Budeme mluvit o maximální výšce, kterou může dosáhnout plot postavený kolem domu individuální bytové výstavby: chata v oblasti nedaleko města, soukromý dům ve městě, soukromá domácnost ve městě, vesnici nebo vesnici. Jednotlivé pozemky pro bytovou výstavbu se od zemědělských pozemků liší především menším počtem regulativů a požadavků. Jediným účelem takového pozemku je sloužit jako soukromý pozemek pro výstavbu rodinných domů. A přesto, má legislativa nějaké požadavky, které by se týkaly výšky plotů mezi sousedy v soukromém domě?

IZHS, TSN, ONT, SNT a další zkratky

 • pro jednu rodinu;
 • volné stání;
 • žádné samostatné byty;
 • do výšky dvaceti metrů (maximálně tři podlaží).

Měl by to být dům, ve kterém se můžete registrovat a žít po celý rok. Jak rodina naloží s okolím, už není důležité, pokud tím neporušuje zákon. Můžete si tam například zasadit zahradu, zasít trávník nebo uspořádat místo pro grilování pro přátele.

Jednotlivé pozemky bytové výstavby se musí nacházet v obydlené oblasti: kraj, město, předměstí, obec, obec. To je jeden z jejich charakteristických rysů.

Maximální povolená výška plotu na letní chatě podle zákona

Zatímco individuální bytová výstavba je určena pouze pro obytné účely, pozemky TSN jsou primárně vyčleněny pro pěstování různých plodin, zeleniny a ovoce. Zde má velký význam přístup čerstvého vzduchu a slunečního záření, bez kterého většina rostlin prostě uschne. Proto je na majitele TSN – chat a zeleninových zahrad – kteří uvažují o pořízení vlastního plotu, předkládána řada požadavků.

Požadavky jsou uvedeny v aktualizovaném vydání SNiP 30-02-97 2011 – aktualizované verzi starého souboru pravidel. Platí v roce 2021 a při vytváření projektu se na něj můžete a měli byste spolehnout.

Co je důležité vzít v úvahu při instalaci oplocení podél plotů mezi sousedy:

 • propustnost světla. Plot instalovaný mezi pozemky musí být propustný pro světlo a vzduch, aby nezastínil území sousedů a nezasahoval do pěstování rostlin. To znamená, že je vhodné instalovat podél hranice mřížové nebo pletivové ploty – vyrobené z laťkového plotu, kování nebo pletiva;
 • na výšce nezáleží. V minulém vydání dosahovala maximální povolená výška plotu mezi sousedy 1,5 metru, v aktuálním vydání to nevadí. Hlavní věc je, že plot není slepý, zbytek je teoreticky povolen;
 • musí být zohledněny vzdálenosti od budov. Od obytné budovy – nejméně 3 metry, od budov pro hospodářská zvířata a drůbež – od 4 metrů, od ostatních budov – nejméně 1 metr;
 • materiály také nehrají roli. Může to být dřevo, kov, cihla, dokonce i plast;
 • můžete se dohodnout se sousedy a postavit cokoliv. Sousedé nesmějí nic namítat proti souvislému plotu z vlnitého plechu vysokému asi dva metry, ale musíte získat písemné povolení jak od nich, tak od tabule TSN.

Některá omezení a požadavky mohou být zavedeny zákonem na místní úrovni, orgány samosprávy nebo správy zahrádkářského partnerství. I magistrát – třeba může mít svůj názor na to, jakou barvou by měl být plot do ulice natřený, aby bylo vše krásné a jednotné. To vše je lepší si předem nastudovat, aby později nevznikaly nepříjemné situace.

Současně SNiP nereguluje výšku plotu směrem k ulici. Můžete použít jakékoli materiály a izolovat se od zdroje hluku a prachu jakýmkoli způsobem. Požadavky se mohou týkat pouze barvy – je vhodné si to okamžitě ujasnit s tabulí.

Mimochodem, plot postavený nikoli podél hranice, ale na místě, již není považován za plot jako takový – je to přístavba. Podobný „life hack“ používají letní obyvatelé, kteří se stále chtějí izolovat od pohledů svých sousedů trvalejším plotem. Stahují se metr hluboko do vlastního prostoru a staví tam plot. Formálně takový projekt nelze podkopat a jeho jedinou nevýhodou je zmenšení plochy jeho vlastního pozemku.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je lepší zalévat jahody ráno nebo večer?

Přípustná výška plotů mezi sousedy v soukromém domě podle zákona

Pokud jde o individuální bytovou výstavbu, zákony jsou mnohem méně přísné: z hlediska výšky a neprůhlednosti můžete postavit téměř cokoliv. Zde, mezi sousedy podél hranice, je dokonce dovoleno postavit souvislý plot z vlnitých plechů, který se nedoporučuje instalovat mezi letní chaty.

Stále je však třeba zvážit několik věcí:

 • plot by neměl bránit výhledu z okna souseda;
 • nemělo by narušovat normální ventilaci;
 • a neměly by bránit přístupu slunečního světla.

Pokud jednoho rána majitel chaty zjistí, že jeho soused přes noc postavil pevný cihlový plot a okno nyní směřuje k prázdné zdi, pak má právo obrátit se na soud a ten se s největší pravděpodobností přikloní na jeho stranu.

Jedním z klíčových doporučení pro stavbu plotů mezi soukromými domy je toto: vždy je lepší vyjednávat pokojně se svými sousedy. Dobré sousedské vztahy život usnadňují, hádky a nadávky jej naopak mohou značně zkomplikovat. Téměř vždy je možné se dohodnout na požadované konfiguraci plotu, i když mluvíme o oblasti dacha.

Příklady plotů pro instalaci na individuální bytovou výstavbu a pozemky TSN

Jaký druh plotu je vhodný k postavení kolem chaty nebo soukromého domu? Vlastně skoro kdokoli. Obvykle, pokud jde o instalaci oplocení ve městě nebo obci, majitelé spoléhají na několik požadavků:

 • ochrana území, majetku, života a zdraví členů domácnosti;
 • estetika – harmonie se zbytkem designu domu;
 • dobrá hodnota peněz;
 • dlouhá životnost.

Postavením plotu kolem soukromého domu majitelé očekávají, že bude dlouho stát, chránit místo a lahodit oku a že za pár let nebude muset být pravidelně opravován nebo zcela rozebrán. Moderní materiály a technologie umožňují postavit plot, který bude splňovat všechny požadavky.

Jaké ploty si můžete vybrat?

Vyrobeno z vlnitého plechu: slepé ploty z masivního plechu s výztužnými žebry. Jejich světelná propustnost je minimální, proto jsou vhodné pro oplocení pozemku z ulice nebo pro vyznačení striktně mezi dvěma úseky individuální bytové výstavby. Vlnitý plech je dodáván v různých barvách dle tabulky RAL, je použitelný 30-50 let a nevyžaduje pečlivou údržbu. Dokonale se kombinuje s cihlovými a kamennými pilíři, stejně jako s pevnými betonovými pásovými základy. Ploty mohou mít libovolnou přípustnou výšku.

Vyrobeno z Euro laťkového plotu: také kovové, ale ne pevné, ale skládající se ze samostatných latkových pásků. Tradičně jsou umístěny s určitou mezerou 2-4 cm, což vytváří mezery a zajišťuje cirkulaci vzduchu. Ploty vyrobené z euro plotů, stejně jako standardní dřevěný plot, jsou vhodné pro instalaci podél hranice mezi letními chatami, přičemž vypadají dobře a drahé, jsou dodávány v libovolných barvách, mohou být vyrobeny v barvách dřeva nebo kovu.

Pikety jsou tradičně instalovány svisle, ale není to jediná možnost. Mohou být umístěny vodorovně.

Žádaný je šachový plaňkový plot, nebo dvojitý euro plaňkový plot, který se skládá ze dvou plotů. V tomto případě nejsou žádné mezery, pouze malé mezery, které vytvářejí vůli a zajišťují cirkulaci čerstvého vzduchu. Toto je dobrá varianta plotu pro ty, kteří by chtěli své stránky učinit soukromými, ale neohradit je zcela prázdným plotem.

ČTĚTE VÍCE
Jak chovat Epin pro zalévání pokojových rostlin?

Žaluziový plot lze nazvat variací na téma horizontálního evropského laťkového plotu. Jeho zvláštností je, že pikety nejsou umístěny rovně, ale v mírném úhlu vůči sobě navzájem. To vytváří mezeru ve formě trhlin, ale soukromá oblast je uzavřena před cizinci. Žaluzie jsou také žádané, protože vypadají krásně a evropsky.

Všechny tyto možnosti plotu pro soukromý dům jsou vyrobeny z pozinkovaného kovu, který je odolný vůči korozi, mechanickému poškození a silným poryvům větru, ale mohou být vyrobeny i z upraveného dřeva. Dřevo je však vrtošivý materiál, který vyžaduje pečlivější péči a pravidelné ošetřování, aby se zabránilo hnilobě, parazitům a plísním.

Síť z řetězu je ideální pro instalaci podél hranice mezi letními chatami. Propouští světlo a vzduch, vytváří minimální stínění a je velmi levný. A pokud jej nainstalujete na stálý rám s dostatečně hlubokými podpěrami, později lze materiál jednoduše vyměnit za výraznější – například místo pletiva nainstalujte laťkový plot. Hodí se i jako dočasné řešení při stavbě soukromého domu.

Pletený plot lze snadno zušlechtit tím, že podél něj vysadíte tkalcovské rostliny, ale sám o sobě vypadá upraveně a upraveně. Hlavní věcí je vybrat pozinkované nebo natřené polymerovou barvou.

Další spíše netriviální a pohodlnou možností letní chaty jsou ploty z 3D pletiva, zcela průhledné, ale mnohem podstatnější než řetězové. Neprohýbají se, nepadají, nesnaží se srolovat a díky výztužným žebrům jsou poměrně pevné a odolné vůči mechanickému namáhání. Používají se velmi dlouho, jelikož díky továrnímu zpracování nerezaví. Vhodné na hranice v zemi i na fasádu.

Zajímavým řešením jsou polykarbonátové ploty. Umožňují průchod slunci, takže s určitým úsekem jsou vhodné i pro geodetické práce na chatách. „Těsnost“ je přítomna, protože neumožňují průchod vzduchu. Polykarbonát je průsvitný plast, je dost křehký, takže takové ploty lze vyztužit 3D pletivem nebo kovaným plotem. Existují však možnosti bez výztuže, zejména v oblasti dacha, kde je vše relativně klidné.

Kombinované oplocení se skládá z několika materiálů: může to být například vlnitý plech nebo jednoduchý euro plot kombinovaný s cihlovými, kamennými nebo železobetonovými sloupky. Materiály se obvykle kombinují pro zpevnění plotů a z estetických důvodů. Cena kombinovaných plotů je poměrně vysoká, ale jsou krásné, stylové a velmi spolehlivé.

Kombinovat můžete téměř cokoliv. Dřevo a kov:

Různé typy vlnitých plechů:

Cihlový a europlátkový plot:

Existuje mnoho možností, jedná se o velmi flexibilní designovou možnost pro ploty.

Kované ploty vypadají draze a originálně, ale nejčastěji vyžadují instalaci dodatečného vlnitého plechu nebo polykarbonátu, aby byl plot neprůhledný. Samotné kování je poměrně drahé a kov vyžaduje pravidelné lakování. Ale estetika je prvotřídní!

Místo shrnutí můžeme říci, že zákon nemá žádné zvláštní požadavky na instalaci plotů mezi soukromými domy. Je důležité vzít v úvahu názory svých sousedů a nevytvářet jim problémy, pak bude vše v pořádku. A je vhodné si před zahájením stavby prostudovat zřizovací listinu vaší obce – občas se stane, že tam jsou upraveny barvy plotu, jeho výška nebo materiály výroby.

Jaký druh plotu lze nainstalovat mezi sousedy v roce 2022

Požadavky na oplocení mezi soukromými plochami. Normy a parametry konstrukcí oplocení. Koordinace stavby se sousedy a postupy při řešení sporů.

Pro označení hranic lokality a zvýšení úrovně bezpečnosti soukromého území je obvyklé postavit speciální ploty.

Požadavky na ploty postavené na pozemcích pro individuální bytovou výstavbu mohou být stanoveny regionálními a místními regulačními právními akty, včetně pravidel využívání území a rozvoje nebo pravidel pro úpravu území obce (odstavce 8, 36, 39, čl. 1, část 1 Článek 30, část 1 článek 32 občanského zákoníku Ruské federace, část 1 článek 2, článek 45.1 zákona ze dne 06.10.2003. října 131 N 4-FZ). Zejména na území obcí Moskevské oblasti by výška plotů neměla přesáhnout dva metry (Část 27 článku 30.12.2014 zákona Moskevské oblasti ze dne 191. prosince 2014 N XNUMX/XNUMX-OZ).

ČTĚTE VÍCE
Kolik vápníku je v lžičce vaječných skořápek?

Kde jsou pravidla pro oplocení mezi sousedy?

Normy týkající se toho, jaký druh plotu mezi sousedy lze legálně nainstalovat, určují místní samosprávy a mají převážně poradní charakter. Mezi takové normy patří SP 53.13330.2019 a SNiP 30-02-97.

Při sestavování seznamu požadavků na stavby oplocení v každé lokalitě se berou v úvahu vlastnosti terénu, ve kterém se pozemek nachází, a také klima regionu.

Požadavky na konstrukce oplocení a pravidla určující způsob instalace plotu mezi sousedy závisí také na umístění nemovitosti. Může to být například soukromý sektor v obydlené oblasti, zahradnické neziskové partnerství (SNT) atd.

Pozornost! Normy SP 53.13330.2019 a SNiP 30-02-97 mají pro místní samosprávy poradní charakter. Chcete-li získat přesné informace o tom, jaké normy musí splňovat plot mezi sousedy ve vaší oblasti, musíte se obrátit na místní správu.

Základní pravidla pro instalaci plotu mezi sousedy:

Při určování, jaký druh plotu lze instalovat mezi sousedy ve venkovském domě, je nutné vzít v úvahu řadu důležitých norem:

1. průhlednost. Plot by měl propouštět dostatek světla, aby nezastínil sousední plochu. Instalace slepých plotů je povolena pouze ze strany ulice, vozovky nebo rokle. Takový plot lze mezi sousedními pozemky zřídit pouze na základě vzájemného rozhodnutí vlastníků obou sousedních území. Všechny dohody mezi sousedy musí být formalizovány ve formě aktu. Dokument podléhá schválení architektonickým oddělením nebo notářským ověřením.

2. Размеры. Povolená výška plotu mezi sousedy – Dle současných pravidel se doporučuje po obvodu zahradních pozemků na území, kde občané zahradničí, instalovat pletivový plot o výšce 1,2 – 1,8 m. Po vzájemném písemném souhlasu vlastníků sousedních pozemků ( po dohodě s představenstvem SNT), je možné instalovat ploty jiných typů nebo bez oplocení.

Rozhodnutím valné hromady členů partnerství je povolena instalace slepých plotů na straně ulic, příjezdových cest a vnějšího oplocení ploch (článek 4 zákona ze dne 29.07.2017. července 217 N 1-FZ; ustanovení 6.2, 53.13330.2019 SP 14.10.2019, schváleno nařízením Ministerstva výstavby Ruska ze dne 618. října XNUMX N XNUMX/pr.).

3. Umístění stavebních prvků. Kulatiny a pilíře musí být umístěny na straně pozemku, jehož vlastník je iniciátorem stavby. Existují také hygienické normy upravující přípustnou vzdálenost od plotu k různým budovám (více o nich níže).

4. Respektování hranic soukromého území. Plot by neměl zasahovat do sousedova území. Hranice mohou být stanoveny prostřednictvím zeměměřického řízení. Údaje o jeho výsledcích se zadávají do Rosreestr.

Každý region vyvíjí svůj vlastní regulační rámec, jehož podrobnosti se mohou lišit od doporučení Kodexu pravidel a SNiP. Pokud existují závažné důvody, lze je napadnout u soudu. Výjimkou jsou požadavky na požární bezpečnost.

Odpovědnost za porušení

Pokud je bez příslušného písemného souhlasu překročena přípustná výška plotu mezi sousedy nebo je instalován slepý plot, dochází k porušení práv vlastníka sousedního pozemku. Tím jsou vytvořeny podmínky, za kterých nelze část pozemku využít k určenému účelu.

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit pracovní roztok kyseliny jantarové?

Příliš vysoký nebo slepý plot vytváří stín a neumožňuje slunečním paprskům proniknout v potřebném množství do sousední oblasti. Tato konstrukce také zabraňuje volné cirkulaci vzduchu. V těchto podmínkách je pěstování plodin nemožné.

Majitel sousedního pozemku bude moci narušitele žalovat. Pokud soud shledá požadavky oprávněnými, bude narušitel povinen zcela nebo částečně demontovat postavený plot, který byl soudem označen za nezákonný.

Povolená výška plotu

Podle doporučení SP 53.13330.2019 Podél hranice zahrádkářského území by měl být proveden plot o výšce 1,2 – 1,8 m. Materiál oplocení je zohledněn s ohledem na místní podmínky. Je povoleno neposkytovat plot, pokud existují přirozené hranice (řeka, okraj rokle atd.)

Pro oblasti zemědělského využití (TSN, soukromé pozemky pro domácnost) jsou parametry oplocení stanoveny Chartou každého jednotlivého partnerství.

V obydlených oblastech závisí výškové normy pro plot mezi sousedy v soukromém domě na klimatických podmínkách a jsou stanoveny místními úřady. V některých regionech taková omezení neexistují.

Pravidla pro krajinářské úpravy území obcí stanoví požadavky na architektonický a umělecký vzhled území, zejména s ohledem na vzhled plotů (část 2.1 článku 5, část 6 článku 27 zákona Moskevské oblasti N 191 /2014-OZ).

Přesné informace o přípustné výšce plotu mezi sousedy dle individuálního zákona o bytové výstavbě získáte na webových stránkách správy vašeho územního obvodu nebo písemnou žádostí na úřadě místní samosprávy. V druhém případě musí být odpověď obdržena do 30 dnů.

Jaký typ plotu lze instalovat mezi sousedy

Ke stavbě plotu mezi sousedy lze podle zákona o individuální bytové výstavbě použít jakékoli materiály podle uvážení vlastníka pozemku, protože tato omezení nejsou stanovena v právních předpisech Ruské federace. Důležitá je pouze transparentnost konstrukce a její estetický vzhled na obou stranách.

Plot u chaty mezi sousedy by neměl zatemňovat přilehlou oblast, to znamená, že by měl propouštět světlo. Následující ploty mají tyto vlastnosti:

 • dřevěný plot
 • Drátěný plot
 • plot 3D
 • Euro plot
 • plotové rolety
 • plot ranče
 • profilový plot (nezaměňovat s plotem z vlnité lepenky)

Pevný plot mezi sousedy je přijatelný, pokud mezi nimi existuje písemná dohoda. Pro takovou konstrukci se obvykle používají vlnité plechy nebo cihly.

Existují však mezery pro instalaci slepého plotu bez souhlasu sousedů:

1. Ustupte od průhledného plotu 1 m hluboko na své místo a nainstalujte tam pevný plot. Tyto akce neporušují zákon. Výška odpovídá normám. Plot je vyroben z materiálů propouštějících světlo. Instaluje se přesně na hranici dvou oblastí. Stín ze slepé konstrukce nespadá na území sousedů, takže jeho konstrukce nevyžaduje zvláštní schválení.

2. Nainstalujte na stanoviště úly se včelami. Povinnou podmínkou údržby včelína je vybudování souvislého oplocení o výšce minimálně 2 m. Přítomnost včel v úlech kontrolují pracovníci dozorových orgánů.

3. Na plochu průhledného plotu nainstalujte maskovací síť a po celém obvodu vysaďte stálezelené rychle rostoucí popínavé rostliny. K tomu se hodí plamének, břečťan, zimolez, amurské hrozny aj.

Kde mohu nainstalovat plot?

Plot mezi sousedy by neměl zasahovat na cizí pozemek. Před instalací plotu se doporučuje objasnit hranice území. Stanovují se zeměměřickým postupem. Informace o nich jsou k nahlédnutí v katastrálním plánu.

Služby vytyčování staveniště poskytují specializované organizace, které mají oprávnění provádět práce v oblasti inženýrských a geodetických průzkumů. Postup zahrnuje:

 • určení přesné polohy hranic objektu;
 • stanovení souřadnic místa na mapě oblasti;
 • instalace hraničních značek na kontrolních bodech;
 • zadáním přijatých údajů do Rosreestr.
ČTĚTE VÍCE
Jakou noční teplotu cuketa snese?

Po určení hranic pozemku je nutné vypracovat zákon o nepřítomnosti nároků sousedů na výsledky geodézie. Dokument podepisují vlastníci přilehlých území a katastrální inženýr. Tímto způsobem je určeno umístění budoucího plotu.

Pozornost! Jedna kopie dokumentu je připojena k plánu hranic a druhá je předána sousedům.

Podle pravidel SNT je podmínkou vybudování plotu po celém obvodu pozemků. U pozemků pro individuální bytovou výstavbu takový požadavek neexistuje. Ve druhém případě je nutné instalovat ploty pouze na straně ulice. O vhodnosti postavení plotu mezi sousedními pozemky rozhodují vlastníci těchto území samostatně.

Přítomnost plotu na osobním vedlejším pozemku také není povinná. Stavba plotu je vyžadována pouze na straně ulice nebo vozovky. Ale pro ochranu vlastních výsadeb a plodin se doporučuje nainstalovat alespoň malý plot vyrobený z kovové sítě. V opačném případě hrozí jejich zničení dobytkem či drůbeží sousedů.

Přípustná vzdálenost od plotu k domu a dalším budovám

Důležité jsou nejen normy pro výšku plotu mezi sousedy, ale také hygienické normy. Určují minimální přípustnou vzdálenost od plotu k sousedovým budovám. Nemělo by překročit:

 • do obytného domu – 3 m;
 • na toaletu – 1 m;
 • k budovám na sousedním pozemku – 1 m;
 • do chléva, drůbežárny, žumpy, septiky – 12 m;
 • do skleníku – 1 m;
 • ke keřům, nízkým a vysokým stromům – 1 m, 2 ma 4 m.

Také přední strana plotu by měla směřovat k sousednímu území a zadní strana – k místu iniciátora výstavby obvodové konstrukce Přečtěte si více o vzdálenostech od plotu k budovám.

Je možné postavit plot bez souhlasu sousedů?

Pokud plot vyhovuje normám stanoveným místními úřady, není nutné jeho stavbu koordinovat se sousedy. Tato dohoda však pomůže vyhnout se problémům v budoucnu.

Po výstavbě plotu se doporučuje vypracovat zákon o tom, že sousedé nemají žádné stížnosti na průhlednost a výšku plotu.

Oplocení objektů umístěných na straně ulice nebo vozovky nevyžaduje souhlas. Pro jejich stavbu lze použít jakýkoli materiál.

Chcete-li instalovat stavby sousedící se sousedním pozemkem a neumožňující průchod světla, musíte získat písemné povolení od vlastníků přilehlé soukromé oblasti. Dokument pomůže vyhnout se budoucím právním problémům. Taková dohoda je sepsána ve formě listiny a ověřena notářem.

Před instalací plotu na pozemku TSN nebo soukromé domácnosti budete muset provést následující kroky:

1. Seznamte se s požadavky Charty.

2. Proberte parametry budoucího plotu se sousedy.

3. Vypracujte příslušnou dohodu nebo písemný úkon.

4. Koordinujte nadcházející výstavbu s představenstvem organizace.

5. Sledujte provádění nezbytných záznamů v partnerských dokumentech.

Jak řešit neshody, které mohou během procesu nastat

Aby se předešlo dalším neshodám se sousedy, doporučuje se s nimi včas koordinovat všechny nuance budoucí výstavby. Výsledky dohody musí být doloženy písemně.

Pozornost! Text dokumentu by měl obsahovat ustanovení o odpovědnosti každé strany v případě porušení dohod.

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, doporučuje se postupovat striktně v souladu se stanovenými normami a nepřekračovat zákonem maximální povolenou výšku plotu mezi sousedy. Důležité je také zajistit dostatečnou transparentnost designu. V opačném případě bude velmi obtížné vyhnout se problémům a kontroverzním situacím.

Mohly by vás zajímat následující materiály:

 • Majitelé nemovitostí stále častěji instalují ploty na kůlech
 • Natloukání a pěchování
 • Proč instalovat plot na kůlech?
 • Přesouvání půdy je nepřítelem plotu. Jak se s tím vypořádat?
 • Ploty budou na jaře dražší! Ušetřete s MASTEROVIT