užitečné věci. Regál bývá široký 15-20 centimetrů, proto je třeba při návrhu zohlednit i tento faktor. Důležitý bod: police musí být připevněny k rámu, pak nebudou pozorovány žádné deformace, zatížení stěn bude minimální.

Samotné desky mohou být vyrobeny z PVC, OSB nebo polystyrenu. Každý talíř o velikosti 60 x 250 cm váží jen ne více než deset kilogramů. Tloušťka bloků je obvykle asi 110–175 mm.

READ
Vermikulitová izolace: popis s fotografií, tipy

Existuje také jiný způsob (snadnější) montáže rámu. V USA se objevila nová technologie, která se nazývá bezrámová metoda stavby garáže z panelů SIP. Tuto možnost je vhodné použít v jižních oblastech, kde nejsou bouřkové větry a výrazné sněžení.

Další práce se provádějí podle pevného schématu. V jednom rohu je umístěn panel na křižovatce páskovacích trámů. Vyrovnejte se na úroveň a pak ji údery kladiva položili na trám. Všechny drážky jsou jistě potaženy tmelem a montážní pěnou.

Zámek je upevněn upevněním dřevotřísky k postroji. Do drážky je vložen spojovací nosník, který je potažen tmelem; panely jsou připevněny k sobě a nosnému nosníku a pevně upevněny. Rohové panely jsou k sobě připevněny samořeznými šrouby.

Vše je třeba vzít v úvahu předem, je velmi důležité zajistit, aby byly spojovací prvky spolehlivé; jinak se garáž po prvním větším sněžení zhroutí jako domeček z karet.

střecha

Když už mluvíme o střeše, můžeme konstatovat, že zde je široký výběr. Střechu můžete vyrobit:

 • opírat se o;
 • štít;
 • s podkrovím.

Je reálné vyrobit sedlovou střechu, pokud je výška stejná po obvodu objektu. Pokud je namontována přístřešek, pak bude jedna stěna vyšší než druhá a úhel sklonu musí být alespoň 20 stupňů.

K sestavení sedlové střechy budete potřebovat:

Doporučuje se, aby byl přítomen jeden panel SIP v roli jednoho rozpětí, pod ním lze umístit rám z takového úhlu, že uzel bude skutečně namontován na obou stranách.

Střecha může být také vyrobena z několika řad panelů. Instalace začíná od rohu zdola. Panely jsou upevněny samořeznými šrouby (zde nedochází k zásadním inovacím), spoje jsou utěsněny tmelem.

Garáž musí být větraná. Do otvoru se vloží trubka a spoje se utěsní tmelem nebo pěnou.

Poté, co jsou stěny a střecha připraveny, měly by být svahy tmeleny a poté by měly být dobře ošetřeny tmelem. Tak bude zaručeno, že v zimě bude v garáži teplo.

Garáže s podkrovím jsou velmi funkční, v takovém “podkroví” můžete uložit staré věci, desky, nářadí. V podkroví jsou další metry čtvereční, které lze skutečně využít s velkou návratností.

Gates

Poté se postaví brány. Mohou to být brány:

 • posuvné;
 • vertikální;
 • sklopné.

Roletové mechanismy jsou velmi funkční, jejich výhody:

 • nízká cena;
 • jednoduchost instalace;
 • spolehlivost.

Taková zařízení ušetří spoustu místa. Křídlové brány postupně ustupují do pozadí. Jsou těžké a špatně se s nimi pracuje v zimě, zvláště při silných sněhových srážkách. Křídlové brány vyžadují další minimálně 4 metry čtvereční volného prostoru před garáží, což také není vždy pohodlné.

Je snadné instalovat automatická zařízení na vertikální zvedací brány, jsou jednoduché v designu a spolehlivé.

Informace o tom, jak správně nainstalovat panel SIP, naleznete v následujícím videu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: