V soukromých domech musíte často instalovat kanalizaci sami. Bez toho je prostě nemožné dosáhnout stejného komfortu bydlení jako v bytovém domě. V této věci existuje mnoho nuancí – jednou z nejdůležitějších je hloubka kanalizačního systému v soukromém domě, protože na tom do značné míry závisí trvanlivost a účinnost systému.

Hloubka instalace kanalizace v soukromém domě

Nejjednodušší cestou z této situace je svěřit práci odborníkům. Další možností, která vám může pomoci ušetřit značné množství peněz, je instalace kanalizačního systému svépomocí, příklad systému můžete vidět na fotografii. Jako základ čistírny se doporučuje zvolit septik.

Instaluje se do jámy vedle domu – vzdálenost k ní by neměla být menší než 5 metrů. Pokud jde o hloubku, septik je ponořen do půdy do 1,5 metru. Jáma je někdy vyztužena betonem, čímž se zabrání zničení septiku pod tlakem půdy, vlivem podzemní vody a dalších faktorů.

Hloubku, ve které by měl být kanalizační systém položen, lze snadno určit podle úrovně konstrukce. Při pokládce potrubí se doporučuje nedělat žádné zatáčky ani kolena po celém úseku od domu k septiku – v ideálním případě by potrubí mělo být rovné.

Trubky jsou umístěny v hloubce mírně nad průměrným bodem mrazu půdy. Zároveň je třeba počítat s tím, že pod komunikacemi a plochami, které budou v zimě odklízeny od sněhu, je nutné zvýšit hloubku pokládky, aby trubky nezamrzly a nezbortily se (podrobněji: „Do jaké hloubky zahrabat septik – děláme to správně vlastníma rukama“).

Minimální hloubka kanalizace je 70-80 centimetrů – tato hodnota je vhodná pro oblasti s teplým klimatem. Čím krutější zima, tím hlouběji je potrubí položeno (podrobněji: „V jaké hloubce zapustit kanalizační potrubí do země“).

Stanovení hloubky kanalizačního systému

 • výrobky musí mít dostatečný průměr;
 • norma sklonu je 0,03 metru na každý běžný metr potrubí. Všimněte si, že úhel kanalizační trubky je velmi důležitý, jinak systém nebude fungovat;
 • výrobky mají různé vlastnosti v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny;
 • umístění septiku a místo výstupu kanalizačního potrubí z domu.

Nutnost správně zvolit minimální hloubku

Potřebnou hloubku výkopu je nutné dodržet z několika důvodů. Například pokud jsou potrubí položena na úrovni zamrznutí půdy, může se kapalina ochladit a může se objevit ucpání, které znemožní použití kanalizačního systému, dokud se neoteplí. Zanášení lze předejít provedením minimálního počtu připojení. Není-li možné se obejít bez otáčení trubek, musí být v místě křižovatky provedena studna, ke které musí být zajištěn volný přístup. Pokud se vyskytnou problémy s kanalizačním systémem, můžete snadno vyčistit potrubí a zkontrolovat kvalitu připojení.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně pít řepnou šťávu na játra?

Při pokládce potrubí je nutné vzít v úvahu hloubku zamrznutí půdy. Tato úroveň je v každém regionu jiná. Čím krutější jsou v určité oblasti zimy, tím hlubší by měl být výkop pro kanalizační potrubí.

Izolace potrubí

Aby se prodloužila životnost kanalizačního systému, měla by být potrubí izolována. Odborníci doporučují k tomu použít polyuretanovou pěnu. V důsledku toho bude nerezová trubka zabalena do tohoto materiálu a nahoře – s polyethylenovým pláštěm. Zabráníte tak jeho zamrznutí. Nejčastěji se tento problém vyskytuje u zatáček a spojů, a proto se doporučuje provést rovné potrubí. Pokud to není možné, pak je třeba vysoce rizikové oblasti řádně izolovat. V Evropě je k ohřevu potrubí instalován elektrický kabel, který ohřívá půdu kolem nich.

I přes izolaci musí být potrubí uloženo v dostatečné hloubce v závislosti na úrovni promrzání zeminy v dané oblasti. Stupeň tepelné izolace také do značné míry závisí na klimatických charakteristikách regionu. V severních oblastech může hloubka kanalizačního systému v soukromém domě dosáhnout 1,5-2,5 metru, zatímco v jižních oblastech nemá smysl zasypávat potrubí více než 1 metr.

V oblastech s drsným klimatem se doporučuje použít k izolaci minerální vlnu nebo sklolaminát – tyto materiály se používají i pro potrubí umístěné nad zemí. V tomto případě je třeba myslet na hydroizolaci.

Domácí kanalizace

Při pokládání vnitřních kanalizačních systémů je třeba dodržovat určitá pravidla. Přestože je možné v domě vytvořit odbočky, kolena a odbočky potrubí, přesto se doporučuje udržovat systém co nejjednodušší. To nejen ušetří na nákupu potrubí a jejich instalaci, ale také zvýší účinnost kanalizačního systému (přečtěte si také: „Vnitřní kanalizace v soukromém domě – zařízení pro kutily“).

Drenážní systém musí být navržen tak, aby voda plynule odtékala. V jednopatrovém domě je lepší položit potrubí pod podlahu, i když to lze provést i ve vícepodlažní budově.

Pokud je velký výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější kanalizací, je přípustné použít pro připojení potrubí koleno. Měl by mít rotaci o 30 stupňů – to zajistí plynulý tok vody, což sníží pravděpodobnost ucpání a zničení potrubí.

 • pro vanu, sprchu, toaletu potřebujete výrobky o průměru 10-11 centimetrů;
 • pro bazén – 10-11 centimetrů;
 • pro umyvadlo a kuchyňský dřez – 5 centimetrů;
 • stoupačka odtoku se musí minimálně rovnat průměru ostatních trubek a ještě lépe – dokonce je převyšovat, tzn. být 10-11 centimetrů.
ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi žlutou a červenou nemrznoucí kapalinou?

Pro zvýšení účinnosti potrubních spojů jsou na spojích potaženy tmelem nebo speciálním lepidlem. Přijímací potrubí je mazáno zevnitř a přívodní potrubí je mazáno zvenčí.

Důležitá je nejen hloubka kanalizační rýhy, ale také úhel sklonu potrubí. To umožní přirozené odvodnění, jinak voda poteče pomalu, což v konečném důsledku povede k ucpání, nebo naopak příliš rychle, což negativně ovlivní stav potrubí a bude vyžadovat jejich okamžitou výměnu nebo opravu.

V případě pásového základu je trubka vyvedena ze strany, zatímco v deskovém základu pomocí trubky probíhající zdola nahoru přes svislou část a speciální 45stupňová kolena. Potrubí prochází speciální manžetou přes základ – to je nezbytné, aby se zabránilo možnosti protlačení a nadměrnému tlaku (přečtěte si: „Položení kanalizace pod základ – jak to udělat správně“).

Vedení je položeno k jímce nebo septiku v přímé linii, aby byla zajištěna maximální účinnost systému. Potrubí je napojeno na septik v jeho horní části tak, aby byl volný prostor pro odpad. Přečtěte si také: „Pokládání kanalizačních potrubí v soukromém domě vlastníma rukama“.

Bez ohledu na hloubku pokládky by měl být sklon potrubí v gravitační kanalizaci 2 centimetry na běžný metr. Přečtěte si také: „Udělej si sám kanalizaci v soukromém domě – podrobné pokyny, průvodce krok za krokem.“

Pokud je obtížné určit, jaká by měla být hloubka kanalizačního příkopu, můžete se o tom poradit se svými sousedy. Absence nebo přítomnost problémů v určité hloubce kanálu pomůže učinit správné rozhodnutí.

S příchodem septiků přestala absence centrálního kanalizačního systému děsit obyvatele měst, kteří se masivně stěhují z města. Po instalaci jednorázové místní čistírny odpadních vod lidé nepociťují nepohodlí, zatímco mnozí poznamenávají, že náklady na vodu se snížily, protože vyčištěnou odpadní vodu lze znovu použít pro technické účely. Stupeň čištění a trvanlivost konstrukce závisí na mnoha faktorech a hloubka septiku v soukromém domě je jedním z nich. Závisí to na mnoha komponentech a nyní se dozvíte, co je třeba zvážit, než začnete kopat jámu a příkopy pro pokládku kanalizačního potrubí.

Jaké faktory je třeba vzít v úvahu při výběru hloubky septiku

Každý se snaží vyřešit problém autonomní kanalizace venkovského domu různými způsoby. Někteří je vyrábějí vlastníma rukama z betonových prstenců, pneumatik automobilů, cihel a dalších materiálů, jiní kupují hotové výrobky z plastu a kovu. V každém případě je důležité vědět, jak hluboko septik zakopat. Záleží na různých faktorech:

 • Hladina spodní vody. To je zvláště důležité, protože někdy se do půdy dostane voda, která není nejlépe vyčištěna, takže jednotka na likvidaci odpadu musí být nad GWL a v průměrné verzi je to 1,5 metru.
 • Složení zeminy a některé druhy čištění například nejsou vhodné pro jílovité půdy, zatímco se doporučují pro instalaci do písčité půdy a na písčitou hlínu.
 • Hloubka zamrznutí půdy, a to platí zejména, pokud jde o severní oblasti Ruska. Pokud lze kanalizační potrubí izolovat a často se montují i ​​na povrch, je mnohem obtížnější izolovat septik. Proto se mnozí snaží jednotku pohřbít tak, aby obsah nezmrzl, což často vede ke zničení konstrukce.
ČTĚTE VÍCE
Kolik let mohou tulipány růst na jednom místě?

Kromě těchto faktorů má často nemalý význam terén. Pokud má lokalita výrazné rozdíly ve výšce, prohlubních a sklonech, není obtížné zajistit nezávislý pohyb odpadních vod. V opačném případě budete muset použít fekální čerpadlo, i když existuje další východisko ze situace – vykopat septik do velké hloubky, aby se kanalizační potrubí svažovalo směrem k zařízení. Mimochodem, výkon VOC také do značné míry závisí na umístění potrubí, a proto je důležité znát hloubku uložení kanalizační trubky do septiku.

Jak hluboké jsou kanalizační trubky?

Místní kanalizace není jen septik, ale také potrubí, jehož instalace musí být také provedena v souladu s pravidly stanovenými hygienickými normami a pravidly (SNiP 2.04.03–85). Především je důležité zachovat určitý sklon od domu ke vstupu do septiku, při pokládce budete muset vzít v úvahu také klimatické vlastnosti oblasti, reliéf místa a složení půda.

V oblastech s mírným klimatem je povoleno pokládat kanalizační trubky v hloubce 30-40 cm, a pokud mluvíme o trubkách o průměru větším než 500 mm, je lepší je prohloubit o dalších 10 centimetrů. . Pokud jde o severní regiony, ke standardním hloubkám bude muset být přidáno dalších 25-30%.

A nezapomeňte na sklon, který by měl zajistit nezávislý tok tekutiny bez tlaku. Pokud je například u vchodu do domu výstup pro kanalizační potrubí ve vzdálenosti 70 cm, pak by hloubka vložení potrubí do septiku, který se nachází ve vzdálenosti sedmi metrů, měla být již 80 cm. . Pro výpočet hloubky potrubí se používá mnoho vzorců, doporučujeme použít jeden z nich:

H in = H out + L * k + G, kde H in je vzdálenost od povrchu ke vstupu do septiku, H out je hloubka, ve které potrubí vystupuje z domu a standardně je 1,4 m ), L – vzdálenost od domu, k – speciální koeficient, který zohledňuje průměr potrubí, G – přirozený sklon potrubí (výchozí je 0,3 m).

Jak vypočítat hloubku septiku

Ne nadarmo jsme otázce kladení potrubí věnovali tolik pozornosti, protože na tom závisí nejen účinnost zařízení, ale také náklady na instalaci a také samotná údržba zařízení. velký rozsah. Instalační hloubka septiku musí být svázána s potrubím a zohledňovat hloubku vstupu přívodního potrubí.

ČTĚTE VÍCE
Jaké odrůdy jahod dávají plodiny dvakrát ročně?

Mezi faktory, které ovlivňují maximální hloubku pokládky uživatele, je třeba zdůraznit zejména hloubku zamrznutí půdy, která se v různých regionech země liší. V každém případě musí být dno septiku pod úrovní mrazu. V oblastech s mírným klimatem lze instalovat septik do hloubky 140 cm a v Moskvě a Moskevské oblasti je podle SNiP akceptována hloubka mrazu 160 cm, ale to neznamená, že je to nutné. zakopat zařízení do hloubky dvou metrů. Kromě toho můžete vždy přijmout opatření pro zahřívání a pro septik je to krabice, jejíž dutiny jsou vyplněny izolací. Izolovaný septik se instaluje zpravidla v hloubce nad doporučenými parametry. Níže je tabulka, která ukazuje průměrnou hloubku mrazu pro různé oblasti:

velkoměsto Normativní hloubka mrazu, metry:
Hrubé klastické půdy Písky střední velikosti, velké Jemné a prašné písky Loams, jíly
Moskva 2,0 1,76 1,64 1,35
Petrohrad 2,04 1,80 1,68 1,38
Nižnij Novgorod 2,20 1,94 1,81 1,49
Novgorod 1,82 1,60 1,49 1,22
Vladimir 2,12 1,87 1,75 1,44

Nemenší potíže působí i vysoko stojící podzemní voda, a aby se předešlo problémům, musí být voda v hloubce alespoň 1,5 metru. Je důležité vzít v úvahu počet obyvatel, protože na tom přímo závisí velikost jednotky a její hloubka. A to nepočítám to, že je nutné ponechat místo pro zásyp pískem a štěrkem. Septik je pohřben tak, aby jeho vyčnívající část nezvedla nad zemí nad 10 cm, jinak bude nutné přijmout opatření k posílení konstrukce.

Příklad instalace septiku podle SNiP

Při výstavbě autonomního kanalizačního systému někteří majitelé lokalit zanedbávají stanovené požadavky a formálně odkazují na výběr septiku v závislosti na konkrétních podmínkách. V tomto případě se zařízení nebudou moci vyrovnat s velkým množstvím odpadních vod, které spadnou do země a vodních útvarů. Problémy mohou také nastat v případě nesprávné instalace, proto je při instalaci nutné dodržovat SNiP.

Vezměme si například standardní situaci, kdy je výstupní bod potrubí z domu 1,6 m od povrchu a samotný septik je vzdálen 10 m od domu. Vzhledem k tomu, že kapalina se musí potrubím pohybovat samospádem, mělo by být potrubí vyspádováno, takže vstupní bod do užitku bude již ve vzdálenosti 1,7 m od povrchu. Se zvětšující se vzdáleností zařízení od domu se zvyšuje hloubka septiku, resp. Pokud budete jednat přísně podle SNiP, jeho spodní část by měla být 4,5 metru pod horní úrovní. Jedná se o jednu z možností instalace a v praxi znamená instalace septiku v každém případě individuální přístup, takže je rozhodně těžké říci, v jaké hloubce je septik instalován.

ČTĚTE VÍCE
Jak skladovat cukrovou řepu doma?

Proč zvolit produkty Septic Topas Plus

Mnoho společností nabízí prodej zařízení a instalaci místní kanalizace a na trhu v Moskvě a Moskevské oblasti se v tom úspěšně zabývá Septic Topas Plus. Našim zákazníkům nabízíme výhradně kvalitní čističe odpadních vod – nejprodávanější a nejlepší modely Topas, Unilos Astra, Eurolos, Termit, Tver, Diamant, Ergobox, Dochista, Terra, Biozon a Kolovesi. Na každý septik je poskytována záruka 3 roky, všechna zařízení jsou certifikovaná a jejich cena plně odpovídá kvalitě. Byl vyvinut flexibilní systém slev pro stálé zákazníky a běží affiliate program.