Průměr topných trubek v soukromém domě

schémata zapojení topení

Pro každý topný systém jsou vyvíjeny a individuálně vybírány velikosti potrubí a technické parametry. V souladu s praktickými dovednostmi výběr požadovaného průměru zabraňuje vzniku různých technických problémů, zvyšuje bezpečnost a spolehlivost celého topného systému. Je potřeba s tím počítat a tento stav nezanedbávat. Pojďme se podívat, kde a jaký průměr je nejlepší použít.

Průměr potrubí pro každý topný systém byl zvolen praktickým způsobem. Volba průměru by měla být brána co nejvážněji, protože vysoce kvalitní výběr umožní v případě potřeby vyplnit potěr, zajistit průchod stěnami, nekomplikovat instalaci oběhových čerpadel atd.

Velikost potrubí kotle

Celkový průměr kotle topných trubek soukromého domu je základem celého topného systému. Protože v tomto případě bude potrubí instalováno od začátku kotle až po samotný topný kolektor.

Existují typy kotlů:

Při použití stojacího kotle musí průměr potrubí odpovídat průměru výstupu kotle. Obvykle je to 20-32 mm. Při použití nástěnného kotle je doporučený průměr polypropylenové trubky 25 nebo průměr 20 pro kovoplastovou trubku. Propojí kotel a rozvodný rozdělovač.

čtyřplynový kotel baxi eco

Kolektor se doporučuje připojit potrubím o průměru 40, bez ohledu na průměr potrubí připojeného ke kotli. Tato skutečnost je vysvětlena skutečností, že průměr kolektoru musí přesáhnout velikost trubek, které z něj vycházejí. Toto je důležité pravidlo instalace a několikrát zvyšuje efektivitu práce.

Rozměry potrubí pro topné okruhy

V současné době existuje několik typů topných systémů. Tyto zahrnují:

 • Jednotrubkový topný systém “Leningradka”;
 • dvoutrubkový topný systém;
 • Zapojení kolektorového nosníku topného systému.

Jednotrubkový topný systém “Leningradka”

Jednotrubkový topný systém Leningradka

Jednotrubkový topný systém Leningradka má omezení počtu radiátorů. Přítomnost osmi baterií je optimální a doporučuje se pro instalaci na jednu větev. V tomto případě musíte použít:

 • polypropylenová trubka o průměru 32;
 • trubky z kovoplastu a oceli o průměru 26 (na výběr z těchto dvou).

Potrubí o průměru 32 je zcela dostačující pro topný systém soukromého domu, který obsahuje osm radiátorů, protože teplotní rozdíl mezi prvním radiátorem a posledním radiátorem nebude tak významný.

Jak ukazuje praxe, při použití potrubí s menším průměrem (například 25 mm) nebude možné jej v budoucnu vyměnit v případě výrazného teplotního rozdílu. Navzdory skutečnosti, že potrubí o průměru 25 je levnější, důsledky instalace budou mnohem větší. Za malé úspory 2-3 tisíc rublů můžete získat mnohem více ztrát. Pokud vás zajímá úspora, je lepší pořídit si levnější baterie, které jdou do radiátorů. Jsou vždy na viditelném místě a výměna je snadná.

READ
Jak vybrat zasklení lodžie

Nejdůležitější body při instalaci jednotrubkového topného systému:

 • hlavní stoupačka na Leningradce je trubka o velikosti 32 mm PPR nebo o velikosti menší pro ocelovou a kovoplastovou trubku;
 • stoupáky k radiátorům dělají 20 potrubí;

K výtahům je instalováno odpaliště (32*20*32). Pokud je trubka vyrobena z kovového plastu, musí mít T-kus vlastnosti 26 * 16 * 26 (uvedené rozměry stačí k tomu, aby se tovární radiátory dobře zahřály). Instalace kohoutků a zástrček se provádí za jednu sekundu, takže teplo bude distribuováno efektivněji.

Topný systém dvoutrubkový

schéma dvoutrubkového vytápění

Ve dvoutrubkovém topném systému soukromého domu je přívod a zpátečka již oddělena. Pokud počet radiátorů nepřesahuje osm kusů (nejoptimálnější počet použití na jedno patro), používá se polypropylenová trubka o průměru 25 nebo kovoplastová trubka o průměru dvacet. U dvoutrubkového topného systému došlo k oddělení toků, proto nemá smysl používat tlusté trubky. Navíc v potěru jsou dvě trubky 25 mm umístěny kompaktněji. Pokud je k dispozici více než osm radiátorů, je lepší položit na okruh trubku 32 mm.

Nejdůležitější body při instalaci dvoutrubkového topného systému

 • hlavní lehátko je vyrobeno z trubky o průměru 25;
 • stoupání k radiátorům by mělo být provedeno trubkou o průměru 20;
 • v případě kov-plast je hlavní lehátko vyrobeno o průměru 20 a výtahy mohou být vyrobeny s trubkou o průměru 16.

Zapojení paprsku

Ve schématu zapojení vytápění kolektoru (paprsku) je hlavní kolektor. A jedna větev je k dispozici pro každý radiátor nebo každé dva radiátory. Ve schématu vytápění kolektorového paprsku se používají trubky o průměru 16 z kovoplastu. Uvedený průměr potrubí je zcela dostačující pro provoz jednoho nebo dvou radiátorů na stejném okruhu. V zásadě, pokud nejsou radiátory příliš velké, je to docela přijatelné, ale s opatrností.

schéma vytápění paprskem

Pokud instalujete dva radiátory na větev, pak v žádném případě nezapomeňte současně nainstalovat obtok nebo odpaliště (bypass je přídavná trubka, která vám v případě nouze umožňuje přesměrovat tok tekutiny po další cestě) . Smyslem této instalace je, že teplo procházející z radiátoru do radiátoru se neopírá o ně, ale naopak snadno přechází na další radiátor.

Ve výjimečných případech se do schématu zapojení kolektoru instaluje potrubí o průměru 20. Ale v této akci není žádná nutnost a důležitost jako taková.

READ
Nápady na jednoduchou rekonstrukci haly pro kutily: zdobení obývacího pokoje v moderním stylu s dekorativním kamenem a dřevem

Výhody paprskové elektroinstalace

Ve většině případů je široce používán než jiné topné systémy, protože je považován za spolehlivější a pohodlnější.

Jednou z nejvýraznějších pozitivních vlastností je, že ve schématu zapojení nosníku nejsou v potěru žádné tvarovky. Každý radiátor má autonomní řídicí systém (radiátory pracují nezávisle na sobě). Je zde také možnost bezproblémové instalace automatiky včetně termohlavic. Trámová elektroinstalace je univerzální topný systém. Může být instalován jak v bytových domech, tak v soukromých objektech, které mohou mít několik pater a neomezený počet místností.

Je třeba mít na paměti, že každý dům vyžaduje individuální přístup a musí mít individuálně zvolený systém vytápění, který se volí podle návrhu bytového domu.

Vlastní údržba, projektování a instalace vedení kolektorového nosníku nejsou příliš náročné činnosti, ale přesto se doporučuje provádět tyto činnosti pod dohledem odborníků.

Tento topný systém je velmi masivní, proto je žádoucí umístit jej na speciálně navržené místo. Hlavní výhodou systému sálavého vytápění je, že je vždy možné vypnout jeden nebo více radiátorů najednou. Uplatněná akce nijak neovlivní efektivní a dobře koordinovanou práci.

Je třeba si uvědomit, že při použití paprskového vedení se spotřební materiál zvýší.

Přihlaste se také k odběru naší Youtube, skupiny Vkontakte, Yandex Zen. Je tam spousta užitečného a zajímavého obsahu!

Jaký průměr potrubí je lepší provést vytápění v domě

Účinnost topného okruhu závisí na výkonu kotle, radiátorech, parametrech armatur. Vhodný průměr potrubí pro vytápění je určen pomocí online programů nebo nezávislých výpočtů, jakož i technických ukazatelů a materiálu. Majitel domu, který zná všechny nuance, si může vybrat vysoce kvalitní a spolehlivé produkty.

Obtíže při výběru průměru potrubí

Hlavní problém při výběru průměru spočívá v plánovacích prvcích dálnice. Vzít v úvahu:

 • vnější indikátor (měď a plast) – povrch výztuže může vydávat tepelné toky do místnosti;
 • vnitřní průměr (ocel a litina) – umožňuje vypočítat výkonnostní charakteristiky samostatné sekce;
 • podmíněné parametry – zaokrouhlená hodnota v palcích, nutná pro teoretické výpočty.

Pro určení průřezu se bere v úvahu, že se spotřebuje 1 W energie na 2 m100 místnosti.

Závislost velikosti na rychlosti chladicí kapaliny

Volba ukazatele průměru určí propustnost linky s ohledem na doporučenou rychlost 0,4-0,6 m/s. Přitom se počítá s tím, že při rychlosti menší než 0,2 m/s se tvoří vzduchové uzávěry a při rychlosti nad 0,7 m/s hrozí zvýšení tlaku chladicí kapaliny. .

READ
Jak vařit trubky elektrickým svařováním

Jak rovnoměrně je tepelná energie distribuována podél obrysu, určuje průměr trysek. Čím menší je, tím rychleji se voda pohybuje, ale ukazatele rychlosti mají omezení:

 • do 0,25 m/s – jinak hrozí ucpání vzduchu a nemožnost jeho odstranění průduchy, tepelné ztráty v místnosti;
 • ne více než 1,5 m / s – chladicí kapalina bude během cirkulace vydávat hluk;
 • 0,36-0,7 m / s – referenční hodnota rychlosti chladicí kapaliny.

Pro řízení intenzity cirkulace bez zvětšení průměru trysek se používá oběhové čerpadlo.

Parametry objemu chladicí kapaliny

Pro systémy s přirozenou cirkulací je lepší zvolit tvarovky se zvýšeným průměrem. Tím se sníží tepelné ztráty při tření vody o vnitřní povrch. Při použití této techniky je třeba vzít v úvahu, že s nárůstem objemu vody rostou náklady na energii na její ohřev.

Hydraulické ztráty

Jev nastává, pokud je potrubí vyrobeno z plastových výrobků různých průměrů. Důvodem je rozdíl v tlaku na spojích a zvýšení hydraulických ztrát.

Vzorec pro průměr čáry

Správné určení průměru potrubí používaného pro topné vedení bytu nebo soukromého domu se provádí na základě tabulky a vzorce. Při práci s tabulkou se musíte zaměřit na zelené buňky – označují optimální rychlost tlaku chladicí kapaliny.

Výpočet se provádí podle vzorce D= √(354*(0.86*Q/∆t)/V), kde:

 • V je rychlost kapaliny v potrubí (m/s);
 • Q – požadované množství tepla na vytápění (kW);
 • .T – rozdíl mezi zpětným a přímým posuvem (C);
 • D – průměr trubky (mm).

Jako příklad uveďme dvoupatrový dům se čtyřmi křídly (2 na patro), napojený na dvoutrubkový systém s celkovou tepelnou ztrátou 36 kW, z toho 20 kW je na vytápění 1. patra, 16 kW – tzv. druhý. Pro komunikaci byl použit polypropylen, který pracuje v režimu 80/60 při teplotě 10 stupňů.

 1. Celý objem vody dopadá na spoj první větve s kotlem. To je celkové množství tepla rovnající se 38 kW.
 2. Podle tabulky musíte najít tento řádek a odpovídající zelené buňky. S těmito parametry je požadovaný průměr 40 a 50 mm. Volba se provádí ve prospěch méně.
 3. Vidlice ukazuje množství tepla v prvním (20 kW) a druhém (16 kW) patře. Průřez potrubních tvarovek dle tabulky je 32 mm.
 4. Vzhledem k tomu, že v každém patře jsou 2 křídla, je okruh rozdělen na dvě větve. Pro první patro 20/2=10 kW na křídlo, pro druhé – 16/2=8 kW na křídlo.
 5. Podle tabulky je určen průměr – 25 mm, používá se do poklesu zatížení na 5 kW, poté – 20 mm.

Výpočty pro návratnost nejsou potřeba – používají se potrubí s podobnými parametry.

Důležité specifikace potrubí

Vysoce kvalitní vytápění prostor není možné bez zohlednění technických vlastností zařízení. Lze je uvažovat na příkladu standardních výrobků vyrobených z polypropylenu jakosti PN 20 a 30.

READ
Jak vybrat elektronickou kuchyňskou váhu?
Vnější průměr, mm PN 20 PN 30
Vnitřní průměr tloušťka stěny Vnitřní průměr tloušťka stěny
16 10,6 2,7
20 13,2 3,4 13,2 3,4
25 16,6 4,2 16,6 4,2
32 21,2 5,4 21,2 3
40 26,6 6,7 26,6 3,7

U tepelného nosiče s rychlostí 0,4 m/s je nutné počítat s tepelným výkonem výrobků různých průměrů. Při vnějších parametrech 20 mm je generováno 4,1 kW, s 25 mm – 6,3 kW, s 32 mm – 11,5 kW, s 40 mm – 17 kW.

Postup výpočtu pro rozdělovač topení a montážní pouzdra

Topný kolektor je vybaven bytem nebo soukromým domem. Zařízení zajišťuje distribuci chladicí kapaliny několika větvemi. Výpočet kolektoru se provádí společně s průřezem potrubí podle vnějšího nebo vnitřního rozměru na principu “tří průměrů” – trubky na trase jsou od sebe vzdáleny po 6 poloměrech. Této hodnotě se rovná i průměr kolektoru.

Parametry objímek se vypočítávají po stanovení úseku vedení. Prvky se vybírají s ohledem na materiál stěny a výztuže, stupeň roztažnosti při zahřívání. Například průměr plastové trubky je 20 mm, objímka je 24 mm.

Posloupnost pro výpočet průřezu topných trubek

Pro komunikaci s oběhovými čerpadly bude nutné vzít v úvahu objem chladicí kapaliny v systému, celkovou délku topného potrubí, referenční průtok, přenos tepla vytápění, výkon zařízení, hodnotu odporu a tlak bez čerpadla.

Chcete-li zjistit velikost výrobků, budete muset vzít v úvahu snížení účinnosti – odpor závitů, ohybů a armatur. Výpočty lze provádět podle vzorce H = λ(L/D)(V2/2g), kde:

 • Н – výška nulového tlaku bez tlaku vm;
 • λ – koeficient odporu potrubí;
 • L – délka čáry;
 • D je vnitřní průměr trubky v mm;
 • V je rychlost proudění v m/s;
 • g – zrychlení volného pádu 9,81 m/s2.

V procesu výpočtu minimální tepelné ztráty je nutné zkontrolovat několik možností průměru pro minimální odpor.

Charakteristika materiálů pro výrobu trubek

Výrobci vyrábějí potrubí z několika druhů materiálů.

Polymer

Výrobky, pro které se používá plastový materiál – síťovaný nebo běžný polyethylen. Po výpočtech můžete určit, jaký průměr propylenových trubek je potřebný pro vytápění soukromého domu, v závislosti na typu zařízení:

 • jedna nebo dvě baterie – 16 mm;
 • radiátor nebo skupina radiátorů o výkonu 1-2 kW (standard), až 5 baterií o výkonu až 7 kW – 20 mm;
 • rameno slepé elektroinstalace (křídlo domu), radiátory do 8 ks. s celkovým výkonem do 11 kW – pro vytápění je lepší použít propylenové trubky o průměru 25 mm;
 • jedno patro (až 12 radiátorů s celkovým výkonem až 19 kW) – 32 mm;
 • řada 20 radiátorů do 30 kW o výkonu 40 mm.

Tloušťka stěny polymerních výrobků se volí podle tlakových parametrů v síti a je 1,8-3 mm.

Liší se pevností a dobrým odvodem tepla, ale jsou obtížné z hlediska instalace. Povrch nerezového kování nepodléhá korozi, vyznačuje se hladkostí. Ocelové topné armatury podle GOST 3262-75 jsou klasifikovány podle vnějšího průměru, na kterém závisí tloušťka stěny. Údaje jsou uvedeny v tabulce.

READ
Vyrábíme septik pro soukromý dům vlastníma rukama: pokyny krok za krokem
Vnější průměr tloušťka stěny
Plíce Standardní Zesílené
21,3 2,5 2,8 3,2
26,8 2,5 2,8 3,2
33,5 2,8 3,2 4
42,3 2,8 3,2 4
48 3 3,5 4

Standardní a lehké úpravy se používají k organizaci vytápění bytu nebo domu.

Materiál má dobrou tepelnou vodivost, odolnost proti korozi a pevnost v tahu. Když chladicí kapalina zamrzne, systém může fungovat při zachování těsnosti. Vlastnosti rozměrů měděných tvarovek jsou uvedeny v tabulce.

Průměr, mm Tloušťka stěny, mm Hmotnost t.t., gr
15 1,5 391
18 2 480
22 2 590
28 2,5 1420
42 3 1700

Pro vytápění se vyplatí použít měděné tvarovky se stěnami 1,5-2 mm.

Pokud je v bytě 5-8 radiátorů a 2-3 vidlice v soukromém domě, můžete nezávisle vypočítat průměr potrubí pro hlavní topení. Za tímto účelem je povoleno pracovat se vzorci a tabulkami. Organizace komplexního systému s několika úrovněmi zahrnuje použití speciálních online programů.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: