Vodní filtr: jak vyměnit vložku

Instalace filtru výrazně zlepšuje kvalitu pitné a průmyslové vody. Ale žádné zařízení tohoto typu není věčné. Po chvíli je potřeba vyměnit jeho hlavní součást, cartridge.

Frekvence aktualizací a způsob výměny filtru závisí na několika faktorech: typu čističky, její kapacitě, objemu a kvalitě spotřebované vody.

Kdy by se měl čistič vyměnit?

Každý typ filtru má svůj vlastní čisticí prostředek. Když se vyčerpá, musíte vyměnit náplň zařízení nebo nainstalovat nový, pokročilejší model.

Důvody pro výměnu čističe mohou být různé. Přítomnost byť jednoho z nich je důvodem ke koupi čerstvé kazety nebo nového zařízení.

Výměna musí být provedena, pokud:

 • technicky chátral;
 • nedokáže se vyrovnat s množstvím spotřebované vody;
 • nedává požadované koncentrace látek ve vodě;
 • vyčerpal svůj potenciál jako čistička.

Vnější znaky

Pomocí několika znaků můžete určit, že provozuschopný filtr je třeba aktualizovat. Jsou společné pro průtokové, hlavní, zásobní (konvička) filtry a trysky.

Signál pro výměnu může být:

 1. Změna chuti vody k horšímu.
 2. Tvorba vodního kamene při vaření filtrované vody.
 3. Snížení tlaku vody z kohoutku (kromě džbánů).
 4. Vznik sraženiny během usazování filtrované kapaliny.
 5. Přítomnost kontaminace při kontrole kazety v průhledném pouzdře.

Sledování těchto znaků je někdy problematické. Použitý filtr ještě nějakou dobu propouští vodu, ale bez řádného čištění.

Pomozte! Aby byla tato možnost vyloučena, mnoho výrobců montuje na zařízení speciální světelné indikátory. Senzor se rozsvítí, když je čistička vyčerpána.

Podle předpisů

Interval výměny filtračního prvku záleží především na typu čističe.

 • džbány s pracovním zdrojem 150-400 litrů je může používat tříčlenná rodina po dobu jednoho měsíce bez výměny. Po uplynutí této doby je nutné náplň vyměnit. V souladu s tím bude v domě, kde žije větší počet lidí, vyžadována častější aktualizace filtru.
 • Průtokové systémy instalované pod dřezem v kuchyni fungují bez výměny minimálně tři měsíce. V oblastech s tvrdou vodou je třeba vyměnit kartuše každých 4-6 měsíců. Pokud do domu vstoupí měkká voda, která nevytváří velké zatížení filtru, pak se doba výměny zpozdí až na 8-12 měsíců.
 • Filtry s reverzní osmózou navržena také pro dlouhou životnost. Při průměrné spotřebě vody se filtrační vložky v zařízení mění jednou za půl roku. Bloky v systému mají přitom různou životnost. Mineralizační blok lze měnit každých 6-10 měsíců. Uhlíkový post-filtr se aktualizuje minimálně jednou za půl roku, protože při delším používání se na něm usazuje patogenní mikroflóra. Membránový modul zůstává v provozu až dva roky.
 • prostředky tryska pro kohoutek závisí na modelu a pohybuje se od 300 do 3000 litrů. Potřebu výměny se doporučuje stanovit diagnostickými znaky (především podle kvality a tlaku vody).
 • Kmen mechanické čisticí filtry instalované na studených a horkých potrubích je třeba vyměnit v průměru jednou za 6-8 měsíců. Ale nejčastěji je tento časový ukazatel individuální.

Varování! V některých případech se kvůli špatné kvalitě vody stane náplň filtru dříve nepoužitelná. Při malých objemech spotřeby a relativně nízkém stupni znečištění kapaliny hlavní filtr funguje až 12-18 měsíců.

Pokyny krok za krokem pro výměnu čisticího systému

Výměna čisticího modulu závisí na typu filtru. Ke každému modelu je přiložena dokumentace, která odráží technické informace o provozu zařízení. Obsahuje také pokyny pro výměnu kazety.

Obnova náplně džbánu

Proces výměny filtračního prvku v džbánech se skládá z několika kroků:

 1. Vyjměte starou kazetu z konvice.
 2. Nádobu včetně nálevky dobře vypláchněte.
 3. Nalijte vodu do džbánu do 1/2 objemu.
 4. Ponořte novou kazetu do vody na 10 minut.
 5. Vyjměte kazetu a vložte ji pevně do nálevky.
 6. První dva objemy vody se vypustí.
READ
Kam nejlépe umístit mikrovlnnou troubu v kuchyni

K poznámce! Někdy nový filtr propustí vodu pomalu. Chcete-li to opravit, musíte kazetu vyjmout, zatřepat a znovu nainstalovat.

Celý proces výměny kazety je názorně demonstrován na videu na příkladu konvice Aquaphor:

Výměna patrony v průtokovém filtru

Vzhledem k tomu, že průtokové zařízení je připojeno k přívodu vody, první věcí, kterou musíte udělat, je vypnout přívod vody do místa, kde je nainstalován filtr. Poté se kohout otevře, aby se vypustila zbývající voda a snížil se tlak v části vodovodního systému.

Také je nutné předem připravit nádobu (např. kbelík) na staré náboje. Voda z nich bude vytékat, takže nádoba by měla být poblíž.

Chcete-li baňku vyjmout z držáku, stiskněte tlačítko a otočte baňkou proti směru hodinových ručiček. Kazety se vyjmou z modulů a umístí do připraveného kontejneru. Baňky a pryžová těsnění se myjí bez použití chemických mycích prostředků.

Na místo starých prvků jsou instalovány nové kazety. Nalijte do baněk trochu vody. Toto opatření ochrání membrány před škodlivými účinky vzduchových bublin. Odtočte baňky, otevřete vodu a zkontrolujte těsnost systému.

Kazety mají stejný vzhled, ale jiný obsah. Při jejich výměně nesmí dojít k jejich záměně.

Pomozte! Pokud se kazety zakoupí okamžitě v baňkách, instalace se zjednoduší: stačí vyměnit staré kopie za nové.

Následující video ukazuje celý proces výměny krok za krokem na příkladu filtru Aquaphor:

Výměna modulu v systému reverzní osmózy

Před aktualizací filtrů vícestupňovým čištěním je také nutné nejprve vypnout přívod vody, uvolnit zbývající tlak v potrubí a připravit nádobu na staré prvky.

Dále v práci by se mělo dodržovat následující schéma:

 1. Pomocí speciálního kroužkového klíče odšroubujte baňku, která přijímá vodu z vodovodu.
 2. Zkontrolujte kvalitu těsnicího kroužku. V případě potřeby jej vyměňte za nový nebo namažte.
 3. Vyjměte starou kazetu, vypláchněte nádobu a nainstalujte nový filtr.
 4. Po nasazení těsnicího kroužku se baňka zašroubuje na místo.
 5. Druhý uhlíkový filtr se mění stejným způsobem.
 6. Vyjměte hadičku z autoregulátoru a otevřete přívod vody.
 7. Vypusťte 5-7 litrů vody do nádoby trubicí.
 8. Vraťte trubku na své místo a vypněte vodu.
 9. Vyměňte mechanickou patronu ve třetí baňce.
 10. Otevřete vodu a zkontrolujte těsnost spojů.

Membránová složka se mění samostatněaž vyčerpá jeho limit zdrojů. Chcete-li baňku vyjmout, odstraňte vstupní a výstupní zkumavky. Chcete-li to provést, vytáhněte západku a stiskněte kroužek. Odstraňte víčka z nové kazety. Po odšroubování dvojitých a odpališť ze starého prvku je nasaďte na nový.

Připojte hadičky ke konektorům (nadoraz) a zvednutím kroužku nahoru vložte držák. Nový filtr je třeba předem propláchnout po dobu alespoň 10-15 minut.

Vizuální provedení pokynů pro výměnu kazet v čističce reverzní osmózy krok za krokem je uvedeno ve videu:

Výměna hlavního čističe

Hlavní zařízení se instalují zasunutím do potrubí přívodu studené nebo teplé vody. Navzdory tomu musí být v případě nouze nebo plánované potřeby také vyměněny.

Aktualizují se takto:

 1. Zablokujte průtok vody v požadovaném potrubí.
 2. Uvolněte zbytkový tlak v systému.
 3. Pomocí speciálního klíče odšroubujte pouzdro.
 4. Opláchněte pouzdro pod tekoucí vodou.
 5. Vyměňte starou mechanickou kazetu za novou.
 6. Rukou přišroubujte kryt na místo.
 7. Otevřete vodu v systému, zkontrolujte těsnost.

Video ukazuje, jak vyměnit hlavní filtr nainstalovaný v koupelně:

READ
Patrová postel pro dospělé. proč byste si to měli vybrat

Vlastnosti aktualizací systémů od různých výrobců

Systémy domácího čištění vody se snadno udržují. Princip fungování filtrů stejného typu, ale od různých výrobců, je obecně vždy stejný.

Filtry od těchto výrobců Aquaphor, Geyser, Barrier, Atoll, Brita a dalších značek se mohou navzájem lišit:

 • design,
 • velikost,
 • technologie plnění sorbentem,
 • přítomnost indikátorů.

Výměna zásuvných kazet probíhá podle obecného scénáře.

Varování! Některé společnosti (například Gejzír) vyrábějí kazety podle normy. To znamená, že jsou zaměnitelné s čisticími prvky jiných značek.

Ne všichni výrobci ale normy dodržují. Například, Aquaphor vyrábí vyměnitelné bloky individuálního designu a není možné je nahradit analogem jiné značky.

Volání specialisty doma

Pro aktualizaci celkového systému čištění na chatě nebo venkovském domě je vždy možné vyhledat pomoc odborníka.

Kompletní nabídka služeb zahrnuje:

 • kontrola hydraulických a elektrických součástí systému;
 • seřízení přístroje;
 • mytí mechanických filtrů;
 • kontrola vstupní a výstupní vody.

Varování! Pokud není možné kontaktovat společnost, která nainstalovala čisticí jednotku, můžete specialisty najít podle inzerátů v sekci služeb nebo v podobných organizacích, které nabízejí filtrační zařízení.

V různých regionech mají různé společnosti za takové služby různé ceny. Cena je ovlivněna úrovní a typem filtračního systému. Cenové rozpětí je od 500 do 20000 XNUMX rublů.

Závěr

Po instalaci filtračního zařízení je důležité sledovat jeho stav. Prošlá kazeta musí být vyměněna za novou.

Většina čističů určených pro domácí použití má jednoduchou strukturu. Výměna jejich filtračních prvků není nijak zvlášť obtížná. Rozdíly mohou být pouze v malých vlastnostech charakteristických pro každý typ filtru.

Výměna vložky ve vodním filtru

Většina z nás používá každý den nějaký druh vodního filtru. Tyto systémy se liší ve struktuře, vzhledu a technologii zpracování kapalin. Mají však mnoho společného, ​​to znamená, že výměna vložky ve vodním filtru se ukazuje jako univerzální a nezbytný postup.

Z tohoto článku se dozvíte:

Proč měnit filtrační vložku

Jak často je potřeba vyměnit kazetu?

Je možné objednat výměnu u specializované firmy a co taková služba může zahrnovat

Jak vyměnit filtrační vložku sami

Jsou bezkazetové filtry všelékem a jak fungují?

Vodní filtry bez výměny vložek: mýtus nebo realita

Dnes na trhu filtrů pro úpravu vody najdete různé návrhy. Je nasycený systémy pro získávání pitné vody: od cenově nejdostupnějších filtračních konvic a kohoutkových trysek až po drahé systémy reverzní osmózy, které upravují vodu na úroveň destilované vody.

Ale, jak je uvedeno výše, pro většinu je společným znakem to, že všichni potřebují pravidelně vyměňovat vložku ve vodním filtru. Tyto prvky se mohou lišit cenou, úrovní čištění, dobou provozu nebo zdrojem, po kterém musí být kazeta vyměněna, aby byla zachována slušná kvalita pitné vody.

Články doporučené k přečtení:

Pokud mluvíme o zařízeních bez kazet, pak zbavují vodu znečištění tím, že ji protlačují vinutím nejtenčího drátu. Zde je vzdálenost mezi závity přibližně 1 mikron, díky čemuž se jakékoli nečistoty, včetně malých, usazují v baňce a voda se může pohybovat dále potrubím.

Klíčovou vlastností takového systému je, že v nich funguje metoda samomytí zásobní baňky. Jinými slovy, elektronický ventil v určitých intervalech zapne splachování a všechny nahromaděné nečistoty, které neprošly filtrem, projdou pod pracovním tlakem v potrubí přes vypouštěcí ventil vody přímo do kanalizace. Po takovém postupu se systém zcela samočistí za méně než půl minuty, aniž by bylo nutné vyměnit vložku ve vodním filtru.

READ
Jak chránit okna před sluncem

Výrobci tvrdí, že životnost takových zařízení přesahuje 15 let. Existuje několik známých značek, které nabízejí takové systémy bez výměnných kazet: Source of Life, Fibos, Soyuzintellect.

Hlavní filtry tohoto typu se montují přímo na přívod teplé nebo studené vody před měřiči. Za tímto účelem je z potrubí vyroben kohout a před zařízením je instalován kohout, který v případě potřeby umožňuje uzavřít přívod vody. Závit se obalí těsnicí hmotou a filtr se namontuje pomocí nastavitelného klíče. Je pozoruhodné, že obvykle celá práce trvá maximálně 20 minut.

Poznamenáváme však, že navzdory prezentovaným výhodám jsou recenze skutečných uživatelů o těchto systémech více než nejednoznačné: někteří mluví o nekvalitním zpracování kapalin, jiní naznačují opak – jsou spokojeni s efektem a úsporou nákladů na výměnu kazet v vodním filtrem.

Kdy vyměnit vložku vodního filtru

Vyměnitelné kartuše se instalují do všech typů vodních filtrů – od džbánu až po průtok. Doba mezi jejich výměnou se liší v závislosti na řadě důvodů, i když v první řadě souvisí s kvalitou vody vstupující do domu potrubím.

Implementace výměny kazet ve vodním filtru je nutná kvůli těmto procesům:

součásti filtru přeplněné nečistotami zpomalují zpracování kapaliny;

kvalita upravované vody klesá;

nahromaděné nečistoty jsou často nebezpečné;

v systémech reverzní osmózy existuje možnost poškození membrány.

Nástěnné džbánové systémy se používají ke zlepšení kvality vody vstupující do domácností prostřednictvím vodovodního systému, to znamená, že prošla primární úpravou. Z tohoto důvodu není možné vizuálně určit, že je čas vyměnit vložku ve vodním filtru. Pro snazší používání dodávají výrobci do svých zařízení zařízení pro samomanuální nastavení data.

Obvykle je výměna nutná po 30–60 dnech, v závislosti na objemu zařízení a aktivitě aplikace. Dodáváme, že vodní kámen v konvici, nepříjemná chuť vody jsou také indikací pro výměnu kartuše ve vodním filtru.

Řekněme, že průtokový systém je v zemi – voda do něj vstupuje přímo ze studny nebo studny, pak bude nutná výměna za dva až tři měsíce. Průhledná baňka navíc umožní sledovat míru znečištění. A v systémech reverzní osmózy je třeba po dvou až třech letech nainstalovat novou membránu.

Pokud mluvíme o vícestupňových filtrech, pak se nejčastěji provádí výměna primárních čisticích kazet (každé dva měsíce), zatímco kazety druhé, třetí fáze budou muset být zakoupeny za šest měsíců.

Servis a výměna vložky ve vodním filtru od instalatéra nebo samostatně

Všechny systémy na úpravu vody se kdysi potýkaly s potřebou výměny kazet. Nejčastěji na své zákazníky dohlíží instalační firma, která zařízení prodala, a po šesti měsících nebo roce zavolá a nabídne náhradu. Tato služba není zdarma, ale obecně platí, že cena není vysoká, takže toto potěšení je docela dostupné.

Instalátor filtru pravděpodobně nabídne službu, která se skládá z:

kontrola stavu vstupní, výstupní kapaliny;

ovládání uzlů, hydraulických, elektrických obvodů systému;

nastavení přístrojů, čištění, mytí mechanických filtrů, jejich součástí;

montáž nových náplní, membrán, opravy filtrů.

Celý seznam prací se liší v závislosti na typu zařízení a možnostech organizace provádějící práci. Ale když máte konvenční průtokový filtr, můžete to udělat sami, aniž byste se obrátili na specialisty, protože není obtížné vyměnit kazety ve vodním filtru.

Zatímco výkonná zařízení potřebná ve venkovských domech, v průmyslových odvětvích vyžadují pravidelnou kontrolu, seřízení, opravu, aktualizaci některých částí, filtračních prvků.

READ
Betonová příprava na základ - děláme základ spolehlivější

Představte si, že jste sami s problémem nebo chcete dělat všechno sami, v tomto případě musíte:

nezapomeňte na pravidelnou výměnu (doporučujeme nastavit připomenutí v telefonu);

mít náhradní klíč (uschovejte si jej po prvotní instalaci systému);

vyfoťte štítky kazet, pomohou vám vybrat potřebné modely v obchodě (ale je rozumnější koupit kazety na internetu na webu http://biokit.ru, kde najdete mnoho možností na různé náhradní díly k filtrům).

Pokyny pro vlastní výměnu kazety

Nejprve musíte pochopit, jaké součásti obsahuje kazetový filtr. Jak název napovídá, hlavním prvkem tohoto typu filtru je patrona. Co to zahrnuje?

Obvykle má válcový tvar a je vyroben z filtračního prvku. V roli posledně jmenovaného je prezentováno aktivní uhlí, polypropylen, polyethylen atd. – vše závisí na stanovených úkolech (mechanické zpracování, odstranění chlóru, organických látek).

Nejčastěji má tento válec uprostřed umístěnou dutinu, která je určena pro již zpracovanou kapalinu. Konce kartuše – to neplatí pro mechanické čisticí systémy – jsou pokryty pryžovými těsnícími kroužky. Ty, které přiléhají k vyčnívajícím částem těla, nenechají zdroj vody vyčistit. Baňka (spodní část filtru) je našroubována na horní část systému.

Výměna kazety

Pokud chcete vyměnit náhradní vložku vodního filtru, musíte: akce:

1. Uzavřete přívod vody. Pokud není kohoutek, který to umožňuje, je nutné zastavit přívod vody nejen do systému, ale do celého domu.

uzávěr vody

2. Klíč dodaný s filtrem odšroubujte baňku.

Vnitřní tlak ve filtru může zabránit jeho roztočení. K jeho resetování použijte tlačítko pro uvolnění tlaku umístěné na “hlavě” filtru. Pokud tam není, bude možné snížit tlak otevřením kohoutku s čistou vodou, který se nachází za filtrem. Baňku opatrně odšroubujte, aby z ní nevystříkla zbývající voda.

Odšroubujte baňku

3. Získejte starou kazetu.

Při výměně patrony ve vodním filtru nezapomeňte zkontrolovat gumová těsnění na koncích patrony (neplatí pro mechanické filtry). Pokud jsou elastické, měkké, můžete je sundat, opláchnout a dále používat. K nově zakoupeným nábojům jsou samozřejmě přiloženy nové gumičky, ale často jsou příliš tvrdé a utažené.

Vyjměte starou kazetu

4. Zbylou vodu v baňce vylijte, nádobu vymyjte. Pokud musíte kvůli výměně kazety vypnout vodu v domě, zásobte se vodou pro tento účel.

V baňce můžete najít sliz, rez. Nedoporučujeme je mýt saponáty, poškodí to následné stupně filtrace, případně skončí v kelímku spolu s vodou. Odkryté části „hlavy“ dobře otřete.

Online výběr zařízení pro čištění vody na základě výsledků analýzy

5. Vložte novou kartuši do připravené baňky.

Pokud má nová náhradní kazeta velmi tvrdé, nepružné gumičky, je nejlepší je pokud možno vyměnit za měkčí. V případě, že tam není, strávíte spoustu energie zavíráním filtru. Ale nezlomte klíč, dejte si na čas.

Vložte novou kazetu

6. Pomocí klíče zašroubujte baňku až na doraz.

Pokud jde o systém reverzní osmózy (nebo ultrafiltrace), naplňte vyčištěnou baňku s vyměněným filtrem předem připravenou čistou kapalinou. V opačném případě mohou vzduchové bubliny ve vodě poškodit membránu. Při výměně kartuše v běžném (bezmembránovém) vodním filtru je vše jednodušší: do kohoutku bude vycházet vzduch.

7. Když je výměna dokončena, zkontrolujte těsnost spojů, kvalitu kapaliny.

Pomalu otevřete ventil přívodu vody k filtru, abyste zjistili, zda voda vytéká mezi hlavou filtru a žárovkou.

Pokud filtr stále prosakuje, je třeba vodu znovu vypnout, zkuste jej ještě lépe utáhnout. Pokud stále teče, baňku znovu odšroubujte, zkontrolujte stav tenkého pryžového o-kroužku v prohlubni baňky. Je to díky němu, že kapalina nevytéká z filtru. Deformovaný kroužek vyměňte za nový a baňku znovu utáhněte.

READ
Jak vybrat a nainstalovat vyhřívaný věšák na ručníky

Zkouška těsnosti

Po výměně patrony ve vodním filtru je třeba během následujících 10 minut vypustit veškerou upravenou vodu. Můžete se tak zbavit drobných částeček prachu, na které jsou nové náboje, zejména uhlíkové, bohaté.

Výměna vložky ve vodním filtru, na kterou se „zapomnělo“

Co když jste ale náhodou zapomněli na existenci filtrů ve vašem bytě, na to, že potřebujete vyměnit vložku ve vodních filtrech? Od instalace uplynul rok a možná ještě víc, a teď si vzpomínáte! S největší pravděpodobností se s podobnou situací setkalo mnoho lidí.

Tento stav samozřejmě nelze nazvat dobrým, protože výměna prvků je vyžadována každých šest měsíců – rok. Ukazuje se, že všechen ztracený čas jste pili špatnou vodu, téměř horší než tekoucí z kohoutku. Jakmile však zjistíte tento problém, neměli byste panikařit, nyní stačí pouze rychle vyměnit kazety. Pokud staré patrony vyjmete po delší době, než se očekávalo, uvidíte uvnitř baňky hrozný hnědý povlak. Jak se toho zbavit? Je škoda kvůli tomu kupovat celý filtr!

Doporučujeme nevyměňovat kartuše samostatně, ale vše najednou aktualizovat, vyjmout z baněk, ty ošetřit rezavě hnědými usazeninami, vyčistit víčka a poté do baněk nainstalovat nové kartuše.

Následující populární metoda vám umožní vyčistit baňky a víčka:

Je nutné užívat kyselinu citronovou (dva sáčky na lahvičku plus jeden sáček na uzávěry – celkem sedm balení).

Uvařte v konvici vodu.

Nechte vodu mírně vychladnout (aby byla horká, ne vroucí).

Nalijte vodu až po povrch do tří baněk, kde je plak.

V baňkách a víčkech rozpusťte kyselinu.

Nechte půl hodiny působit.

Očistěte baňky a uzávěry speciálním kartáčem.

Tímto způsobem bohužel nelze dosáhnout tovární bělosti filtru, ale tento postup umožní po výměně kartuší opět vstoupit do vašeho domova nové čisté vodě.

Výměna patrony v hlavních vodních filtrech

U 10″ a 20″ pouzder SL a BB je postup výměny vložek ve vodním filtru podobný jako podobná výměna v průtokových systémech:

Zcela vypněte vodu kohoutkem na celé dálnici.

Uvolněte zbytkový tlak v systému.

Otevřete pouzdro klíčem.

Zapněte vodu, zkontrolujte těsnost systému.

Výměnu zátěže v chatových systémech může provádět pouze odborník, tedy servisní technik. Stahování je nutné vyměnit po uplynutí času, který je pro něj vyhrazen. Tento prvek však může být nahrazen v jiných situacích.

Nedoporučujeme provádět takovou práci bez speciálních dovedností – je lepší kontaktovat servisní oddělení společnosti.

Se znalostí pravidel pro výměnu kazety ve vodním filtru budete moci snížit cenu celého postupu! Můžete také snížit náklady nejen na práci, ale také na spotřební materiál objednáním náhradních filtrů na webu http://biokit.ru nebo telefonicky 8 (800) 700-89-33.

naše společnost Biokit nabízí širokou škálu systémů reverzní osmózy, vodních filtrů a dalších zařízení schopných vrátit vodě z vodovodu její přirozené vlastnosti.

Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci:

připojte filtrační systém sami;

pochopit proces výběru vodních filtrů;

vybrat náhradní materiály;

odstraňování problémů nebo řešení problémů se zapojením specializovaných instalačních techniků;

najít odpovědi na své otázky po telefonu.

Svěřte systémy čištění vody od Biokit – ať je vaše rodina zdravá!

Co jsou vodní filtry pro kanceláře? Jak vybrat vodní filtr do kanceláře? Co je vyhřívaný vodní filtr?

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: