Gejzír Neva 4511 – všechny detaily provozu

Nejnešťastnější VPG model BaltGaz Neva 4511 s novou vodní jednotkou, můj osobní názor.

Vážený kupující.

Vážený kupující!

Děkujeme, že jste si vybrali náš ohřívač vody.

Při nákupu zařízení zkontrolujte:

úplnost dodávky;

dodržování tlaku a druhu (zemního nebo zkapalněného) plynu,

vámi používaný tlak a druh plynu uvedené v části 9 tohoto dokumentu
manuálu a na štítku na stroji.

Požadujte také, aby obchodní organizace vyplnila kupóny pro

záruční oprava.

Při nákupu zařízení pomocí úvěru a

splátkový kalendář zobrazující celkovou částku k úhradě. Plán
platby musí být kupujícím podepsány s datem a dekódováním
podpisy.

Tento návod obsahuje informace o tom, jak nainstalovat ohřívač vody,

pravidel pro jeho provoz a údržbu, jejichž dodržování
zajišťuje dlouhodobý bezproblémový a bezpečný provoz zařízení. Prosím,
Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte pokyny v něm uvedené
instrukce.

S pozdravem Armavir Gas Equipment Plant LLC

Telefon na sjednocenou službu technické podpory 8-800-555-40-35

(volání v Rusku je zdarma, provozní doba: od pondělí do pátku od 9.00:17.00 do XNUMX:XNUMX (MSK))

Instalace zařízení, poučení majitele o zásadách provozu a provozním řádu

stroje, údržba, odstraňování závad a opravy se provádějí pouze
specializovaná servisní organizace.

Provádí se kontrola a čištění komína, oprava vodovodního systému

služby údržby bydlení na žádost vlastníka zařízení.

Odpovědnost za bezpečný provoz stroje a za jeho údržbu

stav nese jeho majitel.

Nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v návodu a pravidel pro instalaci, používání a

údržba může způsobit požár, popáleniny nebo otravu plynem nebo oxidem.
uhlík (CO).

vylepšení produktu a vyhrazuje si právo provést
nutné změny konstrukce ohřívače vody. Tyto změny nemusí být
odráží v návodu k použití.

Vážený kupující.

. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE .

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE . 3

POPIS A FUNKCE JEDNOTKY . čtyři

Účel zařízení. čtyři

Obsah dodávky. 5

Zařízení zařízení “NEVA-4011”. 5

Provoz zařízení “NEVA-4011”. 6

Zařízení zařízení “NEVA-4511”. 9

Provoz zařízení “NEVA-4511”. 11

INSTALACE JEDNOTKY . 12

Umístění a schéma instalace. 12

Instalace zařízení. 13

Připojení stroje k přívodu vody . 13

Připojení zařízení k plynové síti. čtrnáct

Připojení zařízení k láhvi se zkapalněným plynem. čtrnáct

Pravidla pro instalaci flexibilních hadic. čtrnáct

Připojení zařízení ke komínu. patnáct

Instalace baterií zařízení “NEVA-4511” . 16

Kontrola zařízení. 16

Přepnutí zařízení na jiný druh a tlak plynu. 17

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ. 17

Zapnutí zařízení “NEVA-4011” . 17

Zapnutí zařízení “NEVA-4511” . 18

Regulace teploty a průtoku vody. osmnáct

Vypínání zařízení. 19

Výměna baterií v zařízení “NEVA-4511” . dvacet

Ochrana proti mrazu. dvacet

Akce v případě nouze. dvacet

MOŽNÉ PORUCHY ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ. 22

PRAVIDLA PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ . 25

OSVĚDČENÍ O PŘIJETÍ . 27

INSTALAČNÍ ZNAČKA A

PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY . 27

KATALOG DÍLŮ . 28

SERVISNÍ STŘEDISKA PRO OHŘÍVAČE VODY NEVA. 32

. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE .

Určení bezpečnostních opatření

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Aby se předešlo nehodám a selhání zařízení, je zakázáno:

samostatně nainstalovat a uvést zařízení do provozu;

zapněte a upravte zařízení pro osoby, které nejsou obeznámeny s tímto návodem

uzavřete rošt nebo mezeru ve spodní části dveří nebo stěny určené pro proudění vzduchu,

plyn potřebný pro spalování v místnosti, kde je zařízení instalováno;

používat zařízení v nepřítomnosti tahu v komíně;

používat zařízení v rozporu s pravidly uvedenými v tomto návodu a používat jej nepoužité

READ
Jak se vypořádat s plakem a zežloutnutím koupele

nezávisle rozebrat a opravit zařízení;

provádět změny v konstrukci zařízení;

ponechat pracovní zařízení bez dozoru;

dotknout se během provozu zařízení obložení v oblasti průzoru a přímo

jeho blízkosti, jakož i výfukového potrubí spalovacích produktů v blízkosti zařízení pro odvod plynu zařízení, protože
teplota těchto povrchů může přesáhnout 100

Pokud existuje možnost zamrznutí vody ve vodním systému zařízení, je nutné vodu ze zařízení vypustit.

Pokud zjistíte závadu v provozu zařízení, obraťte se na odborníka

servisní organizaci a nepoužívejte zařízení, dokud nebude závada odstraněna.

Při běžném provozu přístroje a při provozuschopném plynovodu v místnosti by nemělo být žádné


POKUD CÍTÍTE PLYN:

uzavřete ventil přívodu plynu umístěný na plynovodu před zařízením;

otevřete okna a dveře pro větrání místnosti a zajistíte maximální proudění čerstvého vzduchu;

nezapínejte ani nevypínejte elektrické světlo ani žádné elektrické spotřebiče;

nepoužívejte otevřený oheň (zapalovače, zápalky atd.);

nepoužívejte telefon v plynované místnosti;

okamžitě telefonicky volejte pohotovostní službu plynárenského podniku 04.

Pokud nebudou dodržena výše uvedená opatření, může dojít k otravě plynem nebo oxidem.

uhlík (CO) v produktech nedokonalého spalování plynu.

První příznaky otravy jsou: tíha v hlavě, silný srdeční tep, tinitus,

závratě, celková slabost. Dále nevolnost, zvracení, dušnost, zhoršená motorika
funkcí. Oběť může náhle ztratit vědomí.

Pro první pomoc je nutné:

přeneste postiženého na čerstvý vzduch;

rozepnout oděv, který omezuje dýchání;

dát přičichnout k čpavku;

vřele přikryjte, ale nenechte usnout a zavolejte sanitku.

Pokud nedýchá, okamžitě přeneste postiženého do teplé místnosti na čerstvý vzduch.

a provádět umělé dýchání, bez jeho zastavení, dokud nepřijde lékař.

Určení bezpečnostních opatření

Popis a obsluha zařízení, Účel zařízení, Specifikace

POPIS A FUNKCE JEDNOTKY

Účel zařízení

Zařízení na ohřev vody proudící plyn pro domácnost “NEVA-4011” (“NEVA-4011”), “NEVA-4511”

“NEVA-4511”), dále jen zařízení vyrobená podle TU 4858-008-26985921-2008 (GOST R 51847-2009) a

určený k ohřevu vody používané pro sanitární účely (mytí nádobí, praní, koupání) v
byty a jednotlivé domy.

Zařízení jsou navržena pro provoz na zemní plyn podle GOST 5542-87 nebo na zkapalněný plyn podle GOST

90 (kategorie zařízení podle GOST R 51847-2009 – II

se vyrábí upravená na určitý druh a tlak plynu uvedený na štítku na zařízení a v
části “Osvědčení o přijetí” této příručky.
2.1.3.

Zařízení jsou určena pro připojení ke komínu pro odvod spalin ven

místnosti vybavené stabilizátorem tahu a čidlem tahu nemají v dráze odvodu produktu ventilátor
spalování a na vstupu vzduchu (typ zařízení podle GOST R 51847-2009 – B

Технические характеристики

Technické vlastnosti zařízení jsou uvedeny v tabulce 1.

Jmenovitý tepelný výkon, kW

Jmenovitý tepelný výkon, kW

2.2.3. Účinnost, %, ne méně než

Přírodní G20 / Liquefied G30

Rodina; plynová skupina

Jmenovitý tlak plynu, kPa (mm vodního sloupce):

přírodní (G20, 2. rodina, skupina H)

zkapalněný (G30, 3. rodina, skupina B / P)

Jmenovitý průtok plynu, m

Jmenovitý tepelný výkon zapalovacího hořáku, kW,

Tlak přívodní vody pro normální provoz

Maximální tlak vody (s tepelnou roztažností

tlak vody by neměl překročit tuto hodnotu), kPa

Minimální spotřeba vody (pro zapálení), l/min

Minimální tlak vody (pro zapálení), kPa

READ
Udělejte si své vlastní automatické větrání skleníku

Spotřeba vody při vytápění

Spotřeba vody při vytápění

Požadovaný podtlak v komíně, Pa (mm vodního sloupce),

Průměrná teplota produktů spalování,

. Hmotnostní průtok přírodních/zkapalněných produktů spalování

plyn při jmenovitém tepelném výkonu, g/s

Typ zapalování zařízení

Celkové rozměry přístroje, mm:

výška
šířka
hloubka

Hmotnost stroje, ČISTÁ / HRUBÁ, kg, ne více

Průměr trysky hlavního hořáku, mm:

zemní plyn, 1,3 kPa (130 mm w.c.)
zemní plyn, 2,0 kPa (200 mm w.c.)
zkapalněný plyn, 2,9 kPa (300 mm wc.)

Průměr trysky zapalovacího hořáku, mm:

zemní plyn
zkapalněný plyn

Typ a napětí baterií, V

Délka nepřetržité práce s jednou sadou

. Klimatická verze podle GOST 15150-69

* Referenční parametry pro odstavec 2.2.14 – při tlaku vody před provozním zařízením alespoň 250 kPa,

pro bod 2.2.24 – při použití alkalických baterií se zvýšenou energetickou náročností.

Popis a obsluha zařízení, Účel zařízení, Specifikace

Neva-4011, Rozsah dodávky, Struktura zařízení

Obsah balení

Dodávaná sada pro model NEVA-4011 je uvedena v tabulce 2.

Návod k obsluze OM

Dodávaná sada pro model NEVA-4511 je uvedena v tabulce 3.

Množství, ks

Návod k obsluze OM

Poznámka. Baterie nejsou součástí balení.

Zařízení zařízení

Nástěnný přístroj “NEVA-4011” (obr. 1) má obdélníkový tvar tvořený odnímatelným

obklad 4. Na přední straně obkladu je rukojeť pro nastavení průtoku vody 1, rukojeť pro nastavení
průtok 2 plynu a průhledové okénko 5 pro monitorování plamene hořáků. Všechny hlavní prvky zařízení jsou smontovány
namontované na zadní stěně 17 (obr. 2).

– rukojeť pro nastavení průtoku vody; 2 – knoflík pro nastavení průtoku plynu; 3 – tlačítko piezo zapalování;

– obklad; 5 – průhledové okno; 6 – přívod studené vody, závit G 1/2; 7 – armatura přívodu plynu,

závit G 1/2; 8 – výstup teplé vody, závit G 1/2; 9 – odbočná trubka výstupního zařízení plynu;
10

Obrázek 1. Vzhled, celkové a připojovací rozměry zařízení “NEVA-4011”

Neva-4011, Rozsah dodávky, Struktura zařízení

Provoz zařízení “neva-4011

. Účel hlavních součástí a součástí zařízení “NEVA-4011” (obr. 2):

jednotka 4 voda-plyn je navržena tak, aby regulovala přívod plynu k pilotnímu a hlavnímu hořáku
regulace průtoku a skládá se z vodních a plynových jednotek (konstrukce jednotky zajišťuje přístup k plynu
k hlavnímu hořáku pouze v případě, že proudí voda);

hlavní hořák 5 je navržen tak, aby vytvářel a přiváděl směs vzduchu a plynu do místa spalování;

výfukové zařízení 9 je navrženo tak, aby odvádělo produkty spalování do komína;

svíčka 10 je navržena tak, aby vytvořila jiskrový výboj pro zapálení zapalovacího hořáku 13;

termočlánek 11 je navržen tak, aby získal EMF, když je zahřátý, aby držel elektromagnetický ventil
pánev v otevřené poloze a zapalovací hořák 13 ovládání plamene;

tepelný výměník 12 je navržen pro přenos tepla získaného spalováním plynu do hlavního hořáku
ke, voda protékající potrubím výměníku tepla;

tepelné relé 16 (snímač tahu) je určeno k vypnutí zařízení při nepřítomnosti průvanu
komín nebo když je v něm řídkost menší než 1,96 Pa. Tepelné relé má normálně uzavřené kontakty s
otevírací teplota 90

tepelné relé 19 (čidlo přehřátí vody) je určeno k vypnutí zařízení, když je voda ohřátá výše
90 ° C;

READ
10 tipů pro vytvoření skandinávského stylu v interiéru

zátka 20 je určena k vypouštění vody z vodního okruhu zařízení, aby se zabránilo jejímu zamrznutí.
nia; bezpečnostní ventil zabudovaný do zástrčky je určen k ochraně vodního okruhu zařízení
rata ze zvýšeného tlaku vody.


2.5. Provoz zařízení “NEVA-4011”

Funkční schéma zařízení je na obrázku 3.

Zapalovací hořák 13 je zapálen piezozapalovacím zařízením 3. Regulátor průtoku plynu musí být

manželky, které mají být stlačeny v poloze “Zapalování” (obr. 12). Když je termočlánek 11 ohříván plamenem zapalovacího hořáku,
Je generováno EMF, které udržuje elektromagnetický ventil 26 v otevřené poloze.

Když je regulátor průtoku plynu otočen do polohy „Hlavní hořák zapnut“ (obr. 12),

přístup plynu k ventilu 27, řízený membránou vodní jednotky.

S průtokem vody Venturiho armaturou 23 vodní jednotky 15 (s průtokem minimálně 2,5 l/min.)

Mezi submembránovou a supramembránovou dutinou je tlakový rozdíl, v důsledku čehož membrána 22
se uvolní otevřením pružinového ventilu 27 a poskytnutím přístupu plynu k hlavnímu hořáku. Probíhá zapalování
hlavního hořáku ze zapalování. Voda protékající potrubím výměníku tepla se ohřívá.

Regulátor průtoku vody 1 reguluje množství a teplotu vody opouštějící stroj:

otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček zvyšujete průtok a snižujete teplotu vody; regulátor otáčení
ra ve směru hodinových ručiček snižuje průtok a zvyšuje teplotu vody. Rovněž je určena poloha regulátoru
Nastavuje průtok vody, při kterém se zařízení zapíná (viz odstavec 4.1).

Regulátor 2 průtoku plynu reguluje množství plynu vstupujícího do hořáku

požadovaná teplota vody při nastaveném průtoku: pro zvýšení otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček
odečítá průtok plynu a teplotu vody; otáčení regulátoru ve směru hodinových ručiček snižuje průtok plynu a teplotu
teplota vody (obr. 12).

Když se průtok vody zastaví nebo když její průtok klesne na méně než 2,5 l/min.

ventil 27 se uzavře a hlavní hořák zhasne.

Zařízení je vybaveno bezpečnostními zařízeními, která zajišťují:

přístup plynu k hlavnímu hořáku pouze za přítomnosti zapalovacího plamene a průtoku vody;

odstavení přívodu plynu při nepřítomnosti tahu v komíně nebo při zhasnutí zapalovacího hořáku.

Gejzír Neva 4511 – všechny detaily provozu.

Ohřívače vody jsou v našem každodenním životě stále oblíbenější. Aby nás okolnosti nezastihly ve špatnou chvíli, snažíme se všechny situace předvídat.

Pro obyvatele měst se odstávky teplé vody staly obvyklým. V soukromém sektoru problém ohřevu vody nikdy nezmizel. Právě pro takové případy jsou vhodné plynové sloupy.

Obsah:

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Druhy spotřebičů

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Gejzír je ohřívač vody. Plyn je hlavním zdrojem energie.

Hlavním kritériem pro výběr gejzíru jsou vlastnosti přístroje, jeho kvalita a cena.

Obvykle lze podle technických vlastností sloupce rozdělit do typů:

 • podle typu zapalování;
 • podle typu komína;
 • výkonem (na kterém závisí objem ohřáté vody);
 • pro bezpečnost;
 • na velikost;
 • pro další funkce.

Pokud jde o kvalitu produktu, může být rozhodující oblíbenost a věhlas značky. Na tuzemském trhu je NEVA kvalitním výrobcem. To je potvrzeno mnoha recenzemi produktů. Kvalita komponentů a montáže je zárukou spolehlivosti zařízení.

Vezměte prosím na vědomí: Záruka životnosti sloupu NEVA 4511 je 12 let od data instalace a záruční servis je 2 roky.

READ
Jak vybrat látkové rolety: 15 fotografií v interiéru

Zapalování sloupu

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Zapálením sloupce se rozumí zapálení plynu, konkrétně metoda, v plynových sloupcích se děje:

 • ruční zapalování;
 • piezo zapalování;
 • elektronický;
 • mikroturbína.

Ruční zapalování je u moderních reproduktorů vzácností. U starších modelů byly k zapálení plynu potřeba zápalky. Tyto modely jsou dnes vzácné.

Piezo zapalování. Analogicky s piezoelektrickými vařiči, pro zapálení plynu musíte stisknout tlačítko na panelu sloupku. Tato metoda se stále používá v moderních modelech.

Elektronický. Nejpohodlnější a nejoblíbenější způsob. Spolehlivost a účinnost ve spotřebě plynu takové modely trochu prodražují. Analogicky s autem jiskra vytváří malá baterie, častěji se používají baterie. Sloupek NEVA 4511 patří do této modelové řady.

Pokud jde o mikroturbíny, proud v nich je generován hydrodynamickým generátorem řízeným proudem vody. Náklady na takové kopie jsou mnohem vyšší.

Sloupy s elektrickým zapalováním jsou snadno ovladatelné. Plyn se zapálí automaticky při otevření vodovodního kohoutku, čímž ušetříte spotřebu plynu.

Typ odstraňování zplodin hoření

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

K prodeji jsou atmosférické reproduktory. Odvádějí spaliny přímo do komínů.

Značkovou řadu sloupů NEVA představují modely HSV od řad 10 až 14, v různých modifikacích.

Sloupy turbíny nejsou napojeny na komín, kyslík ke spalování odebírají zvenčí a zplodiny hoření vyhazují ven. Jsou navrženy tak, aby mohly být instalovány na jakémkoli podlaží v budově v domech bez komínů. Vyšší cena je odůvodněna pohodlností jejich použití, protože stavba komínů je mnohem dražší.

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Výkon průtokového ohřívače vody je dán objemem vody, který dokáže ohřát. K ohřevu velkého množství vody budete potřebovat výkonnou jednotku.

Podle výkonu lze reproduktory rozdělit na:

 • výkon od 17 – 20 kW (malé sloupy);
 • od 20 – 26 kW (střední);
 • od 26 – 28 (vysoký výkon).

Kolona NEVA model 4511 spotřebuje 21 kW, ale zároveň vyrobí až 11 litrů teplé vody za minutu. Pro přibližnou definici litrů za minutu se podívejte do této tabulky:

Kolona NEVA 4511 je vhodná pro dvě místa odběru vody. Pokud potřebujete použít více bodů, je lepší vzít sloupec s větším výkonem. Sloup NEVA 4511 je nejkompaktnější z celé série a je vhodný do malých prostor. Výkonnější reproduktory NEVA ze série Lux.

Bezpečnost při používání

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Gejzír je zařízení se zvýšeným nebezpečím.

Pro zjednodušení použití a zabránění různým nehodám jsou sloupy vybaveny dalšími senzory. Mezi kterými:

 1. Ionizační senzor. Pokud oheň zhasne, senzor uzavře přívod plynu.
 2. Přídavné termočlánky. Fungují v případě poruchy ionizačního senzoru.
 3. Topné čidlo. Hlídá teplotu průtokového ohřívače, tzn. reguluje teplotu celého zařízení a také topných těles.
 4. Senzor tlaku vody, jehož hlavním úkolem je automatické zapnutí nebo vypnutí přívodu plynu při odběru vody.
 5. Senzor regulace teplotního rozdílu. Zařízení pro zvýšení a snížení teploty vody pro případ, že by někdo vodu dodatečně otevřel, je implementováno v novějších modelech Neva Lux, model 4514, 4513.
 6. Senzor tlaku plynu a vody. Kontrolujte průtok vody nebo plynu do kolony. Pokud se otevře kohoutek s vodou, když je vypnutý, kolona nebude automaticky dodávat plyn.
 7. Bezpečnostní ventily. V případě zvýšeného tlaku v systému uzavřete přívod vody nebo plynu.
READ
Cihlový pancéřový pás - technologie výroby: návod foto a video

Vlastnosti domácích systémů

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Zpravodaje se často zaměřují na místní poměry. Sloup Neva 4511 je plně přizpůsoben našim vodovodním systémům.

To znamená, že když tlak plynu klesne pod 13 mbar, kolona pokračuje v práci.

Automatizace zároveň neumožňuje zapnout zařízení při nízkém tlaku. Zásobování plynem v našich územních zeměpisných šířkách je sekundární problém. Hlavním úkolem je kontrolovat tlak vody.

Pozor prosím: kolona Neva 4511 je zapnuta při tlaku 0.2 atmosféry, ale dlouhodobý provoz za takových podmínek je nežádoucí.

Důležitou výhodou kolon Neva a Neva Lux lze nazvat výměnný výměník tepla. Místo nákupu nového sloupku stačí zakoupit součástku. Stojí to od 3500 do 4500 tisíc rublů, v závislosti na jeho typu. V nových modelech je instalován měděný výměník tepla, takový materiál je odolný vůči korozi, ale problémem zůstávají usazeniny soli a vodního kamene.

Údržba Něvy

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Často dochází k poruchám solenoidových ventilů. Když otevřete kohoutek, uslyšíte cvaknutí elektrického zapalovacího automatu, ale neuniká žádný plyn.

Plyn proudí přes solenoidový ventil do hořáku. Jeho výměna není náročná, stejně jako výměník se prodává samostatně. Montáž do sloupu pomocí šroubů. Průměr ventilu je standardní, takže při znalosti modelu vaší kolony jej můžete vyměnit během několika minut.

Pro instalační práce na instalaci plynového zařízení by měli být zapojeni pouze profesionální specialisté s povolením k provádění prací. Před instalací zkontrolují únik plynu v systému.

Pozor prosím: důrazně se nedoporučuje samostatně instalovat jakékoli plynové zařízení, zejména sloup. Specialisté podle pokynů dodržují pravidla pro připojení ke zdroji plynu a vodovodnímu systému.

Gejzír Neva 4511 - všechny detaily provozu.

Věnujte pozornost záruce výrobce. Musíte předem vědět, jak ho získat. Instalace výdejního stojanu je možná pouze po obdržení povolení k uvedení do provozu.

Pro první spuštění zařízení je nutné zavolat specialistům servisního střediska, aby získali značku v záručním listu. Teprve poté nabývá záruční list platnosti. Také sloup musí být instalován oficiálně, tzn. v koordinaci s místními orgány hospodářské činnosti.

Zdálo by se, že všechny doplňkové funkce zabudované do sloupce jsou automaticky upraveny. To ale neznamená, že na vás nic nezávisí.

Mistrovská rada: lépe omezit výstupní teplotu vody. Při vysokých teplotách vody se urychluje tvorba solí a vodního kamene na topném tělese.

Zvažte tvrdost vody ve vašem potrubním systému. Opravy a údržbu v případě poruch musí provádět kvalifikovaní odborníci.

Je nutné vyčistit hořáky a topné těleso a také vyčistit celé zařízení od prachu a nečistot. Při správném používání sloupek vydrží dlouho.

Podívejte se na video, ve kterém specialista popisuje vlastnosti zařízení a fungování gejzíru Neva 4511:

Průtokové plynové ohřívače – sloupy se stávají “záchranáři” pro zásobování rodiny teplou vodou v soukromém domě nebo poté, .

Většina lidí si pohodlné životní podmínky spojuje s neustálou dostupností teplé vody. Otázka výběru nejoptimálnějšího a nejúčinnějšího .

Před letním vedrem se není jak schovat a utéct. Zůstat ve stínu samozřejmě můžete a i to jen chvíli. Ať už doma nebo v kanceláři…

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: