V jakém pořadí naložit míchačku na beton

V jakém pořadí se má do míchačky betonu nakládat voda, cement a drť (písek)?

Značky betonu jsou samozřejmě různé, v některých případech se beton vyrábí přidáním změkčovadel do směsi.

Nejčastěji se změkčovadlo přidává do vody, změkčovadla mohou být buď ve formě suché přísady nebo v kapalné formě.

To znamená, že se to mimo jiné ukazuje a voda (míchání) musí být v některých případech předem připravena.

Dále je extrémně vzácné, že dávka v míchačce na beton je jednorázová, nejčastěji se míchačka používá k přípravě betonu ve velkém objemu (množství).

To znamená, že po jedné várce následuje druhá várka, což znamená, že vnitřní stěny mísy míchačky jsou mokré a cement se na ně přilepí a postupně se vytvoří vrstva.

Možnost smíchání složek (složky betonové směsi, cementu, písku, štěrku) do sucha tedy není správná.

Na začátku se do míchačky na beton nalije voda, která vyčistí stěny mísy míchačky betonu od roztoku z předchozí várky.

Takto otočíme mísu míchačky betonu,

pod úhlem 45 stupňů a nalít do něj vodu z kbelíku (počítá se i množství vody, takže kbelík často používám jako jakousi „měřicí“ nádobu a hadici potřebuji k mytí domíchávače betonu na konci práce).

Dále dosypáváme část suti, která zároveň funguje jako „abrazivo“, mechanicky čistící stěny mísy betonu.

Dále plníme pojivo, to znamená cement, kvalitativně se rozpouští ve vodě bez hrudek, s takovým sledem.

Poté všechen písek (to je kamenivo v betonu) nasypeme do betonové míchačky.

Vše, na konci dávky, přidejte zbytek suti.

Při tomto pořadí bude betonová směs vysoce kvalitní a homogenní a vnitřní stěny mísy betonové míchačky budou vždy čisté.

Když jsem si půjčoval míchačku na beton, hledal jsem odpověď i na tuto otázku, v jakém pořadí se mají do tohoto zařízení sypat stavební materiály.

Pokud jsem pochopil, neexistuje jednoznačný názor. Někdo nakládá stroj ihned po oční bulvy jedním materiálem a pak nasypává další, jiný zatěžuje stroj střídavě, ale tak vypadá každý – do betonu se v první řadě nalije voda.

Osobně jsem zkoušel střídavě házet stavebniny a usínat nejdřív jeden, pak druhý, pak třetí (o trochu níže vám řeknu, jak to bylo a co z toho vzniklo).

READ
Demontáž dlaždic. Jak odstranit staré dlaždice. Jak demontovat staré dlaždice

A v první řadě bych se chtěl pozastavit nad vodou, proč se má voda nalévat.

Jednak voda smyje ze zdí zbylou špínu a když přidáte kousky z 10 velkých kamenů o velikosti pěsti, utlučou i ztvrdlý roztok. Všechny tyto odpadky se pak jednoduše vypustí z betonové míchačky a zbývá ještě jednou omýt vodou a v zásadě bude připraven k práci.

Tak první možnost nalili vodu a pak se tam nasype drcený kámen, pokud je to roztok, který je potřeba, aby obsahoval kámen. Nějakou dobu se kroutily, oblázky navlhly a opláchly se ve vodě, voda se podle toho zakalí.

Druhý v řadě, je potřeba zasypat cementem a opět s ním kroutit do takové míry, až se všechen cement nasákne vodou, k tomu mu pomohou kamínky, které ho budou neustále drhnout a nebudou se tvořit hrudky. Řeknu vám to z vlastní zkušenosti.

Ale jako poslední je potřeba přidat písek, ale není potřeba ho sypat najednou, písek bude potřeba přidávat pomalu, tři čtyři lopaty usnuly, počkejte, až se roztočí, je umístěn v celém roztoku , roztočení, pak byly hozeny tři čtyři lopaty a možná ještě nižší dávkování. Nejdůležitější je, aby písek postupně vstupoval do roztoku.

V souladu s tím je před nalitím stavebních materiálů do míchačky na beton nutné alespoň okem určit, kolik stavebních materiálů půjde do této konkrétní šarže, pokud to nemůžete spočítat, je lepší udělat experimentální dávku a přečtěte si, na jaké množství malty je betonová míchačka určena.

Právě tato varianta se mi líbila nejvíce, vše postupně usíná, vše se dobře promíchá, žádné hrudky, nic. vznikne normální řešení.

Ale druhá možnost, kterou jsem zpočátku začal využívat, protože se mi zdála přijatelnější, je postupné zasypávání stavebnin. To znamená, že nalijte kbelík vody do míchačky na beton a začněte, v závislosti na tom, jaký druh řešení by měl být, střídavě házet: lopata kamenů, 3 lopaty písku, lopata cementu. Směs se trochu zbláznila a opět přidali trochu vody, kamínky, písek, cement. Bez ohledu na to, kolik lidí píše, že je to velmi pohodlné, ale ve skutečnosti, pokud jsem pochopil, za prvé jste zmateni z toho, kolik stavebních materiálů jste vhodili do míchačky na beton, a za druhé, směs se tímto způsobem velmi špatně míchá , jelikož když do již téměř hotového roztoku vhodíte čerstvý cement, začne se v jednom kuse točit kolem míchačky na beton a aby se dobře promíchal, musíte buď hodně dlouho čekat, otočte míchačku zde pod jedním nebo druhým úhlem, nebo přidat vodu, a pokud přidáte vodu, roztok se ukáže být tekutější, než je nutné, zkrátka druhá možnost mi vůbec nefungovala.

READ
DIY vakuová pumpa

Takže tady je moje možnost:

Mimochodem, pokud je všechen písek pryč a roztok je stále tekutý (udělali chybu s vodou), pak nejprve přidáme cement, ale musí se nalít po malých dávkách (jako krupice během vaření), aby se hrudky udělaly netvoří, a teprve potom nalít písek.

Jak míchat beton v míchačce na beton?

Při provádění oprav a stavebních prací je nutné postavit monolitické konstrukce. Průmyslový přístup umožňuje míchat beton s míchačkou instalovanou na stroji, nebo s výrazně menšími jednotkami. Výhodou směsi dodávané dopravou je, že značka a vlastnosti betonu jsou specifikovány při objednávce této služby přímo v podniku. Osobní účast zákazníka na jejich přípravě není nutná. Ne vždy však stav komunikací a kapacita mostů a nadjezdů mezi závodem a objektem umožňuje použití masivního vozidla s domíchávačem. Podle toho si menší zařízení kupují nebo pronajímají pro vlastní potřebu.

Pravidla pro instalaci míchačky betonu

Normy pro průmyslovou výstavbu jsou stanoveny v projektu. U soukromých domů jsou splněny následující podmínky:

  • Mixér je instalován uprostřed dokonale rovné plochy. Povrch je nutné předem zkontrolovat, očistit od kamínků, kusů dřeva, zahladit výmoly, promáčkliny, hrboly. V opačném případě dojde k výraznému chvění stávající instalace a jejímu převrácení spolu s obsahem. Takový vývoj událostí má za následek poškození částí (karosérie, čepele), je nebezpečný pro pracovníky.

  • Při použití elektropohonu je nutné zkontrolovat stav elektroinstalace, kabely, spínače, transformátory, vypněte všechny boční obvody, protože energetická náročnost procesu může způsobit náhlé poklesy napětí v síti. V ideálním případě je žádoucí vlastní kabel z trafostanice, vybavený vypínacím relé.

  • Kontrola přístupových cest na ruční kolečko na místo výkonu práce, dále bezpečné lešení, žebříky, rampy.

Je důležité uspořádat místo pro uložení mobilního mixéru, pro stacionární, pro shromažďování povlaku během deště.

Poměry směsi

Průmyslová výstavba zahrnuje použití betonových míchaček, při jejichž výrobě jsou přísně dodržovány státní normy. Obyčejní občané jsou nuceni nezávisle kalibrovat parametry komponentů, aby vytvořili konstrukční prvky své vlastní konstrukce. Přednost se dává použití betonu pro monolitický základ, stěny se zvýšenou tepelnou izolací, silné vyztužené sloupy a podpěry. Výpočet mechanicky spojených přísad začíná určením pořadí instalace konstrukcí.

READ
Výroba sprchy vlastníma rukama v zemi

Dále je vybráno míchací zařízení. Na základě kapacity bubnu se volí hmotnost materiálů, které se do něj nalévají: je to méně než dvě třetiny objemu. Prázdný prostor uvnitř zabraňuje přetížení motoru a umožňuje rovnoměrné, vysoce kvalitní míchání.

Nejběžnější objem bunkru, l

Odhadované zatížení (kg)

Pro výrobu lehčené betonové izolační tepelné směsi.

Sloupy, sokly, základy, bloky, monolitické stěny 1-, 2-podlažních objektů, detaily objektů usedlostí.

K tomu, aby portlandský cement začal hydratovat, stačí 27 % vody z celkového množství cementu, ale toto složení nelze vyrobit z plastu. Ultra vysoká saturace vede ke snížení síly. Optimální množství poskytuje poměr 50-70% vlhkosti. Tuhnutí (hydratace) betonu trvá do půl hodiny, krystalizace do 15-20 dnů, smrštění asi den. Suchý stav ingrediencí přibližuje konečný produkt co nejblíže třídám stanoveným GOST. Obsah vlhkosti plniv uvedených v tabulce poměrů by měl směřovat k nule.

Viskozitní přísady jsou vápenné prášky, sádra, tekuté sklo, moderní lepidla. Někteří stavitelé přidávají sůl pro rychlé nastavení v chladném období. To by se nemělo dělat, protože dlouhodobá praxe prokázala, že stavba křehne, eroduje srážky a nevydrží plánovanou životnost.

Pořadí načítání komponent

Zvažte pořadí investic do míchačky betonu:

  • nejprve se položí prosátý písek s cementem, poté se pevné frakce opatrně položí nahoru, vše se naplní kapalinou, takže se sníží pravděpodobnost poškození bunkru kameny;

  • všechny předpřipravené komponenty jsou do šnekového bunkru přiváděny střídavě v radlicích, což zajišťuje pevnost, mrazuvzdornost, mírné smrštění (technologicky připomíná tovární metodu).

Funkce míchání

Míchačka na beton je poměrně drahé zařízení. Pokud to farma již má, pak při provádění nového typu činnosti je extrémně vzácné získat něco jiného.

Výjimkou mohou být pouze kapitálově náročné a energeticky náročné dokončovací možnosti, kdy sebemenší porušení technologie ovlivňuje kvalitu povlaku. Ukazuje se, že řešení pro montáž uzlů je správně připraveno s jedním zařízením a složité barevné kompozitní suspenze s jiným.

Pro hnětení cementu s porézním plnivem (struska, expandovaná hlína, pemza), které mají nízkou měrnou hmotnost, se používají gravitační mísiče (je to tělo, které se otáčí). Proč beton by se měl míchat v maloobjemové míchačce na beton. Poté, aby se zabránilo stratifikaci na lehké a těžké frakce, je nutné co nejrychleji dodat celou hmotu a uložit ji do bednění.

READ
Jak uzemnit vanu v bytě a k čemu slouží: práce s litinovým, ocelovým a akrylátovým zařízením

U strojů s nuceným pohonem se čepele otáčejí uvnitř. Pro zajištění jejich bezpečnosti se odebírají žulové a čedičové třísky nejmenších průměrů. Takto připravené směsi se používají v novostavbách pro odlévání nosných prvků, základových rámů a podpěr. Pokud použijete levný velký kámen, rozbité části zařízení přestanou fungovat. V takových situacích odborníci nabízejí samostatnou techniku ​​pokládky:

  • ve vodorovném bednění se položí plnivo, které se nalije hotovou cementovou kaší;
  • formy jsou vystaveny vibracím až do vytvrzení;
  • připravenost suroviny k formování se kontroluje nakreslením drážky na hrudku – pokud se okraje pomalu začnou uzavírat, bylo dosaženo potřebné rovnováhy;
  • vysušte a namontujte výrobek;
  • buben je v noci vyčištěn od zbytků, důkladně umyt.

Před nasypáním do míchačky se minimálně den usadí ve vodě mechanické nečistoty. Filtrováno přes několik vrstev pytloviny. Nejpraktičtější je přidávat kapalinu po dávkách, aby nebyla ohrožena spolehlivost v případě mokrých přísad.

Jak dlouho by se měl roztok míchat?

Vysokopevnostní vlastnosti elastických kompozic jsou zajištěny důkladným mícháním po dobu alespoň 2-5 minut. Proces je doplněn vibracemi. V misce je instalován stacionární vibrátor, který zajišťuje jednotnost, tuhost a přilnavost při syntéze.

U izotermických variant s přírodním křehkým anorganickým kamenivem se doba zkracuje na 1,5 minuty. To se provádí tak, aby se frakce neopotřebovala na mouku a neztratila poréznost. Lehké druhy se struskou nebo syntetickými porézními materiály se rolují po dobu 6 minut. V misce stroje jsou po stejnou dobu vypracovány žebrované, s ostrými hranami, oblázky.

Jak vyložit řešení?

Celá hmota z míchací nádrže je odváděna do vozíku, zcela přenesena na pracovní plochu, kde se nalévá místo předmětu. Vzhledem k tomu, že provoz mixéru trvá až 10 minut, je poblíž umístěna nádoba, do které se roztok nalévá. Pokud se pole zachytí uvnitř těla mixéru, bude docela obtížné ho odstranit.

Části se neukládají a nepřenášejí do rámů vyrobených předtím. Když je hadice instalována pro pohyb, postupně se přenáší z jednoho bednění na druhé. Pro nerušený pohyb směsi do místa zálivu se doporučuje vybudovat nadjezdy, dopravníky, pneumatiku.

Míchadla do 280 litrů mají páky pro ruční otáčení. Převrácené ručními koly, madly. Přes 300 litrů je naloženo speciálními nastavitelnými lopatami (pohyblivé balíky). Nelze ignorovat pohodlné a bezpečné způsoby doručení. Přidělují potřebný počet štítů, nekvalitních desek, po kterých sbírají lešení, žebříky pro pěší pro pohyb pracovníků.

READ
Nalévání základů v zimě bez zahřívání

Na závěr můžeme dodat, že takové fixativy byly vyrobeny již v Mezopotámii, ve starém Římě. Území poloostrova bylo bohaté na přírodní minerály. Empiricky získaná kompozice, podobná cementu, byla položena mezi dlažební kostky ve zdech, silnicích, mostech, které přežily dodnes.

Rozšířená moderní verze na bázi portlandského cementu (vynálezce Aspdin Joseph, 1824) byla patentována I. Johnsonem v létě 1844. Výztuž vynalezl francouzský zahradník Monier Joseph, který v 1924. století zpevnil květináče kovovými tyčemi. Naši krajané v Sovětském svazu vyvinuli mrazuvzdorné trendy pro výstavbu zařízení v zimě, když na začátku XNUMX. století postavili největší vodní stavby, například Dneproges – XNUMX.

V tomto videu se dozvíte, jak správně míchat beton v míchačce na beton.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: