Plynový kotel pro vytápění soukromého domu: zařízení, účinnost

Bydlím na privátu, takže problémy s teplem a teplou vodou jsem musel řešit sám.

Jelikož nemáme ústřední topení, jedním z řešení problému je kotel. V článku vám řeknu, co jsem se při výběru kotle naučil a který jsem nakonec nainstaloval.

Kotelní zařízení

Topný kotel je minikotelna, která přeměňuje palivo na teplo. Kotle se liší druhem použitého paliva, ale princip činnosti je přibližně stejný: do kotle je přiváděno palivo, které se spaluje ve spalovací komoře a vzniklé teplo je předáváno přes výměník tepla chladící kapalině, např. voda, a poté prochází potrubím do radiátorů topení nebo kohoutků teplé vody.

Typy kotlů

V první řadě se kotle liší druhem použitého paliva – na tom závisí provedení kotle. Každé palivo má své vlastní vlastnosti. Budu analyzovat nejoblíbenější typy kotlů.

Plyn – nejlepší volba pro obyvatele Ruska. Plynové kotle využívají jako palivo zemní plyn. Náklady na plyn z hlediska vyrobeného tepla jsou nižší než u jiných materiálů. Proto je úspora hlavní výhodou plynových kotlů.

Ale pro použití plynového kotle je nutné, aby plyn byl nebo mohl být připojen k domu. Pokud je již plyn přiveden, okamžitě zvolte plynový kotel. Pokud ještě ne, vezměte při odhadu v úvahu náklady na připojení. Například v mé vesnici jsou pouze náklady na projekt, vybavení a práci mimo domov od 300 tisíc rublů. V některých případech bude levnější použít jiný kotel.

Pokud zvolíte variantu s plynovou přípojkou, musíte dům přihlásit, vybavit větrání a kotelnu komínem a následně získat povolení od plynárenských služeb. Jedná se o zdlouhavý proces, který trvá několik měsíců.

Servis plynového kotle je nutné provádět jednou ročně – provádějí jej specialisté na plynárenské služby. Například v Mosoblgazu bude taková služba stát od 500 rublů.

Elektrické kotle jsou jednodušší variantou: nevyžadují schválení a snadno se instalují. Kotel nevyžaduje každoroční údržbu, jako je tomu u plynového agregátu. Postačí čistit každých pár let.

Zde se k vytápění používá elektřina – to je hlavní nevýhoda. I přes koeficient výkonu (COP) takového kotle, který se blíží 100 %, je vzhledem k nákladům na elektřinu vytápění domu takovým kotlem mnohem dražší než například plyn.

Pokud je v blízkosti domu položeno plynové potrubí a je možné se napojit, bude elektrokotel dobrým provizorním řešením do spuštění plynu. A při připojení plynu bude elektrokotel zálohou pro případ dočasné odstávky plynu.

Připojení elektrického kotle nebude fungovat, pokud není dostatek elektrické energie. Například do domu je připojeno pouze 5 kW a kotel je 9 kW. Je nutné buď zvýšit výkon – napsat žádost na energetickou společnost – nebo nainstalovat kotel nižšího výkonu, který na vytápění nemusí stačit.

Tuhé palivo kotle spalují dřevo a uhlí k výrobě tepla. Instalují se, když nelze používat plyn ani elektřinu. Takové kotle mají speciální nakládací komoru, kde je umístěno palivo pro spalování. Pokud topíte dřevem, komora je větší, pokud uhlím, je menší a stěny komory jsou silnější, protože teplota spalování uhlí je vyšší.

Aby kotel fungoval, musí se do něj vložit palivo. V závislosti na velikosti komory a druhu paliva trvá jedna záložka několik hodin až několik dní. Některé kotle na uhlí pracují automaticky.

Kotle na tuhá paliva jsou levné a snadno se používají. Palivo se pro ně snáze shání a fungují bez elektřiny. Ale takové kotle je třeba udržovat: nakládat uhlí a palivové dříví a poté vyčistit kotel od sazí a popela – taková ruční práce musí být provedena při každém cyklu kotle. Navíc je potřeba někde uskladnit suché palivové dříví nebo uhlí.

READ
Dřevěný parapet: návod k montáži svépomocí, jak izolovat

Peleta – Jedná se o typ kotlů na tuhá paliva. V kotlích na pelety se k výrobě tepla používají válcovité palivové granule – pelety. Jde o biopalivo, které se vyrábí z dřevního odpadu, rašeliny a zemědělského odpadu.

Pelety zjednodušují nakládání paliva do kotle – může pracovat autonomně několik dní.

Kapalné palivo kotle používají kapalné palivo – obvykle motorovou naftu (naftu). Takové kotle nevyžadují neustálé sledování a údržbu. Nevýhody takových kotlů jsou vysoké náklady na palivo a potřeba instalace v teplé, větrané místnosti.

Některé kotle na olej lze předělat na spalování zemního plynu.

kombinovaný – Jedná se o kotle, které pracují na několik druhů paliv. Takové kotle umožňují kombinovat výhody různých možností paliva a přepínat mezi nimi ve správný čas.

Jednou z možností je tuhá paliva s elektrickými topnými tělesy: když dojde dřevo nebo uhlí, kotel se přepne do režimu elektřiny. Další možnost: tuhá a kapalná paliva.

A komunikovat s Velkou Británií a sousedy – v našem seznamu adresátů. Přihlaste se, abyste nezmeškali důležité články

Základní kritéria výběru

Některé vlastnosti jednotlivých typů kotlů jsem již popsal. Nyní více o kritériích, která je důležité zvážit při výběru.

Druh a princip spalování paliva. Elektrické a plynové kotle jsou nejpohodlnější, protože palivo pro spalování je dodáváno automaticky a nevyžaduje údržbu. Do stejné skupiny lze zařadit i kotle na pelety s průtahem – bez údržby vydrží týdny. Všechny ostatní kotle – na tuhá, kapalná paliva i kombinované – vyžadují ruční podávání.

Energetická závislost. Zařízení kotlů na tuhá paliva je velmi jednoduché, nevyžadují elektřinu. Některé podlahové plynové kotle jsou také energeticky nezávislé. Zbytek plynových a samozřejmě elektrokotlů bez elektřiny nepůjde.

Počet obrysů, že kotel může topit, je počet samostatných obvodů, po kterých se teplo přenáší. Například vytápění domu radiátory je jeden okruh a teplá voda v kohoutku je další okruh. Někdy se vytápění také provádí v několika okruzích: například v různých okruzích v různých podlažích domu.

Jednookruhové kotle pouze vytápí místnost a dvouokruhové kotle vytápějí místnost a ohřívají teplou vodu v kohoutku pro domácí potřeby. Moderní jednookruhové kotle mohou také ohřívat vodu, ale k tomu je třeba připojit kotel.

Výkon kotle, dostupnost nastavení, pravidla výpočtu. Při výběru kotle je třeba zvolit správný výkon: pokud není dostatek výkonu, bude studený, a pokud je více než nutné, přeplatit kotel. Pro výpočet výkonu potřebného pro vytápění ve středním Rusku se obvykle používá pravidlo: 0,1 kW výkonu na 1 m² plochy domu + 10-20 % zásob.

Pro provoz dodávky teplé vody se výkon bere v úvahu samostatně – přibližně 5 kW pro každý kohout teplé vody. Za 4 kohoutky získáte 20 kW – to je maximální požadovaný výkon, pokud jsou všechny kohouty otevřeny současně.

Chcete-li například vybavit dům o rozloze 100 m² dvěma koupelnami a dřezem v kuchyni, pak výkon kotle s rezervou pro současné použití vytápění a teplé vody ve všech kohoutcích:

W = 0,1 kW × 100 × 1,2 + 5 kW × 3 = 27 kW

Moderní plynové a elektrické kotle mají regulaci výkonu: můžete omezit maximální spotřebu energie nebo nastavit požadovanou teplotu vytápění.

Materiál výměníku tepla v kotli ovlivňuje ohřev chladicí kapaliny. Výměníky tepla jsou vyrobeny z litiny, oceli nebo mědi. Litina je těžší a dražší, ale nebojí se koroze. Ocel – levnější, lehčí, ale bojí se koroze. Měděné výměníky tepla jsou kompaktní, používají se v malých kotlích, ale nejsou tak odolné jako litina.

READ
Zaseknuté plastové okno nejde zavřít

Otevřená a uzavřená spalovací komora je charakteristika kotlů, které ke spalování paliva potřebují vzduch. Pokud je spalovací komora otevřená, je spalovací vzduch odebírán z místnosti, ve které je kotel instalován. V takových místnostech musí být nucené větrání a komín pro odvod spalin. Při použití uzavřené komory kotle nasávají vzduch zvenčí, takže není potřeba dodatečné větrání.

Způsob instalace a typ umístění. Kotel může být nástěnný nebo podlahový. Kompaktnější a pohodlnější možností je nástěnný kotel. Nevyžaduje samostatnou místnost a může být zavěšen v koupelně nebo v jiné pohodlné místnosti.

Podlahové kotle jsou obvykle výkonnější a objemnější. Používají se tehdy, když nástěnný kotel na vytápění velkého domu nestačí.

Hmotnost kotle záleží na materiálech, ze kterých je vyroben. Nástěnné kotle jsou nejčastěji ocelové, jejich hmotnost je cca 30-50 kg. Podlahové kotle jsou výkonnější, při jejich výrobě se někdy používá litina, takže hmotnost takových kotlů může dosahovat stovek kilogramů.

Cenově efektivní kotlů závisí nejen na účinnosti, ale také na ceně paliva. Plynové kotle jsou nejekonomičtější, ale náklady na připojení se mohou vrátit za 10-20 let. Nejdražší možností je vytápění domu elektrickým kotlem, ale zde náklady závisí na tarifu v konkrétním regionu.

zabezpečení při provozu kotlů závisí na správné instalaci a provozním řádu. Při instalaci kotle je důležité dodržet všechny bezpečnostní požadavky doporučené výrobcem a případně koordinovat zapojení s dozorovými orgány. Všechny automatické kotle budou bezpečné, pokud budou správně používány a udržovány včas. Bezpečnost používání kotlů na tuhá a kapalná paliva závisí také na správném nakládání a skladování paliva.

Záruka a životnost kotel se liší výrobce od výrobce: může to být 1 rok nebo 10 let. Když si je výrobce jist kvalitou svého kotle, bude záruka delší. Přitom životnost při správné údržbě může výrazně přesáhnout záruční dobu.

Stát kotle začíná od několika tisíc rublů. Cena se odvíjí od konstrukce kotle (druhu použitého paliva) a jeho výkonu.

Kromě nákladů na kotel je nutné počítat s náklady na připojení. Uvedu přibližný odhad připojení v mé obci. Odhad nezohledňuje plynové zařízení uvnitř domu – například kotel.

Nejúspornější plynové kotle. Hodnocení podle typů kotlů

plynové kotle na prodejně vystaveny

V souvislosti se stále se zvyšujícími cenami plynu se stává aktuální otázka jeho hospodárného využití. Z tohoto důvodu se většina kupujících snaží koupit plynový kotel pro soukromý dům, který má největší účinnost.

Hlavní kritéria pro výběr kotle

Kromě charakteristiky spotřeby paliva existuje řada kritérií, která ovlivňují ekonomické parametry kotle. To se týká životnosti, účinnosti zařízení, materiálů a tak dále.

Materiál

Parametr účinnosti plynových topných kotlů je přímo závislý na jejich životnosti. Nejdelší z hlediska životnosti a spolehlivosti jsou plynové jednotky s výměníkem tepla z litiny. Tyto kotle jsou dimenzovány na životnost až 50 let. Nevýhodou tohoto materiálu je však jeho křehkost, proto je nutné být při jeho přemisťování velmi opatrní. Pouze pečlivým a pečlivým provozem lze dosáhnout dlouhé životnosti. Kromě požadované opatrnosti je také důležité vyvarovat se teplotních výkyvů, například na povrch vyhřívaného výměníku se nesmí dostat studená voda, může dojít k prasknutí.

Podlahové jednotky, jejichž obrysy jsou vyrobeny z oceli, nejsou tak náladové jako jednotky vyrobené z litiny. Zároveň jsou však náchylnější ke korozi, a proto je jejich životnost kratší.

Dostupnost komponentů

Důležitým parametrem ovlivňujícím životnost je dostupnost náhradních dílů k prodeji a také jejich kvalita. Při nákupu jednotky se doporučuje zjistit, jak snadné je najít potřebné komponenty. Proto je logické, že je snazší najít ty správné díly pro známější a oblíbenější značky.

READ
Jak provést stěnové vytápění domu, bytu?

Výrobci

Pokud jde o zemi výrobce, za nejodolnější jsou považovány přístroje německé, italské a slovenské výroby. Podobná zařízení vyráběná domácími firmami mají často kratší životnost, i když se lépe hodí pro provozní podmínky v Rusku a navíc jsou levnější.

Plánované kontroly

Jsou uživatelé plynových kotlů, kteří v rámci úspory peněz nežádají o servis nebo provádějí plánované kontroly nepravidelně. To je však velká chyba, protože při provozu kotle může dojít k různým situacím, například k posunu ohniska hořáku. To povede k tvorbě sazí a pak může dojít k menším poruchám. Pokud nejsou včas zaznamenány a opraveny, může to vést ke zvýšení spotřeby plynu a snížení výkonu kotle. To je dobrý příklad toho, že se nevyplatí šetřit na plánovaných kontrolách.

účinnost jednotky

Důležitým ukazatelem, na který se musíte zaměřit při výběru ekonomických plynových kotlů pro soukromý dům, je faktor účinnosti.

Například u venkovních plynových spotřebičů účinnost = 85-90 %. Nižší sazby jsou vlastní levnějším jednotkám, které jsou vybaveny jednostupňovým nebo dvoustupňovým hořákem.

Kotle s plynule se měnícím výkonem jsou považovány za účinnější. Teplo vznikající při spalování paliva začíná ohřívat výměník tepla s chladicí kapalinou. Poté, co se zbytkové teplo komínem dostane do atmosféry.

Množství tepla, které se ztrácí, lze vypočítat měřením teploty spalin. Zařízení, ve kterém se kouř zahřívá až na 100-150 ° C, je považováno za ekonomické. Pokud je teplota vyšší než 200°C, pak zařízení nemá vysoký ekonomický výkon.

Za plynovou jednotku pro bydlení s nejvyššími ekonomickými parametry je považován kondenzační kotel, který disponuje speciální technologií pro odvod tepla ze vzniklého kondenzátu. Kondenzační kotle mají účinnost přes 100 %.

Vzhledem k různým kritériím, která přímo ovlivňují ekonomickou výkonnost plynárenských jednotek, lze rozlišit řadu modelů, které mají potřebnou ekonomickou kvalitu.

3. místo. Podlahové kotle

plynový kotel venkovní foto

Podlahové plynové kotle vynikají svou kompaktností a dobrými výkonnostními vlastnostmi. Tento typ jednotky má své výhody. Vzhledem ke konstrukci zařízení vydávají větší výkon, který je vyšší než u nástěnných protějšků.

Existují energeticky nezávislé modely, které jsou schopny trvale nebo dočasně interagovat s pohybujícím se chladivem bez pomoci čerpadla.

V podlahových kotlích nejčastěji neexistuje žádná automatizace ani dodatečné vybavení. V tomto ohledu je snadnější údržba zařízení.

Účinnost kotle se za ideálních provozních podmínek pohybuje kolem 90 %. Tyto jednotky však mají své nevýhody. Kotel musí být například instalován v samostatné, speciálně vybavené místnosti, pro kterou platí určité požadavky, které je třeba dodržovat.

Zvažte 3 modely podlahových plynových kotlů, které se liší svými vlastnostmi a vlastnostmi:

Medvěd Protherm

protherm medvěd protherm

Tento model podlahového litinového kotle je vyroben na Slovensku. Kotel je zakoupen jak pro instalaci vytápění v soukromém domě, tak pro vytápění kancelářských budov. Výkon topné instalace lze zvýšit instalací kotlů ve svazku. Díky svazku se sečte výkon propojených kotlů.

Výhoda Protherm Bear spočívá v jednoduchém vnitřním složení kotle. Kotel se skládá z plynových armatur, díky kterým je kotel schopen měnit výkon; elektronická jednotka určená k řízení provozu kotle; plynový hořák; stejně jako litinové sekce výměníku, které jsou skryty za ochranným krytem.

Kotel může pracovat na maximální výkon nebo jej snížit na 40 %. Pomocí tohoto parametru může systém rychle a efektivně reagovat na změny a tím šetřit plyn.

READ
Podkrovní design ve venkovském domě v soukromém domě: nápady na interiér

Další vlastností tohoto stojacího kotle je, že pomocí simulace výkonu kotle se účinnost neliší od spotřeby plynu nástěnného kotle. Litinový materiál je odolný a tím ekonomický.

Zjevnou nevýhodou tohoto kotle je cena. Jeho cena je vyšší než u podobných nástěnných plynových kotlů.

Baxi Slim

plynové kotle baxi slim

Model kotle Slim je považován za dobré řešení při výběru topného systému v chatách nebo v soukromém domě. Výměník tepla je vyroben z litiny. Kotel je poměrně skladný, jeho šířka je pouze 35 cm.K tomuto kotli lze připojit přídavný kotel.

Díky plynulé modulaci se kotel zahřívá velmi plynule a maximální výkon není využit úplně, ale tolik, kolik je v danou chvíli potřeba. Přitom bez přehřívání radiátorů v topném systému.

K Baxi Slim je možné dodatečně připojit automatizační zařízení, například čidlo pokojové teploty, pomocí kterého může kotel na dálku ovládat systém, ale i dodávku teplé vody. Můžete si tedy nezávisle nastavit požadovaný výkon a požadovaný průtok plynu, který je za daných podmínek vyžadován.

Fondital Bali

plynový kotel fondital bali

Plynový podlahový kotel Fondital Bali italské výroby má jednookruhový výměník s tělesem z litiny. Tento model je vhodný pro vytápění v bytech nebo soukromých domech, které mají vybavený komín. Kotel obsahuje elektronickou jednotku zodpovědnou za kontrolu plamene a je také vybaven přerušovaným elektronickým zapalováním s vysokou účinností.

Je možné připojit elektrické desky Fondital Bali, které jsou zodpovědné za ovládání externího kotle, a také elektrické desky, které ovládají 3 topné zóny.

2. místo. Nástěnné kotle

Nástěnné plynové kotle jsou považovány za pohodlná zařízení, která mají kompaktní velikost. Díky tomu je možné kotel instalovat na pro vás vhodné místo, například v kuchyni nebo na chodbě.

Většina kotlů tohoto typu se vyrábí se jmenovitým výkonem do 32 kW. Můžeme říci, že se jedná o dokonalou rovnováhu mezi cenou, hospodárností a spolehlivostí. Účinnost nástěnných plynových kotlů dosahuje 93 %.

Nástěnné kotle se vyrábějí s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou. Jednotky otevřeného typu mají atmosférický hořák, který pracuje na úkor kyslíku. Proto je při instalaci tohoto typu kotle nutné zajistit větrání.

U kotlů s uzavřenou spalovací komorou je instalován modulační hořák, ve kterém je plyn automaticky předmíchán se vzduchem.

Příklady modelů nástěnných plynových kotlů:

Baxi Luna 3

baxi luna 3

Nástěnný kotel Baxi Luna 3 je na trhu plynových kotlů již dlouho známý. Jednotky se vyznačují snadnou údržbou a jsou velmi spolehlivé v provozu. Tento model mědi je vyroben v Itálii.

Náklady na kotle jsou mezi podobnými nástěnnými jednotkami považovány za průměrné. Model Luna 3 je považován za jeden z nejoblíbenějších od této společnosti.

Materiál hydraulických bloků je vyroben z mosazi. Měděný výměník tepla je poměrně velký a je chráněn silikonovým hliníkovým povlakem. Charakteristickým rysem těchto kotlů je, že v jednookruhové verzi je zabudován třícestný ventil, který zajišťuje snadné připojení kotle.

Tyto kotle jsou přizpůsobeny domácím podmínkám. Pokud dojde k poklesu vstupního tlaku, provoz kotle bude pokračovat, přičemž bude poskytovat minimálně 50% deklarovaného výkonu.Další vlastností tohoto kotle je možnost ovládání přes internet.

Vaillant EcoTEC

vaillant eco tec

Kotel je určen pro přípravu teplé vody i pro topné systémy. Design kotle je moderní a ovládací panel je v ruštině, což zajišťuje pohodlné a srozumitelné ovládání.

Díky možnosti měnit výkon v širokém rozsahu zajišťuje Vaillant EcoTEC teploty teplé vody na komfortní úrovni i při nízkém tlaku ve vodovodní síti. Hluková izolace mědi zaručuje její tichý chod. Tepelný výměník je vysoce účinný, vyrobený z nerezové oceli. Deskový výměník tepla je rovněž vyroben z nerezové oceli, která je určena pro ekonomickou přípravu teplé vody. Zařízení má vysokorychlostní výměník tepla určený k přenosu tepla z topného okruhu do vytápěného.

READ
Interiérový design ve finském stylu

plyn Bosch 6000

bosch-gaz-6000

Model Gaz 6000 je kompaktní nástěnný kotel vyráběný ve dvou zemích – Turecku a Rusku. Náklady na kotel jsou poměrně dostupné. Právě tento model je nejmenší ze všech kotlů Bosch.

Kryt kotle plní dvě funkce: za prvé zajišťuje tepelnou izolaci spalovací komory a za druhé snižuje hladinu hluku vycházejícího z kotle. Předtím tato společnost vyráběla kotle se dvěma ochrannými kryty. Ale i přes přítomnost pouze jednoho krytu zůstává provoz kotle celkem tichý.Bosch Gaz 6000 můžete umístit i do otevřené kuchyně.

Modelovací turbína tohoto modelu se přizpůsobí provozu plynových armatur a také velikosti komína. Toto řešení bylo dříve používáno v klimatizovaných kotlích nebo v dražších modelech.

Z důvodu zjednodušení konstrukce bylo možné zavést nový typ modelovací turbíny, která dokáže výrazně snížit spotřebu plynu a zajistit správnější chod.

Tento model vyniká svou kompaktností, jednoduchostí a také levným topným zařízením.

1 místo. Kondenzační kotle

Kondenzační typ plynových kotlů si získává stále větší oblibu jako zdroj chladiva. Je také považován za nejúspornější ze všech typů plynových jednotek.

Princip činnosti těchto kotlů spočívá ve speciální technologii odběru dodatečného tepla v důsledku změny stavu agregace kapaliny. To znamená, že se používá pára, která je obsažena ve spalinách a mění se na kondenzát.

Při spalování zemního plynu vzniká vodní pára. U běžných kotlů tato pára uniká po spalinách. Ale při přeměně páry na kapalinu je možné shromáždit další tepelnou energii, poté ji přenést do chladicí kapaliny.

Právě pro tyto účely je v kondenzačních kotlích instalován sekundární výměník tepla, kterým prochází zpětné chladivo.

Baxi Nuvola Duo-tec

Baxi Nuvola Duo-tec

Model NUVOLA Duo-tec je vybaven systémem adaptivního řízení plynu, který řídí proces spalování pro maximální efektivitu.

Vestavěný bojler z nerezové oceli o objemu 45 litrů dodává kotli další popularitu, takže je nepostradatelný v domácnostech, kde je vyžadována vysoká spotřeba vody.

Kotle NUVOLA Duo-tec mají moderní hořák s funkcí předmíchání směsi plynu a vzduchu.

I při poklesu tlaku plynu zajišťuje tento kotel stabilní provoz.

V kotli je ohřívací zásobník, který má hořčíkovou anodu, která umožňuje práci s tvrdou vodou bez negativního dopadu na vnitřní povrch potrubí.

Model má oběhové čerpadlo, které má plnou modulaci a zabudovaný odvzdušňovací ventil. Výhodou tohoto čerpadla je jeho snížená spotřeba energie.

K dispozici je také termostat zodpovědný za přehřátí a hydraulický tlakový spínač, pomocí kterého je provoz kotle pozastaven při nízké zásobě vody.

Tyto vlastnosti zajišťují vysokou účinnost plynové jednotky.

Vaillant EcoTec Plus

Vaillant EcoTec Plus

Plynový kotel Vaillant ecoTec plus lze snadno přepnout z klasického plynu na zkapalněný plyn, a to díky mechanickému plynovému ventilu, který byl instalován místo elektrického.

Tento plynový kotel také odvádí páru do přídavného okruhu, ve kterém se odebírá další teplo.

Využití dodatečného tepla získaného ze spalin je důležitou výhodou kotle. Díky tomu je index účinnosti vyšší než 100 %, systém je tak výhodný oproti tradičním kotlům.

Model EcoTec Plus má speciální strukturu, díky které se spotřebuje o 30 % méně plynu.

Nákup této plynové jednotky nezpůsobí dodatečné náklady a potíže při provozu. Návratnost tohoto modelu je zhruba tři roky.

Přihlaste se také k odběru naší Youtube, skupiny Vkontakte, Yandex Zen. Je tam spousta užitečného a zajímavého obsahu!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: