U osobních automobilů se hodnota standardní spotřeby paliva vypočítá pomocí vzorce:

Qn = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D),

kde Qн je standardní spotřeba paliva, l;

Hs – základní spotřeba paliva pro ujeté kilometry vozidla, l/100 km;

S—najeté kilometry vozidla, km;

D — korekční faktor (celkové relativní zvýšení nebo snížení) na normu, %.

Z nákladního listu bylo zjištěno, že vůz taxi GAZ-24-10, provozovaný v horských oblastech v nadmořské výšce 300–800 metrů, urazil vzdálenost 244 km

základní spotřeba paliva pro osobní automobil GAZ-24-10 je Hs = 13,0 l/100 km;

bonus za práci v horských oblastech v nadmořské výšce od 300 do 800 m je D = 5 %

Standardní spotřeba paliva je:

Qn = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D) = 0,01 × 13,0 × 244 × (1 + 0,01 × 5) = 33,3 l.

Hodnota základní sazby spotřeby PHM pro tento výpočet je převzata z tabulky v textu námi zvažovaných doporučení Ministerstva dopravy.

Stanovení spotřeby paliva pro autobusy

U autobusů se standardní hodnota spotřeby paliva vypočítá podle vzorce:

Qn = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D) + Hot × T,

kde Qн je standardní spotřeba paliva, l;

Hs je přepravní norma spotřeby paliva na ujeté kilometry autobusu, l/100 km (s přihlédnutím k normám stanoveným třídou a určením autobusu na základě zatížení cestujícími);

S—autobus ujeté kilometry, km;

Hoth – míra spotřeby paliva při použití standardních nezávislých topení pro provoz topení (topení), l/h;

T – provozní doba vozidla se zapnutým topením, h;

D — korekční faktor (celkové relativní zvýšení nebo snížení) na normu, %.

Z nákladního listu bylo zjištěno, že městský autobus Ikarus-280.33 provozovaný ve městě v zimním období se standardním vyhříváním kabin Sirokko-268 spolu s Sirokko-262 (topení přívěsu), ujel 164 km s provozní dobou na lince 8 hodin

míra spotřeby paliva v dopravě na ujeté kilometry u městského autobusu Ikarus-280.33 je Hs = 43,0 l/100 km;

bonus za práci v zimě je D = 8 %;

Spotřeba paliva pro provoz ohřívače Sirokko-268 společně se Sirokko-262 je Ho = 3,5 l/h

Standardní spotřeba paliva pro městský autobus Ikarus-280.33 je:

Qn = 0,01 × Hs × S x (1 + 0,01 × D) + Hot × T = 0,01 × 43,0 × 164 × (1 + 0,01 × 8) + 3,5 × 8 = 104,2 l.

Přidělování spotřeby paliva pro palubní nákladní vozidla a silniční vlaky

U palubních nákladních vozidel a silničních vlaků se standardní hodnota spotřeby paliva vypočítá pomocí vzorce:

Qn = 0,01 × (Hsan × S + Hw × W) × (1 + 0,01 × D),

kde Qн je standardní spotřeba paliva, l;

S—ujeté kilometry automobilu nebo silničního vlaku, km;

Hsan je míra spotřeby paliva pro ujeté kilometry automobilu nebo silničního vlaku v provozním stavu bez nákladu;

Hsan = Hs + Hg × Gpr, l/100 km

ČTĚTE VÍCE
Co lze připravit z kořenů pampelišky?

kde Hs je základní spotřeba paliva pro ujeté kilometry automobilu (traktoru) v provozním stavu, l/100 km (Hsan = Hs, l/100 km, pro jeden automobil, traktor);

Hg – spotřeba paliva pro přídavnou hmotnost přívěsu nebo návěsu, l/100 t.km;

Gpr – vlastní hmotnost přívěsu nebo návěsu, t;

Hw — spotřeba paliva pro přepravní práce, l/100 t.km;

W—objem přepravní práce, t.km;

W = Ggr × Sgr (kde Ggr je hmotnost nákladu, t; Sgr je počet najetých kilometrů s nákladem, km);

D — korekční faktor (celkové relativní zvýšení nebo snížení) na normu, %

U nákladních valníků a silničních souprav provádějících práce počítané v tunokilometrech se kromě základní sazby zvyšuje sazba spotřeby paliva (v litrech na každou tunu nákladu na 100 km) v závislosti na druhu použitého paliva:

pro benzín – do 2 litrů;

pro motorovou naftu – do 1,3 l;

pro zkapalněný ropný plyn – do 2,64 l;

na stlačený zemní plyn – do 2 metrů krychlových. m;

s pohonem plyn-nafta, přibližně do 1,2 metru krychlového. m zemního plynu a 0,25 litru nafty

Přidělování spotřeby paliva pro nákladní tahače

U nákladních tahačů se normovaná hodnota spotřeby paliva počítá podobně jako u valníků a silničních souprav s přívěsy a návěsy

  • Z nákladního listu vyplývá, že jediné palubní vozidlo ZIL-431410 s najetými kilometry 217 km vykonalo přepravní práce v objemu 820 t-km za provozních podmínek, které nevyžadují použití přirážek nebo slev:

základní spotřeba paliva na ujeté kilometry pro palubní vozidlo ZIL-431410 je Hs = 31,0 l/100 km;

Spotřeba benzinu pro přepravu užitečného zatížení je Hw = 2,0 l/100 t-km

Standardní spotřeba paliva je:

Qн = 0,01 × (Vs × S + V × W) = 0,01 × (31 × 217 + 2 × 820) = 83,7 l

2. Palubní vozidlo KamAZ-5320 s přívěsem GKB-8350 absolvovalo 6413 t-km přepravních prací v zimních podmínkách na horských silnicích v nadmořské výšce 800–2000 m a najeto celkem 475 km.

základní spotřeba paliva pro ujeté kilometry pro palubní vozidlo KamAZ-5320 je Hs = 25,0 l/100 km;

spotřeba paliva pro přepravu užitečného zatížení je Hw = 1,3 l/100 t-km; spotřeba paliva nad přídavnou hmotnost přívěsu nebo návěsu je Hg = 1,3 l/100 t-km;

příplatek za práci v zimě D = 8 %, za práci v horských podmínkách v nadmořské výšce 800 až 2000 m n. m. D = 10 %

hmotnost vybaveného přívěsu GKB-8350 Gpr = 3,5 t;

Míra spotřeby paliva pro najeté kilometry silničního vlaku sestávajícího z vozidla KamAZ-5320 s přívěsem GKB-8350 je:

Hsan = Hs + Hg × Gpr = 25 + 1,3 × 3,5 = 29,55 l/100 km

Standardní spotřeba paliva:

Qн = 0,01 × (Hsan × S + V × W) × (1 + 0,01 × D) = 0,01 × (29,55 × 475 + 1,3 × 6413) × (1 + 0,01 × 18) = 264,0 l

3. Nákladní tahač MAZ-5429 s návěsem MAZ-5205 A vykonal 9520 t-km přepravních prací s nájezdem 595 km:

ČTĚTE VÍCE
Jak určit, na kterou stranu dát kombuchu?

základní spotřeba paliva na ujeté kilometry u traktoru MAZ-5429 je Hs = 23,0 l/100 km;

hmotnost vybaveného návěsu MAZ-5205A Gpr = 5,7 t;

příspěvek na práci v zimě D = 6 %, snížení z důvodu pohybu silničního vlaku po polní silnici s upraveným povrchem D = 15 %;

Míra spotřeby paliva pro ukázkový silniční vlak sestávající z nákladního tahače MAZ-5429 s návěsem MAZ-5205A bez nákladu je:

Hsan = Hs + Hg × Gpr = 23 + 1,3 × 5,7 = 30,41 l/100 km.

Standardní spotřeba paliva:

Qн = 0,01 × (Hsan × S + V × W) × (1 + 0,01 × D) = 0,01 × (30,41 × 595 + 1,3 × 9520) × (1–0,01 × 9) = 277,3 l

Přidělování spotřeby paliva pro sklápěče a vlaky sklápěčů

U sklápěčů a sklápěčů se standardní hodnota spotřeby paliva vypočítá podle vzorce:

Qn = 0,01 × Hsanc × S × (1 + 0,01 × D) + Hz × Z,

kde Qн je standardní spotřeba paliva, l;

S — počet najetých kilometrů sklápěče nebo silničního vlaku, km

Hsanc je míra spotřeby paliva sklápěče nebo sklápěcího vlaku:

Hsanc = Hs + Hw × (Gpr + 0,5q), l/100 km,

kde Hs je přepravní norma zohledňující přepravní práci (faktor zatížení 0,5), l/100 km

Hw je sazba spotřeby PHM pro přepravní provoz sklápěče (pokud se při výpočtu Hs nezohledňuje koeficient 0,5) a potřebná přídavná hmotnost sklápěcího přívěsu nebo návěsu l/100 t × km;

Gpr – vlastní hmotnost sklápěcího přívěsu, návěsu, t;

q – nosnost přívěsu, návěsu (0,5q – s nosností 0,5), t;

Z—počet naložených jezdců za směnu;

D — korekční faktor (celkové relativní zvýšení nebo snížení) na normu, %

Při provozu sklápěčů se sklápěcími návěsy, návěsy (je-li za vozidlo počítána základní sazba jako u tahače) se zvyšuje sazba PHM na každou tunu vlastní hmotnosti přívěsu, návěsu a polovinu jeho hmotnosti. jmenovitá nosnost (faktor zatížení – 0,5): benzín – do 2 l; motorová nafta – do 1,3 l; zkapalněný plyn – až 2,64 l; zemní plyn – do 2 metrů krychlových. m

U sklápěčů a silničních vlaků je spotřeba paliva (Hz) navíc stanovena pro každou jízdu s nákladem při manévrování na nakládacích a vykládacích plochách:

do 0,25 litru kapalného paliva (do 0,33 litru zkapalněného ropného plynu, do 0,25 metru krychlového zemního plynu) na jednotku výsypného vozového parku;

do 0,2 cu. m zemního plynu a 0,1 litru nafty přibližně s napájením plyn-dieselový motor

U větších sklápěčů typu BelAZ je dodatečná spotřeba nafty pro každou jízdu s nákladem stanovena až na 1 litr.

V případech provozu sklápěčů s koeficientem užitečného zatížení nad 0,5 je povoleno normalizovat spotřebu paliva stejným způsobem jako u palubních vozidel.

Sklápěč MAZ-5551 ujel 165 km a absolvoval m = 10 jízd s nákladem. Práce byly prováděny v zimě v lomu:

přeprava (s faktorem vytížení 0,5) spotřeba paliva pro sklápěč MAZ-5551 je Hs = 28 l/100 km

ČTĚTE VÍCE
Jaká přestavba nevyžaduje schválení?

Míra spotřeby paliva u sklápěčů pro každou jízdu s nákladem je Hz = 0,25 l;

odměny za práci v zimě D = 6 %, za práci v lomu – D = 12 %.

Standardní spotřeba paliva:

Qн = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D) + Hz × m = 0,01 × 28 × 165 × (1 + 0,01 × 18) + 0,25 × 10 = 57 l

Sklápěč KamAZ-5511 se sklápěcím návěsem GKB-8527 přepravil 115 tun cihel na vzdálenost 13 km a v opačném směru přepravil 80 tun drceného kamene na vzdálenost 16 km. Celkový nájezd byl 240 km

Vzhledem k tomu, že sklápěč pracoval s koeficientem účinnosti vyšším než 0,5, je standardní spotřeba paliva stanovena stejným způsobem jako u palubního vozidla KamAZ-5320 (základní u sklápěče KamAZ-5511), přičemž se bere v úvahu rozdíl v vlastní hmotnosti těchto vozidel. V tomto případě tedy spotřeba paliva vozidla KamAZ-5511 zahrnuje 25 l/100 km (spotřeba paliva prázdného vozidla KamAZ-5320) plus 2,7 l/100 km (s přihlédnutím k rozdílu vlastních hmotností prázdného palubního vozidla a sklápěče o velikosti 2,08 t), což je 27,7 l/100 km

základní sazba spotřeby paliva na ujeté kilometry u vozidla KamAZ-5511 v provozním stavu je Hs = 27,7 l/100 km;

spotřeba paliva pro přepravu užitečného zatížení je Hw = 1,3 l/100 t-km;

práce byly provedeny za podmínek, které nevyžadovaly použití úlev a úlev;

hmotnost vybaveného sklápěcího přívěsu GKB-8527 Gpr = 4,5 t;

Míra spotřeby paliva pro najeté kilometry silničního vlaku sestávajícího z vozidla KamAZ-5511 s přívěsem GKB-8527 je:

Hsan = Hs + Hw × Gpr = 27,7 + 1,3 × 4,5 = 33,6 l/100 km

Standardní spotřeba paliva:

Qн = 0,01 × [Hsan × S + Hw (S’ × G’ + S” × G”)] = 0,01 × [33,6 × 240 + 1,3 × (115 × 13 + 80 × 16)] = 116,7 l

U dodávek se normovaná hodnota spotřeby paliva stanovuje obdobně jako u valníků. U dodávek provozovaných bez zohlednění hmotnosti přepravovaného nákladu je normalizovaná hodnota spotřeby paliva stanovena s přihlédnutím ke zvyšujícímu se korekčnímu faktoru – až do 10 % základní normy.

Nákladní automobil GZSA-37021 (poháněný zkapalněným ropným plynem), provozovaný ve městě s častými zastávkami, ujel vzdálenost 152 km:

základní spotřeba paliva pro ujeté kilometry dodávky GZSA-37021 je Hs = 34,0 l/100 km;

prémie za práci bez zohlednění přepravovaného nákladu D = 10 %, prémie za práci s častými technologickými zastávkami D = 8 %.

Qн = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D) × 0,01 × 34 × 152 × (1 + 0,01 × 18) = 61 l

Přidělování spotřeby paliva pro speciální a specializovaná vozidla

Normovaná spotřeba paliva (l) pro speciální a specializovaná vozidla, která provádějí hlavní práci po dobu parkování, se stanoví takto:

Qn = (0,01 × Hsc × S + Ht × T) × (1 + 0,01 × D), l,

kde Hsc je sazba spotřeby paliva na ujeté kilometry, l/100 km (v případech, kdy je speciální vozidlo určeno i k přepravě nákladu, se individuální sazba vypočítá s přihlédnutím k výkonu přepravní práce: Hsc’ = Hsc + Hw × W ,

ČTĚTE VÍCE
Jak se rostliny přizpůsobují chladným zimám?

kde Hw je míra spotřeby paliva pro přepravní práce, l/100 t.km;

W je objem přepravní práce, t.km);

S — ujeté kilometry speciálního/specializovaného vozidla na místo výkonu práce a zpět, km;

Ht je míra spotřeby paliva pro provoz speciálního zařízení (l/h) nebo litrů pro prováděnou operaci (plnění nádrže apod.);

T—doba provozu zařízení (hodiny) nebo počet provedených operací;

D – celkové relativní zvýšení nebo snížení na normu v procentech (při provozu zařízení se uplatňují pouze příplatky za práci v zimě a v horských oblastech)

Normovaná spotřeba paliva (l) pro speciální a specializovaná vozidla, která vykonávají hlavní práci při pohybu, je stanovena následovně

Qн = 0,01 × (Hsc × S’ + Hs” × S”) × (1 + 0,01 × D)

kde Hsc je míra individuální spotřeby paliva pro ujeté kilometry speciálního/speciálního vozidla, l/100 km

S’ – ujeté kilometry speciálního/specializovaného vozidla na místo výkonu práce a zpět, km;

Hs“ — spotřeba paliva a počet najetých kilometrů při provádění speciálních prací za jízdy, l/100 km;

S“ — ujeté kilometry vozidla při provádění speciálních prací za jízdy, km;

D – celkové relativní zvýšení nebo snížení na normu, % (při provozu zařízení uplatňuji pouze příspěvek na práci v zimě a v horských oblastech).

Autojeřáb KS-4571 na bázi vozidla KrAZ-257, který vyšel z velké opravy, absolvoval nájezd 127 km. Provozní doba speciálního zařízení pro přesun nákladu byla 6,8 hodiny:

základní spotřeba paliva pro ujeté kilometry autojeřábu KS-4571 je Hsc = 52,0 l/100 km;

míra spotřeby paliva pro provoz speciálního vybavení instalovaného na vozidle je Нт = 8,4 l/h;

příplatek za ujetí prvních tisíc kilometrů po generální opravě D = 5 %

Qn = (0,01 × Hsc × S + Ht × T) × (1 + 0,01 × D) = (0,01 × 52 × 127 + 8,4 × 6,8) × (1 + 0,01 × 5) = 129,3 l.

Předplaťte si a stáhněte si přepravní dokladyu Oddělení dopravy

Pokud čtete článek z počítače, namiřte fotoaparát telefonu na QR kód a přejděte na odkaz na kanál Telegram

Normy spotřeby pro paliva a maziva jsou nezbytné pro přesný výpočet potřeb podniků na paliva a maziva a pro sledování jejich spotřeby s přípravou požadovaných zpráv. Míry spotřeby paliva navíc slouží jako deriváty pro výpočet specifických hodnot spotřeby paliva.

Základní principy přidělování spotřeby paliv a maziv

Klasifikace spotřeby paliva a maziv ropných produktů je založen na následujících principech:

  • stanovení přijatelných norem pro spotřebu paliv a maziv v závislosti na provozních podmínkách. K tomuto účelu slouží základní lineární normy pro konkrétní úpravy silniční dopravy a korekční faktory.
  • porovnání skutečně odepsaných paliv a maziv s vypočtenými normami;
  • uplatňování norem spotřeby schválených ministerstvem dopravy.
ČTĚTE VÍCE
Jak změknout maso při smažení?

Je třeba poznamenat, že pro podniky s velkým vozovým parkem je přijatelnější přidělovat spotřebu paliva na základě norem ministerstva dopravy, ale na základě jejich vlastních výpočtů. Vedení společnosti k tomu organizuje měření spotřeby paliva na různých trasách a za různých provozních podmínek. Na základě provedených měření se vytvářejí akty, které jsou základem pro stanovení spotřeby paliva a maziv. Abyste se vyhnuli potížím při kontrolách ze strany daňových úřadů, měli byste mít potvrzení, že účetní politika podniku pro paliva a maziva je vypracována na základě údajů o skutečném stavu přepravy s přihlédnutím ke konkrétním trasám a provozním podmínkám přepravy.

Co se bere v úvahu při přidělování sazeb spotřeby

Pro jakékoliv reálné případy provozu vozidla je nutné mít ekonomické zdůvodnění sazeb spotřeby paliva. Dokumenty Ministerstva dopravy obsahují některé úpravy norem v závislosti na klimatických podmínkách. Podle zavedených doporučení je během chladného období povoleno:

  • zvýšení spotřeby paliva o 5 % až 20 % v závislosti na klimatických podmínkách;
  • zvýšení norem spotřeby při provozu vozidel v horských oblastech (až o 20 procent v závislosti na nadmořské výšce;
  • zvýšení spotřeby paliva na složitých dálnicích může dosáhnout 30 %;
  • zvýšení spotřeby na trasách se soukromými zastávkami až o 10 procent;
  • zvýšení spotřeby při přesunu nebezpečného a speciálního nákladu nízkou rychlostí až o 35 procent.

Pro vypracování přesných norem pro spotřebu paliva je nutné vzít v úvahu všechny varianty provozních režimů vozidla.

Výpočet sazeb spotřeby paliva

Pomocí ukazatelů standardů lineární spotřeby paliva můžete pomocí faktoru nastavení přesně určit velikost míry spotřeby paliva pro všechny úpravy vozidel.

Normovaná spotřeba je objem paliva a maziv, vyjádřený v litrech nebo m3. Tento ukazatel odráží množství paliva spotřebovaného na jednotku ujetých kilometrů konkrétního vozu za určitých podmínek. Zároveň vzorce pro výpočet norem spotřeby paliva pro osobní, nákladní, speciální vozidla, autobusy atd. používají se různé. Například pro osobní automobily se používá vzorec:

Qn = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x KΣ),

kde Qн je míra spotřeby paliv a maziv v litrech (m3);

Hs je lineární norma pro spotřebu paliva v litrech na 100 ujetých kilometrů;

S – najeté kilometry vozidla v kilometrech;

K je obecný korekční faktor v %.

Pokud jsou přídavná topení instalována na osobních automobilech, jejich spotřeba paliva se také odráží ve vzorci míry spotřeby:

Qn = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x KΣ) + Hon x Ton,

Hon je zároveň standardním ukazatelem spotřeby paliva autonomního topení a

Tuna – doba provozu topení (závisí na teplotních podmínkách a době provozu vozidla).

Přibližně stejné vzorce se svými odlišnostmi používají i jiné typy vozidel. Pro usnadnění výpočtu sazeb spotřeby paliva se používá speciální software. Takový software vám umožňuje optimalizovat provoz podniku, automatizovat procesy nákupu a odepisování palivových materiálů a vést o nich záznamy s maximální přesností.