Podnikatelské nápady s minimálními investicemi malé město

Aktuální nápady pro zahájení podnikání v malém městě pro rok 2022

Natalia Popová

V uplynulém roce byly nejdůležitější podnikatelské nápady v regionech snadněji a rychleji implementovány. Podle Sberbank připadá v Rusku 27 malých a středních podniků na tisíc lidí v produktivním věku. Odborníci je považují za hlavní páku schopnou zvrátit ekonomickou situaci.

Ruský malý podnik v roce 2022

Ve většině zemí světa je hlavním zaměstnavatelem malé podnikání, které stimuluje rozvoj nových specialit a návrat těch téměř ztracených (především těch, které jsou spojeny s výhradní manuální prací). Je to on, kdo řídí technický pokrok, má příznivý vliv na tvorbu cen, pomáhá reorganizovat postindustriální společnost. Míra rozvoje a úspěšnosti drobného podnikání v malých městech určuje úroveň demokracie státu. Malé podniky podporují sociální komunity, udržují ceny na nízké úrovni, podporují inovace. Čím aktivnější a efektivnější je činnost podnikatelů malých a středních podniků, tím více příjmů do rozpočtů měst a zemí.

Ve vyspělých ekonomikách se procento pracovních míst vytvořených takovými společnostmi pohybuje od 50 do 90 %. Úsilí investované do regionálního podnikání a nápady, které jsou relevantní pro malá města v Rusku, zajistí nejen rychlý růst a zlepší situaci na trhu v zemi, ale také se budou moci stát jedním z hlavních satelitů domácí ekonomiky. Podle odborníků se malé regionální podnikání může stát jak základem pro postižená odvětví, tak platformou pro rozvoj nových.

2022 v regionech v číslech

Jaro 2022 ukázalo znatelný nárůst provozování malých podniků v Rusku: v dubnu se jejich počet zvýšil o 1,4 %. Nejrychleji rostoucí a rozvíjející se malé firmy v oblasti dopravy, pojišťovnictví a financí.

Snížily se problémy s daňovou legislativou – procento nespokojených podnikatelů s ní je nyní 38 % (bylo 55 %). Snížil se počet žalob – téměř 92 % sporů se řeší smírnou cestou. Více než 65 % podnikatelů v roce 2022 nezaznamenalo omezení ze strany bank. Průzkumy ukazují, že podnikání v Rusku se stalo pohodlnějším a bezpečnějším – téměř třetina nových hráčů na trhu se rozhodla pro vlastní podnikání právě kvůli snížení rizik.

Hodnocení zapojení malých podniků

 1. Novosibirská oblast
 2. Калининградская область
 3. Nižnij Novgorod region

Malé místní podniky v těchto regionech zaměstnávají až 20 % z celkového počtu zaměstnaných pracovních sil. V zemi jako celku je v roce 2022 zapojeno 15,1 % z celkového počtu zaměstnaných pracovních sil do malého regionálního podnikání.

Ruské malé podniky označují za jednu z brzd rozvoje podnikání v roce 2022 omezení spojená s pandemií. S obtížemi „covid“ se přitom nejlépe vypořádaly okresy Střední a Dálný východ – zde je rozdíl v ukazatelích v oblasti malých a středních podniků mezi roky 2020 a 2022 menší než 0,6 %. Uzamčení mělo největší dopad na jižní a uralské okresy – zde se během pandemie počet malých podniků snížil v průměru o 3,5 %.

Portrét úspěšného podnikatele

Nedávné studie a průzkumy ukázaly, že není možné vykreslit jasný portrét typického účastníka malých a středních regionálních podniků v Rusku: jeho rysy jsou značně proměnlivé.

 • Průměrný věk malého podnikatele bez ohledu na pohlaví se blíží 35-36 letům.
 • Drobnému podnikání se přitom v poslední době věnují i ​​muži a ženy ve zralejším věku.
 • Na seznamu úspěšných malých podnikatelů roste počet mladých dívek.
 • Asi 30 % podnikatelů, kteří se dnes rozhodnou otevřít svůj první podnik, volí živnost (protože vstupní hranice jsou v tomto segmentu podnikání nízké).
 • Následuje doprava a výroba, služby, sociální podnikání.
 • Na ně navazuje stavba a stravování.

Franšíza robotického call-centra Media Pro

Sedm důvodů, proč je podnikání v regionech ziskové

Malé a střední podniky v malých městech lze propagovat mnohem levněji, ale ne méně efektivně než v megaměstech. Zde jsou nájmy nižší a ani ti nejvyhledávanější specialisté nenafukují poplatky či platové požadavky, jak tomu často bývá v milionových městech. V malém městě je snazší orientovat se v potřebách spotřebitelů a vypočítat rizika. Shromáždili jsme dalších sedm důvodů, proč je výhodné podnikat v regionech.

 1. Počáteční investice, investice do reklamy a propagace budou malé
 2. Konkurence bude mnohem nižší než v metropolitních oblastech
 3. V regionech můžete vstoupit s jednoduchým a konkrétním podnikatelským nápadem a uspět
 4. Požadavky na platy jsou rozumné i pro špičkové specialisty, nemluvě o řadových zaměstnancích
 5. V malých městech bude poptávka po relevantnějších podnikatelských nápadech
 6. Místní produkt a geografická poloha je další konkurenční výhodou
 7. Je mnohem snazší stát se zde průkopníkem, protože některé oblasti podnikání v regionech stále nejsou nejen rozvinuté, ale ani otevřené.
READ
Uzavřený topný systém s nuceným oběhovým schématem

Osmým důvodem je státní podpora

Dnes navíc národní projekt „Malé a střední podniky a podpora individuálních podnikatelských iniciativ“ zahrnuje pět samostatných projektů, z nichž každý vytvoří příznivější podmínky pro malé regionální podnikání.

Byly zahájeny vzdělávací programy, které mohou do roku 2024 pojmout až 450 XNUMX studentů. Prioritou mezi nimi jsou „Maminka – podnikatelka“, „ABC podnikatele“, „Finanční podpora“.

Pro ty, kteří jsou připraveni pracovat pro export, byly vytvořeny programy Ruského exportního centra. Do roku 2024 se plánuje zvýšení podílu malého a středního exportu na 10 %. Samostatným úkolem bylo zvýšit objem veřejných zakázek od malých regionálních podniků na 5 bilionů rublů a otevřít více než 100 center podpory My Office v různých regionech.

Na zvýhodněné úvěry a podporu malých a středních regionálních podniků je vyčleněno 10 bilionů rublů, v odlehlých městech vznikají záruční organizace. Stát se chystá snížit sazbu u zvýhodněných úvěrů pro MSP z 8,5 % na 7 %. V roce 2022 bude na finanční podporu sociálních podniků v regionech přiděleno nejméně 700 miliard rublů.

Brzy budou aktualizovaná podpůrná opatření obsahovat další čtyři federální projekty, včetně těch zaměřených na vytvoření „jednotného okna“ na podporu živnostníků a drobných podnikatelů v regionech. Je podporováno využívání „rodinných patentů“, je poskytována pomoc při zakládání rodinných firem prostřednictvím speciální aplikace – bez pracovních smluv, samostatného vykazování a pojistného pro každého člena rodiny.

Od spuštění aplikace Moje daň v Rusku v lednu 2019 se více než 1,2 milionu lidí mohlo zaregistrovat v novém právním postavení. Tento daňový režim neustále přidává preference a výhody. Zejména nejnižší daň: podnikatel odvádí pouze 4 % ze svých příjmů při práci s fyzickými osobami a 6 % s právnickými osobami. A také to, že OSVČ lze pohodlně a legálně spojit s hlavním zaměstnáním a neplatit daně, pokud nic nevyděláváte. Samostatnou výdělečnou činnost můžete ukončit stejně snadno jako registraci.

Jak si vybrat firmu pro malé město

Nejoptimističtější vyhlídky rozvoje a státní podpory neruší zvláštnosti a jemnosti podnikání v malých městech, kde se každý zná s každým a pověst je pro podnikatelské vyhlídky důležitá. Při přípravě na otevření podniku v regionu musíte vědět o nuancích.

 • Náklady na rozjezd podnikání jsou sice ve „outbacku“ nižší, ale příjmy obyvatel jsou zde mnohem nižší než v hlavním městě.
 • Obzvláště důležité jsou kompetentní analýzy a jasnější pochopení potřeb spotřebitelů: lidé v regionech mají jiný životní styl než obyvatelé velkoměst, a tedy i jiné požadavky na zboží a služby.
 • V malých městech je zpravidla nižší úroveň místních odborníků, v některých odvětvích je nedostatek kvalifikovaného personálu.
 • Každé malé město má místní mentalitu, zvláštní chuťové návyky, jejichž znalost je nezbytnou podmínkou pro podnikání.
 • Nedostatek komponentů a materiálů je častým problémem podniků na periferii.
 • Míra nedůvěry spotřebitelů v inovativní produkty a reklamu na vysoké úrovni je vysoká.

Pro úspěch místního podnikání založeného na jakémkoli, i ultramoderním podnikatelském nápadu v malém městě budete potřebovat:

 1. Proveďte kompetentní audit místních potřeb
 2. Zjistit, zda je podnikatelský nápad v rozporu s běžným způsobem života místní komunity
 3. Nabídněte produkt nebo službu, kterou si místní lidé mohou dovolit
 4. Zaměřte se na skutečné potřeby lidí

Vyberte si firmu a začněte v malém městě

Top 20 relevantních podnikatelských nápadů pro malá města v roce 2022

Logistika a nákladní doprava

Je zcela logické, že rychlý rozvoj drobného podnikání v regionech ovlivnil poptávku po nákladní dopravě a logistických službách. V této oblasti je důležité vzít v úvahu specifika každého konkrétního regionu. Například v jižních regionech země již byla překročena hranice stávající konkurence a vznik nových podniků bude méně úspěšný než v jiných městech. Toto podnikání vyžaduje poměrně vysoké počáteční investice (potřebujete koupit nebo pronajmout nákladní vozidla, platit řidičům mzdy, nakupovat palivo a maziva), ale je stabilní a extrémně ziskové.

Auto myčky a opravny

Myšlenka, která již několik desítek let neztratila na aktuálnosti. Opět bude vyžadován kompetentní audit konkurentů již existujících v regionu a specifik místních požadavků. Počet aut v ruských rodinách nejen neklesá, ale neustále roste, což znamená, že se zvyšuje poptávka po místních podnicích, které pracují rychle, efektivně a levně.

Drobné opravy a dílny na výrobu klíčů

Tato malá obchodní oblast má nízké počáteční náklady a stálou poptávku. Odvětví služeb prochází složitým obdobím reorganizace a přechodu k digitální realitě. Výklenek na trhu byl dočasně prázdný, ale nyní začíná nabírat na obrátkách a přitahovat pozornost investorů.

READ
Váha břidlice - zjistěte parametry azbestových výrobků Video

Soukromé a domácí školky

Společnost potřebuje tuto oblast podnikání rozšířit: téměř ve všech regionech je nedostatek míst ve veřejných jeslích a mateřských školách. Rozvoji soukromých institucí hraje do karet nejen demografický vzestup, ale i zvýšené nároky mladých rodičů na úroveň předškolního vzdělávání a výchovy jejich dětí. Mnoho z nich má zájem, aby jejich děti získaly takový soubor znalostí, dovedností a socializačních dovedností, což je ve státních školkách prakticky nemožné. Právě soukromé instituce mohou nabídnout speciální vzdělávací a vzdělávací programy, ale i individuální přístup ke každému dítěti a velkou pozornost.

Opravy chytrých telefonů, elektroniky a počítačů

Tato nika neprošla nejlepšími časy: i přes vysokou poptávku po službě musely dílny a soukromí řemeslníci překonat vysokou míru nedůvěry, která vznikla z důvodu značného počtu bezohledných (nafukování cen, jmenování zbytečné diagnostiky a oprav body) a nedostatečně profesionální podnikatelé, kteří obchodují ve výklenku drobné opravy elektroniky. Navíc je paradoxně právě tato oblast podnikání nejhůře zastoupena na internetu, což umožňuje podnikatelům připraveným vstoupit do této oblasti rozšířit myšlenku z vytvoření specifické dílny na agregátor místních profesionálů v oblasti oprav.

Téměř zapomenutá sféra najednou získala druhý dech a opět vede mezi regionálními požadavky v sektoru služeb. Vtipy jsou vtipy a koberce jsou v mnoha regionech a malých městech stále aktuální, ale profesionální úklidová místa z map postupně zmizela. Je čas analyzovat místní situaci a uspořádat si svůj názor.

Online účetní a právní poradenství

Toto odvětví zvýšilo nové požadavky, včetně vzdálené údržby a poradenství. Některé z nich přinesla karanténa, některé se připravovaly na pozadí všeobecné digitalizace podnikání. Zisková služba je stejně žádaná nejen mezi malými a středními podniky, ale také mezi jednotlivci.

Pomoc při hledání nájemních prostor

Výklenek vzniklý v reakci na požadavky nové doby. Tuto perspektivní moderní službu využívají jak místní obyvatelé, tak návštěvníci, kteří hledají jak bytové prostory, tak pracovníky – do kanceláře či dílny. Musíte pochopit, že práce v této oblasti vyžaduje dobrou znalost místního trhu s nemovitostmi, rychle se měnících pravidel a cen.

Sezónní i pravidelný prodej sazenic

Myšlenka, která dlouho zůstávala stranou zájmů podnikání v malých městech. Lidé sami úspěšně vypěstovali správné množství rostlin pro výsadbu. Pandemie se hodně změnila a vytvořila nový pohled na racionální využívání času.

Lahodné a alkoholické kytice

Tento oblíbený nápad už není v hlavním městě novinkou, ale nedávno vstoupil na regionální trh. Pomalu zakořenilo, ale teď se točí v plné síle. Firemní a soukromé dárky, tématické a sezónní večírky, překvapení pro svatby a dětské oslavy – malé podniky, které vytvářejí neobvyklé kytice z lesních plodů, ovoce, klobás a dalších lahůdek (a samozřejmě lahve dobrého alkoholu) se vyplatí a rozvíjejí téměř ve všech regiony země.

Pekárny a minikavárny

Novým cateringovým trendem jsou kavárny a malé pekárny jako atraktivní místa pro místní komunitu. Poptávka po nich v roce 2020 vyskočila a trh ještě není nasycený na maximum. Pekárny s malými investicemi, kavárny s rozvozem – možnosti jsou zde rozmanité a závisí na místních preferencích.

Další trend posledních let: přírodní džemy bez cukru, domácí džemy, fruktózové pastilky a ručně vyráběná čokoláda. To vše přestalo být exotické, stalo se znakem všedního dne a pro mnohé rodiny se stalo další nákladovou položkou. Výroba pamlsků zdravého životního stylu je možná v malých domácích dílnách a nevyžaduje velké investice.

Mobilní planetária a přednáškové sály

Exotická novinka posledních let. Obecný obnovený zájem o astronomii, vesmír a přírodní vědy spolu s nedostatkem planetárií nebo dobrých přednášek v regionech činí tuto myšlenku téměř výbušnou. Mimochodem, ve skutečnosti realizace tohoto podnikatelského nápadu, dokonce i v malém městě, nebude vyžadovat super vysoké investice.

Pivní obchody a bary

Boom řemeslného piva se postupně šíří po celé zemi. Pivo bylo v Rusku vždy milováno a rozvoj našich vlastních malých řemeslných pivovarů vytvořil skutečný ekonomický zázrak. Zbývá zjistit preference ve vašem městě, najít dobré místo pro prodejnu a správného dodavatele surovin.

Geologický průzkum a vrtání studní

Zájem o tento výklenek nevznikl od nuly. Jedním z důvodů je nedostatek dobrého vybavení a specialistů v regionech: studny pro chaty a chatové osady jsou potřeba všude a prakticky je nemá kdo vyrobit. Nejmenší počáteční investice je povznášející a návratnost předčí očekávání.

Dalším problémem regionů je nedostatek moderních představ o trhu. Občané se čím dál více připojují k internetu, právě v něm vyhledávají a nakupují zboží a služby a zároveň velké množství místních podniků netuší, jak se v online prostoru výhodně prezentovat.

READ
Jak vybrat elektrické nářadí pro domácí použití?

V regionech může být kupodivu velmi oblíbeným byznysem i pomoc druhým při rozjezdu vlastního podnikání. Pohodlné kanceláře a co-workingové prostory, přednášky, konzultace, organizace interakce s místními úřady – a nyní nemáte konce vděčných zákazníků.

Samizdat a prodejny malých tiskáren

Knižní byznys je složitá oblast, ale zájem o tištěné produkty v regionech je stále vysoký. Pro mnoho lidí je to otázka jejich postavení, seberealizace a dokonce i pohodlí. Velká metropolitní nakladatelství často ignorují regionální autory, kteří potřebují alespoň limitované edice. Malá investice vám umožní sebevědomě zaujmout místo v tomto výklenku.

Opravy starožitností, nábytku a hodin

Pandemie zaměřila pozornost občanů na jejich domovy. V malých provinčních městech mají zvláštní význam rodinné dědictví, starožitnosti a starožitný nábytek: pro lidi symbolizují spojení s kořeny, s generacemi předků. Zároveň mizí mistři, kteří jsou schopni obnovit staré věci a dát jim nový život: výklenek je téměř volný.

Tvůrčí dílny místních produktů

Stejná pandemie oživila živý zájem o domácí cestovní ruch, který byl od dob železné opony téměř zapomenut. Rusy lákalo prozkoumat malá města jejich velké země. Každý rekreant by si rád odnesl na památku něco originálního, krásného a nejlépe praktického. Ne všude však existují podniky, které vytvářejí místní zboží s lokálními atributy. Tento výklenek se rychle vyvine od nuly doslova před našima očima.

Podnikatelské nápady pro malé město

Samostatná výdělečná činnost je v současnosti na vrcholu. Proč pracovat pro někoho jiného, ​​když to můžete udělat pro sebe. Vlastní podnikání si můžete otevřít nejen ve velkých městech, ale i v malých městech. Existují zajímavé a výnosné podnikatelské nápady pro malé město s minimálními investicemi. Než však otevřete svou společnost, musíte se seznámit s některými důležitými nuancemi.

Malé město

Vlastnosti zahájení podnikání v malém městě

V první řadě je třeba věnovat pozornost stavu ekonomiky v osadě, a to finanční situaci jejích obyvatel. Mzdy v malých městech jsou obvykle nižší než ve velkoměstech a většina lidí pracuje v jednom podniku tvořícím město. Nemá proto smysl otevírat nějaký extravagantní obchod s drahým zbožím nebo službami. Například butik, kosmetický salon nebo luxusní fitness centrum atp. Lidé na to prostě nemají peníze.

Obchod s levným oblečením z Číny bude naopak žádaný. V provincii takové věci často chybí a lidé chtějí vypadat krásně za dostupnou cenu. Můžete také otevřít prodejní místo s nedostatkovým zbožím, domácím zbožím atd. Kromě toho můžete vytvářet katalogy, aby si lidé mohli objednávat produkty, které je zajímají.

Je důležité vzít v úvahu geografickou polohu. Například v severních oblastech nebude místo pro prodej slunečníků požadováno a v jižních oblastech – s plstěnými botami.

Je třeba vzít v úvahu dostupnost personálu. Pokud se chystáte otevřít složitou výrobu, mějte na paměti, že v malé vesnici nemusí být úzce specializovaní specialisté. A ne každý souhlasí s tím, že přijde pracovat do provincie, pokud chcete pozvat personál.

Odborníci na BBQcash varují:

Mějte na paměti, že růst podnikání v malých městech je omezený. To znamená, že když úroveň zisku dosáhne určitého „stropu“, vývoj se zastaví. Nebudete moci vydělat více. Bude nutné zvýšit průměrnou částku šeku (což může některé zákazníky vyděsit) nebo otevřít nová místa v sousedních osadách, rozvíjet související odvětví, sepsat franšízovou smlouvu.

Při zahájení vlastního podnikání nezapomeňte, že zprávy v malých městech jsou distribuovány podle principu ústního podání. To může být vaší výhodou: nemusíte utrácet peníze za reklamu. Ale také ublížit při sebemenší chybě. Pokud někdo o prodejně nebo jejím majiteli odpoví špatně, můžete přijít o všechny zákazníky.

Pokud k věci přistoupíte moudře, vezmete v úvahu všechny tyto nuance, analyzujete trh, podnikání přinese nejen příjem, ale také potěšení z toho.

Kde začít, analýza trhu a mezery

Nemůžete jen tak otevřít firmu, aniž byste si sestavili akční plán. Bez toho jakýkoli projekt jednoduše vyhoří.

Volba směru a analýza konkurence

Nejprve si musíte vybrat směr, který vás zajímá. Práce by vás měla bavit a měli byste ji dělat s nadšením. Rozhodněte se, v jaké oblasti byste chtěli pracovat a čemu rozumíte.

Poté se rozhodněte, co přesně lidé ve vaší lokalitě potřebují. To, co je pro ně užitečné, a proto, bude žádané.

Mýdlo

Po vyřešení těchto otázek je nutné analyzovat konkurenci:

 • kolik podobných společností;
 • ve kterém mikrookresu je nejvíce bodů soutěžících, v jaké vzdálenosti se od sebe nacházejí (je lepší to označit na mapě);
 • úroveň služby;
 • cenové rozpětí;
 • šíři sortimentu v dalších bodech.

Pro větší přehlednost se doporučuje udělat srovnávací tabulku. Uveďte v něm všechna pro a proti konkurentů. Neváhejte je navštívit osobně a oceňte služby.

Podnikatelský plán

Je nutné v něm předepsat každý krok, všechny možné výdaje. Nejprve musíte určit úkoly a čas jejich dokončení:

 • vyhledávání prostor, budov;
 • nábor;
 • nákup potřebného vybavení;
 • výroba nápisu;
 • oprava na obchodním patře;
 • školení personálu;
 • papírování (právnická osoba, fyzická osoba podnikatel).
READ
Jak svařit koutový svar elektrickým svařováním

Nyní musíme spočítat náklady. Hlavní:

 • nájemné;
 • vnější a vnitřní design prostor;
 • náklady na vybavení (není nutné jej kupovat, můžete si jej také pronajmout, pokud je to výhodnější);
 • platy pro zaměstnance;
 • náklady na reklamu: venkovní, na internetu, v televizi a rádiu, v novinách, vyvěšování inzerátů v okolí, distribuce brožur atd., zveřejňování informací o Avitu a Yulii (v závislosti na obchodní linii).

Spuštění projektu a získání prvních klientů

Rozhodněte se, který z úkolů zvládnete a který je lepší svěřit ostatním. Dobrý vůdce ví, že nemusíte brát všechno na svá bedra, část práce by měli dělat specializovaní specialisté.

Pekařství

Dorty na objednávku

Pokud například nevíte, jak lidem říct o svém obchodě a přilákat do něj zákazníky, najměte si profesionály na sociální sítě. Rychle vymyslí pro podnik reklamní kampaň, díky které se o vás zákazníci dozvědí.

Odborníci na BBQcash radí:

Kvalitní reklama je zpočátku klíčem k úspěchu každého podnikání. Proto byste na něm neměli šetřit, do budoucna se vám to rozhodně vyplatí.

Jak analyzovat trh a konkurenci

To pomáhá získat informace pro správnou přípravu podnikatelského plánu s přihlédnutím k potřebám obyvatel. Mapa s umístěním závodníků vám umožní vybrat si nejvhodnější místo pro váš bod.

Mějte na paměti, že je výhodné být umístěn vedle sousedního podniku. Otevřete si například cukrárnu v docházkové vzdálenosti od květinářství nebo cukrárny. Pneuservis – v blízkosti autoservis. Oprava mobilu – vedle obchodu s gadgety a příslušenstvím.

Srovnávací tabulka pomůže určit, jaké ceny zboží by měly být stanoveny, které produkty a služby přidat do sortimentu. To je místo, kde musíte překonat své konkurenty. Chcete-li získat komplexnější informace, můžete zjistit názor svých přátel, provést průzkum na sociálních sítích o podobných obchodech. Pamatujte, že čím více víte o svých konkurentech, tím vyšší je vaše šance, že je překonáte. Pravidelně k nim můžete posílat mystery shoppera, získané informace využít ke zlepšení svého podnikání.

Klíč k úspěšnému podnikání

Konkurence v malých městech je velmi silná. První dojem z vás proto bude hrát velkou roli v dalším rozvoji obchodu. Snažte se získat co nejlepší službu.

Velké společnosti mají své vlastní standardy služeb, které musí zaměstnanci dodržovat. Jejich výkon je dokonce pravidelně kontrolován. Tento trend trvá dlouho, než se dostane do provincií. Pokud je to možné, zaveďte takový systém ve vaší firmě. Pro malá sídla však podle statistik stačí zdvořilá komunikace. Naučte své zaměstnance pozdravit, být přátelský, popřát vám dobrý den, usmát se a rozloučit se se zákazníky.

Odborníci na BBQcash varují:

Není třeba šířit fámy, že vaše konkurence poskytuje nekvalitní služby. Například „zde mi řekli, že Anatolijův stánek byl nedávno otráven shawarmou“ atd. Pokud lži vyjdou najevo, vaše pověst velmi utrpí.

Věrnostní programy fungují skvěle v každém podnikání. Najděte přístup ke každému klientovi. Vymyslete si vlastní individuální privilegia, přitahuje to lidi.

 • Dostupné ceny. Aniž bychom zapomínali na solventnost obyvatelstva, je nutné udržovat náklady na zboží na stejné úrovni. Mějte na paměti, že ve městě, které se dá úplně obejít za 30 minut, není vůbec těžké zajít do jiného outletu, kde jsou ceny nižší.
 • Pečlivé sledování konkurentů. Jejich inovace mohou být implementovány ve vaší společnosti a chyby ostatních budou dobrou příležitostí ke zlepšení výkonnosti vašeho podniku.
 • Trvale vynikající pověst. Otevření nového obchodu je pro provinční město velkou událostí, takže budete pod bedlivým dohledem obyvatel. To, jak se prezentujete, bude hrát obrovskou roli v rozvoji podnikání. Pokud zákazníci vidí vysokou kvalitu služeb a zboží, ziskové propagace, zvláštní přístup k sobě, přítomnost profesionality, pak máte zaručen neustálý příliv lidí.
READ
Tekutá tepelná izolace stěn

TOP 21 nápadů pro vaše podnikání v malém městě s různým počátečním kapitálem

Pokud s podnikáním začínáte a nevíte, v jakém výklenku otevřít své podnikání, následující seznamy vám mohou pomoci při rozhodování.

Seznam nápadů na spuštění s investicemi nižšími než 100 000 rublů:

Pohled popis Investice (rub.) Návratnost (měsíce) Čistý zisk (rubly, měsíčně)
Agentura pro montáž a demontáž plotů, plotů. Lidé se vždy snaží chránit soukromý majetek před zvědavýma očima, takže tento obchod bude vždy žádaný. 100 000 2 50000
Napáječky, krmítka pro kuřata Rychle platící, ziskový obchod na vesnicích a vesnicích. 30 000 1 30 000
Výroba a prodej dekoračního mýdla Skvělý dárek pro každou dovolenou, takže příliv zákazníků bude pravděpodobně před 8. březnem, Novým rokem atd. To je dobrý nápad pro začínajícího obchodníka, studenty a důchodce. 30 000 2 25 000
Prodej ručně vyráběných šperků Ženy a dívky chtějí být krásné vždy, bez ohledu na to, zda žijí v metropoli nebo na malém městě. Dobrá volba pro maminky na mateřské dovolené. 50 000 5 10 000
Výroba, prodej a rozvoz džemů, okurek Produkty lze prodávat nejen jednotlivcům, ale i obchodům. 100 000 4 30 000
Suchá mlha Jedná se o ošetření místa od plevele a škůdců. 50 000 2 30 000

Obchod s investicemi od 100 000 do 500 000 rublů:

Koule popis Investice (rub.) Návratnost (měsíce) Čistý zisk (rub.)
Mani Pedi Po nalezení klientů a prokázání se na dobré straně vám bude poskytnuta měsíční práce, protože. budete pravidelně navštěvováni. 150 000 3 50 000
Prodlužování řas, vlasy Můžete to udělat doma nebo si pronajmout pokoj. 150 000 3 70 000
samolepky na auta Navzdory skutečnosti, že město je malé, mnoho obyvatel má pravděpodobně auta, takže tento typ činnosti je vždy relevantní. 150 000 4 40 000
salátový bar Zdravé stravování je nyní v módě, svou postavu a zdraví si hlídají i lidé z malých měst. 300 000 6 50 000
Dětský výtvarný ateliér V provinciích je často akutní otázka i o dostupnosti míst v mateřských školách a není třeba mluvit o různých kroužcích. Jedná se tedy o možnost win-win. 127 000 3-4 40 000
Výroba a obchod s uzenými rybami Vše, co souvisí s jídlem, bude vždy žádané. 410 000 8-9 50 000
Palačinkárna nebo pekárna Pěkná alternativa k rychlému občerstvení. 271 000 6 50 000
Papírnictví Doporučuje se umístit v blízkosti vzdělávacích institucí, kancelářských budov. 300 000 4 75 000

Investice od 500 tisíc rublů:

Typ podnikání popis Investice (rubly) Návratnost (měsíce) Zisk (rublů)
Obchod s potravinami doma Tento typ aktivity má obrovskou konkurenci, takže nejdůležitější je správně se k místu přiblížit, aby poblíž nebyly žádné další body. 500 000 10 50 000
Pronájem foto a video techniky Žádná větší oslava se neobejde bez natáčení, finance ne vždy umožňují najmout profesionální operátory, jednodušší je půjčit si vybavení a natočit si vše sami. 600 000 12 50 000
Zasklení fasád, lodžií balkonů Nadějný projekt. Lidé jsou vždy připraveni zaplatit za vytvoření pohodlných životních podmínek. 840 000 9 100 000
Prodejna dětské výživy Při otevírání takového místa je třeba sledovat kvalitu produktu dvojnásob. Podnikání je ziskové, protože na dětech nikdo nešetří. 810 000 4-5 200 000
Karaoke bar Na malých městech by také měla vzniknout originální instituce, kde si mladí i zralí lidé po pracovním týdnu odpočinou a odpočinou. 1 milionů 13-14 80 000
Antikafe Doba strávená v ústavu je placená. Kontrola zahrnuje pamlsky, zábavu. 1 500 000 15 100 000
Mini 3D kino To je pro malá sídla vzácnost, s největší pravděpodobností nebudete mít konkurenci. 1 400 000 10 150 000

Úspěšný podnikatelský projekt lze realizovat nejen v metropolitních oblastech, ale i v malých provinčních městech. Pokud se zpočátku něco nedaří, nezoufejte a vzdávejte to, zvláště když začínáte od nuly. Analyzujte, co děláte špatně, a jděte správným směrem s přihlédnutím k chybám.

Pokud nemáte peníze na rozjezd podnikání, pak můžete zkusit vyhrát grant. Jde o grant, který se uděluje začínajícím podnikatelům, talentovaným podnikatelům s dobrými nápady. Pokud to nefunguje, můžete si vždy vzít půjčku na otevření vlastního podnikání (například ve Sberbank). A nezapomeňte, každý jednotlivý podnikatel, právnická osoba musí platit daně státu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: