Hluchý plot: materiály pro stavbu

Hluchý plot mezi sousedy podle zákona 2022: SNT, soukromý dům IZHS a letní chata

Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, zda je možné umístit prázdný plot na pozemek mezi sousedními pozemky, protože SNiP 30-02-97, který upravoval možnost některých nuancí v takové budově v zemi, byl dvakrát upravován. V předchozím vydání, známém jako SP 53.13330.2019, byla stavba plotu mezi sousedy na letní chatě stále povolena. To bylo možné, pokud byla stavba plotu požadované výšky provedena s potřebným provzdušněním a prostupem světla. Ale poté, co bylo v roce 2018 přijato nové vydání, je otázka, zda je možné umístit pevný mřížový plot mezi sousední pozemky v soukromém domě ve venkovském domě, zcela popřena.

Hluchý plot mezi sousedy

Požadavky na ploty mezi lokalitami

Regulační dokumenty, které pokračují i ​​v současném roce 2022, ukládají vlastníkům povinnost zablokovat, to znamená, že je nutné postavit ploty na hranici svého pozemku. To lze provést až po vytyčení katastru, o které byste měli požádat speciální katastrální organizace, které mají státní licenci.

V zemi

Takový postup je nezbytný pro přesné označení hranic, potvrzených dokumenty pro vlastnické právo, a to nejen pro vlastníky soukromých domů.

 1. Standardní venkovský pozemek, soukromý pozemek pro domácnost nebo dům v zahradním partnerství – to vše je třeba vymezit se sousedy před otázkou výstavby plotu, jeho výšky a konfigurace a může být rozhodnuto o nezbytné registraci budov.
 2. Zákony Ruské federace stanoví ochranu práv vlastníka a trestní nebo správní odpovědnost za překážky v jejich provádění. Otázka, zda je možné postavit na pozemek mezi sousedy pevný plot, je tedy v pravomoci soudu.
 3. V roce 2018 přijaté úpravy společného podniku, které na úrovni zákona platí od roku 2010, nyní jednoznačně stanoví nejen přípustnou výšku, ve které lze plot na hraničním vytyčení instalovat, ale také materiál, ze kterého lze jej nainstalovat. A tohle je pletivo z řetězu.
 4. Stavba pevného plotu mezi sousedními pozemky s jakýmkoliv typem stávajícího vlastnictví pozemků není oficiálně povolena. Zkušení právníci však radí několik způsobů najednou, jak obejít stávající normy zákona z roku 2022.
 5. Instalace prázdného plotu mezi letní chaty není nic jiného než zabránění majiteli používat jeho území. Plot blokuje záhony před světlem a vzduchem na venkově nebo v zahradnickém partnerství a znemožňuje sousedovi pěstovat úrodu zeleniny, ovoce nebo bylinek.

normy SNiP

Existují různé možnosti, jak najít cestu ze slepé uličky a vyřešit problém s možnou výstavbou souvislého plotu mezi sousedy. Je možné postavit hluchou strukturu k oplocení z ulice, příjezdové cesty nebo dálnice, jakýkoli SNiP odpovídá kladně.

Viz také: Vzdálenost od úlů k domu a plotu souseda: norma SNiP (SP) a SanPiN k hranici lokality

Aby se zabránilo výstavbě plotu požadované výšky od fasády, mohou být pouze vyhlášky místních úřadů nebo omezení stanovená představenstvem SNT, dacha družstva, pokyny přijaté městem. Ale abyste mezi sousedy a vaším webem postavili prázdný plot (bez ohledu na to, z jakých důvodů), budete muset podniknout zvláštní opatření.

SNiP, SP a předpisy

Většina stavitelů, kteří argumentují svým názorem na možnou velikost plotu vymezujícího pozemek majitele a sousední pozemek, odkazuje na SNiP 30-02-97, známý jako „Plánování a budování území zahrádkářských, letních chatových sdružení občanů. Budovy a stavby“.

READ
Vyrábíme rašelinový záchod pro letní sídlo

Normy a pravidla

Od roku 2010 tento SNiP skutečně získal sílu legislativního dokumentu, na který se odkazuje ve sporných otázkách při řešení vzájemných nároků vývojářů v SNT, IZHS, ONT, DNP atd.

Tvůrci nové edice vzali v úvahu cenné zkušenosti stavebnictví v éře národní normalizace zaměřené na zajištění bezpečnosti lidí žijících v obytném domě nebo na místě.

V jednom z prvních odstavců tohoto dokumentu se však uvádí, že všechny stavby v družstvu dacha nebo na území SNT jsou realizovány na základě individuálního projektu správy družstva nebo partnerství schváleného místní správou. V soukromém domě určeném k trvalému pobytu o takových otázkách rozhoduje pouze samospráva nebo státní správa.

Normy a pravidla

Výše uvedený dokument byl však několikrát revidován. Po provedení změn v něm se objevil SP 53.13330.2019, na jehož základě je již zcela legální rozhodovat soudy, a v roce 2021 začaly platit další dodatky, projednané již v roce 2018 a vstoupily v platnost 1.

Mělo by být zváženo

Nový zákon, který vstoupil v platnost v roce 2021 a jeho dodržování je povinné v nadcházejícím roce 2022, ukládá pro stavbu plotu následující požadavky a normy:

 • stavba je povinná a plní funkci vymezení pozemku v užívání vlastníků;
 • jejich příděly jsou odděleny hranicí, kterou stanoví katastrální organizace na základě listin potvrzujících vlastnické právo;
 • instalace plotu hluchého typu je přípustná pouze ze stran směřujících do ulice, rokle nebo dálnice (obtížný terén může také naznačovat absenci plotu, to je zcela legální);
 • v případě potřeby lze postavit slepý plot o výšce 0,75 až 1 m (pro ochranu před pronikáním hospodářských zvířat nebo ptáků), zbytek by měl být lehký a prodyšný;
 • otevřený plot musí zajistit cirkulaci vzduchu (tento požadavek je také v zájmu vlastníka, jinak připraví svůj příděl o potřebné podmínky);
 • plot nelze instalovat dále než za demarkační čáru a lze jej postavit pouze tak, aby polena nebo laťkový plot byly na straně majitele plotu.

Na stránkách SNT

Pokud SP 53.13330.2011 stále umožňovalo výrobu plotu nad normu, za předpokladu, že propouští sluneční světlo a zajišťuje provzdušnění, pak nové vydání upravuje nejen výšku, ale také typ plotu, který lze použít k oplocení vašeho pozemku od sousedních země.

Pro družstva dacha a zahradnická nezisková sdružení se doporučuje instalace pletivového plotu.

Tento požadavek lze snadno obejít a existuje mnoho způsobů, jak udělat plot z pletiva neprůhledný pomocí materiálů, které máme k dispozici. V tom pomohou i rady zkušených, kteří se ve své praxi setkali s problémem neustále přítomného cizího pohledu.

Viz také: Vzdálenost od plotu k budovám souseda: nové normy SNiP 2021-2022, chata a soukromý dům

Právní jemnosti a judikatura

Aktuálně je potřeba získat povolení ke všemu. A to i na hraničním plotu, který je vlastník povinen zřídit dle platné legislativy. Vlastníkovi je zakázáno kopat jámu nebo příkop k vymezení pozemků – tato stavba má potenciál poškodit cizí osoby. Ale ke splnění jejich zákonných povinností je potřeba stavební povolení.

READ
Horké lepidlo: co to je, jak ho používat a jak si ho vyrobit doma

Vlastník tak získává právo splnit svou povinnost, ale je to také šance vyhnout se porušením, která nejsou uvedena v SNiP, protože požadavky mohou být v dokumentech autorizujícího orgánu. Vydáváním se zabývá odbor urbanismu, dodržování norem kontroluje zkušený specialista.

normy SNiP

Mít v obci, městě nebo městě takové povolení, zvláště byl-li k žádosti připojen písemný souhlas sousedů, znamená to pojistit se proti všem možným potížím. Soukromý sektor je stálým zdrojem stížností a žalob za nedodržení, ať už se nachází na venkově nebo v příměstské osadě.

Stavba v chatové osadě IZHS a dalších staveb v soukromém sektoru se lidem v sousední oblasti vždy jeví jako něco, co porušuje jejich zákonná práva. Aby se předešlo stížnostem, řízení a pokutám, stačí udržovat dobré vztahy se sousedy a dělat vše na právním základě Ruské federace.

Schémata a výkresy

Nuance

Právní praxe ukazuje, že konzultace s kompetentním právníkem může pomoci překonat požadavky SNiP ze zákona. Pokud vztahy se sousedy nejsou příliš žádoucí, můžete použít následující praktický vývoj:

 1. Zákon o včelařství. Jeden úl na území stanoviště stačí k tomu, aby bylo možné se izolovat od sousedů plotem minimálně 2 m. Taková výška plotu je jednou z podmínek existence včel na pozemku majitele. Med k tomu nemusí být dodáván v průmyslovém měřítku, ale hmyz musí žít v úlu. To bude přezkoumáno dozorovými orgány. To je jen nejlegitimnější odpověď na otázku o možnosti udělat plot od sousedů vysoký a hluchý.
 2. Ustupte z vymezení alespoň metru (vzdálenost bude pečlivě zkontrolována v případě nedorozumění) a postavte plot požadovaných parametrů ne na hranici. Fotografie takových staveb jsou v soudní praxi často citovány rozhořčenými sousedy, pokud je však dodržena požadovaná vzdálenost, je možné z právních důvodů uzavřít IZHS a svůj vlastní dvůr před zvědavýma očima. Je pravda, že majitel zároveň ztrácí část území, takže je lepší to udělat na velké ploše. Stavba však podléhá regulaci o bytových nebo užitkových budovách s požadovanou vzdáleností 1 m.
 3. Je možné omezit recenzi na sousední web dražším způsobem. Například postavit propustný plot požadované výšky pro provzdušňování a navrch postavit průhledný materiál s reflexními vlastnostmi. Plot z pletiva se upraví na parametry požadované majitelem navlečením plastových lamel do článků pletiva a přetažením maskovacího pletiva.

Tyto normy platí pro Moskevské a Leningradské oblasti (MO, LO), Moskvu, Petrohrad a všechny ostatní regiony Ruské federace.

Podívejte se na zajímavé video na toto téma níže.

Konečně,

Samozřejmě, že někteří lidé rádi bojují za spravedlivou věc. Ne vždy je však možné vyhovět požadavkům každého ze sousedů.

Dobré sousedské a lidské vztahy vás ale ušetří zbytečných tvrzení, že se okno dívá špatným směrem nebo vzdálenost k drůbežárně není čtyři metry, ale 3,99.

Neméně zájem na zachování soukromí mají často i vlastníci sousedních pozemků. Poté bude budova po vzájemné dohodě a můžete se omezit na jednu stěnu pro dva a její náklady rozdělit na polovinu.

Oplocení na pozemku

Není však na škodu vyměnit si vzájemný písemný souhlas, řádně ověřený. Vyhnete se tak konfliktům o plot, pokud se změní majitel a nový bude mít své představy o vzhledu plotu mezi pozemky.

READ
Výkvěty na zdivu: jak odstranit, nástroje pro odstranění

Je možné umístit prázdný plot mezi sousedy v soukromém domě: normy podle zákona v SNT a IZHS

Prázdný plot mezi sousedy je známý a běžný způsob, jak znepřístupnit váš web pro cizince, nepřátelské nebo jen zvědavé oči. Pevný plot mezi pozemky je často výsledkem nepříliš dobrých vztahů s lidmi žijícími v sousedství. Navzdory zakazujícímu zákonu se často mezi sousedy zřizuje vzájemnou dohodou.

slepý plot

To se provádí, pokud jsou pozemky malé a není možné být na místě bez neustálého vizuálního kontaktu s lidmi žijícími nebo na dovolené v okolí. Slepý plot lze instalovat pouze v souladu s normami SNiP nebo písemnou dohodou se sousedy.

Legislativní normy a pravidla

V roce 2018 byly provedeny některé změny ve stávající legislativě, ačkoli základní pravidla pro instalaci plotů v městském a venkovském prostředí jsou stále upravena GOST sovětského období.

Zákon č. 217, přijatý v polovině roku 2017, provedl úpravy účelu užívaných pozemků. K řešení sporů mezi sousedy se používá nové vydání SNiP 30-02-97 se změnami v roce 2018 a oplocení mezi sousedy v SNT (zahradnictví nebo zahradnické neziskové partnerství) se řídí pravidly předepsanými v jeho chartě.

Na fotografii je masivní cihlový plot na jejich letní chatě.

výška plotu

Nově je možné instalovat slepý plot mezi sousedními pozemky v individuální bytové výstavbě (IZHS) podle pravidel pro využití a rozvoj území, která tyto normy upravují v místě územního umístění.

Proto musíte důkladně porozumět tomu, k čemu oplocený areál patří, a zjistit požadavky místních legislativních orgánů. Ve skutečnosti je instalace plotu mezi sousedy věc variabilní a lze ji po vzájemné dohodě rozhodnout ve prospěch obou stran.

Byl-li slepý plot velké výšky postaven jednou stranou bez dohody s druhou, lze se proti tomu odvolat u soudu pod jakoukoli přijatelnou záminkou: na zahradu na sousedově dvoře padá stín nebo blokuje jeho okna před slunečním zářením. Soudní praxe ukazuje, že bez souhlasu sousedů je lepší takové ploty a ploty mezi pozemky neinstalovat.

Musíte vědět, že pro oplocení na osobním vedlejším pozemku, v soukromém sektoru osady, žádný zákon na federální úrovni neupravuje výšku plotu.

Ale místní obecní nebo městské úřady mohou mít příslušné předpisy a je třeba je brát v úvahu.

I když se orgány osady přijetí příslušného usnesení nevěnovaly, bude třeba se sousedy dohodnout otázku, zda je možné postavit prázdný plot, stejně jako jeho výšku.

Na fotografii je krásný pevný živý plot v soukromém sektoru.

Oplocení na pozemku

Důvodem k soudu může být prosté tvrzení, že nově vybudovaný plot zakrývá výsadby nebo narušuje cirkulaci vzduchu potřebnou pro pěstování rostlin.

Slepé ploty v zemi mezi sousedními oblastmi lze nastavit pouze v určité výšce (jeden a půl metru, což bylo uvedeno v předchozím vydání SNiP 30-02-97). K tomu musíte získat písemný souhlas vlastníka sousední lokality.

V některých odstavcích přitom byla přímo naznačena nutnost vymezit plochy pouze pletivem nebo mřížovým plotem. Ale ze strany ulice bylo možné po dohodě se správou družstva dacha postavit plot bez mezer.

READ
Zónování pracoviště v obývacím pokoji

Instalace tohoto typu bariéry ze zákona vyžaduje zohlednění určitých nuancí. Vlastník pozemku, který plánuje oplocení svého pozemku, musí vzít v úvahu, že v tomto procesu hodně závisí na povaze jeho vlastnictví půdy, její poloze a omezujících ustanoveních platných v konkrétním regionu.

Níže uvedená fotografie ukazuje pevný plot na letní chatě IZHS.

V SNT a IZHS

Je možné dát mezi sousedy pevný plot?

Bez dohody se sousedy a správou má vlastník právo pouze vymezit svůj majetek od sousedních. Dokáže provést demarkaci se zapojením specialistů a ochránit ho před cizími zásahy.

To platí zejména v případě, že se místo nenachází ve vesnici, ale ve městě a jedna z jeho stran jde přímo do ulice nebo silnice. Všechny ostatní body jsou již kontroverzní a měly by být zohledněny při plánování budovy, protože někdy záleží i na materiálu.

Na fotografii – kovový plot v soukromém domě.

Soukromý dům

Vždy mějte na paměti několik důležitých bodů:

 1. Umístění přídělu pozemku a jeho územní příslušnost (někdy nezisková sdružení regulují standardní ploty, které jsou pro všechny stejné nebo dokonce stejné). Právo vybrat si typ plotu nebo postavit originál je v tomto případě beznadějně ztraceno. Můžete se pouze dohodnout se zbytkem členů neziskových sdružení a dát určitý typ do samostatné ulice, pokud to správě nevadí.
 2. Právo na volbu výšky je omezeno i v případě, že část plotu spadne na hluchou rokli nebo silnici. V žádném případě by neměl přesáhnout 2 m a nelze jej zakrývat předměty, které představují potenciální nebezpečí pro člověka. To znamená, že postavit prázdnou bariéru i v povolené výšce a přilepit ji rozbitým sklem nebo hřebíky znamená dát důvod považovat instalaci konstrukce za nezákonnou. Pokud hrozí potenciální nebezpečí zezadu a majitel chce instalovat slepý plot s vyšší výškou, je k tomu zapotřebí zvláštní povolení.
 3. Předmětem stížností a dokonce i demolice u soudu může být nedostatečná vzdálenost od obytných či hospodářských budov (a to nejen vlastních, ale i sousedů), od brány k vozovce, zeleně a podobně.
 4. Hluchý plot v zemi bez vědomí souseda může být umístěn nejvýše metr. Ale z této situace existuje skvělá cesta – dát vizuálně neprostupné, ale větrané (například žaluzie, proutí nebo laťkový plot s minimální mezerou). Pak se bez problémů zvedne na jeden a půl metru. Kromě toho byste si měli uvědomit, že stávající zákon neobsahuje žádné označení typu materiálu. Plot s mezerami může být instalován na hranici se sousedy z cihel, dřeva, kamene, kovu a jakékoli jiné suroviny. Navíc se dá postavit tak, že pro sousedy bude možné něco uvažovat jen přiblížením.
 5. Pokud je na místě včelín (i když je jeden úl, ale funkční), můžete kamkoli umístit prázdný plot ne vyšší než 2 m. To je povoleno podle vyhlášky o včelínech přijaté na legislativní úrovni. Pokud se ale při kontrole ukáže, že v úlu žádné včely nejsou, může soud dát povolení k demolici.

Spory se sousedy při nabytí pozemku společně s individuální bytovou výstavbou, pokud se výška nebo hustota jejich plotu jeví jako nepřijatelná, lze zahájit, pokud od postavení jejich plotu neuplynou více než tři roky.

Ale můžete podat žalobu za nedostatečné osvětlení pozemku rostlinami, i když to bude muset počkat na zvláštní komisi.

Na kterou stranu se zákon v tomto případě postaví, se teprve uvidí.

READ
7 jistých prostředků pro odstranění zářivě zelené z linolea

Na fotografii – plastový plot na jejich letní chatě.

Možnost darování

Podle nového vydání SNiP 30-02-97, ve znění pozdějších předpisů z roku 2018 a federálního zákona, je možné postavit prázdné vymezení pouze se souhlasem místní správy a mezi sousedními pozemky také se souhlasem vlastníků – sousedé. To je v souladu s pravidly souboru pravidel (SP 53.13330.2011).

Jak se dostat ze současné situace

Pokud instalace požadované bariéry narazila na určité překážky, vyvstává přirozená otázka, co dělat.

V soukromém sektoru

Mezi letními chatami je snadné to vyřešit tím, že postavíte jeden a půl metru levné (například prkno nebo pletivo) a propustné a poté jej zneviditelníte:

 • v tomto případě lze k pletivovým plotům vysadit popínavé rostliny, navléknout plastové lamely jako šachovnici nebo dokonce vyrobit mozaiku z improvizovaných materiálů;
 • plot mezi sousedy v soukromém domě může být vyroben z cihel nebo kamene, ale měl by být postaven s otvory (uzavře výhled a bude splňovat požadavky);
 • kovový plot mezi sousedy by měl být vybrán podle typu žaluzie. Tento materiál není zakázán, což znamená, že hlavní věcí jsou otvory a navíc může být posílen rostlinami nebo keři;
 • plot z vlnité lepenky se staví jednoduše s přesahem nebo dvouřadý. S touto možností fouká dokonale. Ani v zahradnických družstvech nenajdou námitky a budou ho považovat za hluchého, čímž se získá i potřebná výška;
 • dělat dřevěné ploty mezi sousedy je nejjednodušší způsob. Jsou tak krásné, že žádný soused nebude namítat, že majitel dal toto, i když výška přesahuje 1,5 m;
 • dokonce i prkenné větrané ploty mezi lokalitami v SNT jsou estetické a neproniknutelné pro zvědavé oči.

Oplocení v obci

Jakýkoli problém s plotem mezi sousedy je řešitelný. I cena může být dostupná a dostupná, pokud se jedná o promyšlené individuální řešení zohledňující požadavky, ať už jde o spolky nebo sousedy.

Pokud vám povolená výška neumožňuje postavit hluchý kovaný plot, můžete vždy obejít zákazy tím, že jej vyrobíte z kovového, ale větraného plotu. Současně bude požadovaná výška získána jak v soukromém domě ve vesnici, tak v městském IZHS.

Malá tajemství dovednosti

Pomocí profilovaného plechu můžete obejít stávající požadavky ořezáváním v různých výškách. K uzavření ocelového plotu použijte zrcadlový plast zakrývající mezery mezi tyčemi.

Mezi sousedními plochami, které jsou oploceny sítí nebo laťkovým plotem, použijte maskovací síť, kterou bytová legislativa nezakazuje. A pokud není možné postavit hluchý dřevěný plot z ulice ani pro majitele pozemku, protože to zakazuje charta partnerství, můžete použít princip žaluzie, prolamování, proutí nebo šachy.

slepý plot

Jakýkoli obytný prostor lze chránit před zvědavci nebo nepřáteli postavením slepého plotu s legálně získaným povolením.

A člověk, který má dobré vztahy se sousedy, se s nimi vždy dohodne a vyřeší tuto otázku předem.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: