Vzdálenost od domu ke studni je důležitým parametrem SanPiN a SNiP (SP), jehož dodržování zaručuje jak pohodlí uživatele zdroje pitné vody, tak jeho dobrý stav. Nedostatek centralizovaného zásobování vodou a kanalizace ztěžuje umístění studny s pitnou vodou na malé ploše v souladu se všemi stávajícími pravidly. Je lepší určit minimální vzdálenost od studny k domu na plánu připraveném ke schválení dozorovými orgány a po obdržení souhlasu zahájit stavbu.

Na chatě ve vesnici

Regulační dokumenty

Vzdálenost od studny, žumpy, kanalizace, obytné budovy, vlastní a soukromé bytové výstavby sousedů, studny sousedního pozemku, plotu – to vše jsou vzdálenosti, které jsou přísně regulovány v SNiP. Byly ověřeny na základě mnohaletého vědeckého výzkumu hygienických a epidemiologických institucí.

V blízkosti domu na venkově

V roce 2019, abyste mohli sestavit plán rozvoje webu, musíte znát zavedené standardy SanPiN. Měli byste také zkontrolovat další legislativní dokumenty a získat povolení ke stavbě domu od dozorových orgánů.

To nepochybně usnadňuje život nejen soukromému developerovi na staveništi individuální bytové výstavby.

Podle zákona o chatách, který vstoupil v platnost v lednu 2019, lze na území SNT vybavit i obytné budovy (domy). To znamená možnost instalace vodovodu na místě a instalace kanalizace.

Studna pitné vody ve městě

To vše vyžaduje důkladnou znalost Předpisů, SNiP a jejich aktualizovaného vydání ve formě stavebních pravidel, SanPiN a Kodexů Ruské federace. Tyto dokumenty se zabývají problematikou pozemkových úprav a odpovědnosti za porušení platných předpisů.

Jemnosti odsazení z obytného domu

V letošním roce je nutné určit vzdálenost mezi studnou a obytnou budovou a další stejně důležité vzdálenosti v souladu s požadavky a normami následujících dokumentů, které mají legislativní status na území Ruské federace:

 1. zákon o správních deliktech, územní a územní plán, které mají na starosti aspekty nakládání s odpady, vybavení vodárenského zdroje, výstavbu vodovodů a kanalizací, správný a odůvodněný rozvoj pozemkových úprav různého druhu.
 2. Minimální vzdálenost od domu k různým objektům, včetně umístění studní, naleznete v SP 53.13330.2011 „Plánování a rozvoj území“. Tento dokument neztratil svůj význam ani poté, co byla povolena výstavba trvalé obytné budovy na místě letní chaty.
 3. SNiP 30-02-97, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018, stanoví přísné dodržování plánu rozvoje předloženého k povolení, který nyní musí být předložen k získání povolení pro jakékoli stavby. Nespornou výhodou tohoto okamžiku je absolvování odborně provedeného vyšetření. To vám umožní vyhnout se běžným chybám při udržování vzdálenosti sanitárních a hygienických zařízení od sebe. A také zjistit, v jaké vzdálenosti by měly být takové budovy umístěny.
 4. Odstup různých staveb při vytváření místní vodovodní a kanalizační sítě je upraven v SP 31.13330.2012 (dříve SNiP 2.04.03-85) „Kanalizace. Externí sítě a struktury.” V něm můžete zjistit tak důležitý parametr, jako je instalace kanalizační studny, a další standardy vzdálenosti potřebné při plánování území pozemku.
ČTĚTE VÍCE
Jak zalévat květiny, když jste na dlouhou dobu pryč?

V blízkosti soukromého domu v obci

Při hledání místa pro vrtání potřebujete informace o umístění vodních zdrojů mezi vašimi sousedy. Při nesprávném umístění dolu může ze sousedního objektu unikat voda, což může vést k celkem logické nespokojenosti majitelů bydlících v okolí.

Přečtěte si také: Umístění septiku na místě: instalační normy a pravidla umístění

Normy pro vzdálenost od domova

Instalace studny s pitnou vodou na staveništích SNT a jednotlivých bytových staveb představuje značné potíže, protože SNiP nestanoví přesné normy. SNiP 30-02-97, ve znění z roku 2018, uvádí povolovací vzdálenost 3 metry od základů obytné budovy.

Normy pro umístění studní na individuální bytové výstavbě a místech SNT v souladu s SNiP (SP) a SanPiP

Ale bezpečnost takového provozu vzbuzuje u mnoha odborníků důvodné pochybnosti. Už jen proto, že neexistuje žádný údaj o typu základu nebo půdy. A neexistuje žádná definice typu konstrukčních prvků studny.

Obec se o umístění studny nemusí nijak zvlášť zajímat. Základní podmínky – bezpečnost domu a krátká vzdálenost pro přenášení vody v kbelících – se mohou stát rozhodujícími okamžiky.

Na stavbách individuální bytové výstavby se však spojení studny s výstavbou základů jeví jako dobrý způsob, jak ušetřit půdu. Zejména po vydání nového zákona a v zahradnických a neziskových partnerstvích. Tam jsou totiž majitelé nuceni umístit vše potřebné na mnohem menší plochu.

Minimální vzdálenosti od obytného domu v SNT a individuální bytové výstavbě podle standardů SanPiN a SNiP (SP)

Pokud uvážíme, že ne každý majitel staví svůj dům na pevných základech, pak může být třímetrová vzdálenost pro stavbu fatální. U podsklepené studny je situace přibližně stejná.

Můžete nainstalovat jakoukoli studnu, neexistují pro to žádné zvláštní zákazy. Jeho umístění umožňuje ušetřit potrubí pro koupelnu a toaletu. Všechny tyto úvahy však může převážit nutnost použití speciálního vybavení v případě poruchy, pro které není v suterénu absolutně žádný prostor.

Normy pro umístění septiku podle SP (SNiP) a SanPiN

Ještě obtížnější je určit vzdálenost na malých pozemcích v SNT. Zde je nutné na malé ploše uspokojit několik požadavků najednou, často si odporujících. Za zmínku stojí zejména následující:

 1. 3 metry od základu požadované SNiP (SP) jsou vhodné k použití, ale v případě nepředvídaných okolností mohou ohrozit integritu obytné budovy.
 2. V tomto případě by vzdálenost neměla být příliš velká. To způsobí nepříjemnosti při provozu nebo instalaci místních vodovodů a kanalizací. U druhého z nich budete muset vyrobit další segmenty, které se obtížně opravují.
 3. Studna by neměla být v průchodu. Existují normy pro vzdálenosti od sousedova plotu – 1 metr, směrem do ulice (fasáda) – 5 metrů, stromy a keře – nejméně 4 m, protože rostliny je mohou poškodit svými kořeny.
 4. Mezi žumpou a studnou musí být minimálně 50 metrů. Tuto vzdálenost lze snížit pouze instalací moderního septiku.
 5. Studna, ve které čerpadlo pracuje, musí být nejen v požadované vzdálenosti, ale také v převýšení ve vztahu k ostatním sanitárně-hygienickým objektům.
ČTĚTE VÍCE
Jak zasadit dýňové sazenice v otevřeném terénu?

Čtěte také: Vzdálenost od parkoviště k veřejné budově: parkování aut podle norem

Vzdálenost mezi ostatními budovami a stavbami se určuje podle SNiP (SP) v závislosti na jejich účelu. Je třeba zvážit mnoho faktorů.

Vesnická studna s pitnou vodou

V informačních zdrojích je těžké najít přesnou odpověď, v jaké vzdálenosti od domu lze studnu udělat. Existují různé výklady normy, volné výklady na téma distancování zdroje pitné vody.

To předpokládá nepostradatelné zohlednění terénu, typu půdy, charakteru a účelu stavby.

To vše je třeba vzít v úvahu, aby bylo možné určit, jakou minimální vzdálenost je třeba ponechat, abyste se nedostali do velkých problémů a nespadali pod administrativní odpovědnost.

výstavba SP SNiP
Studna SP 31.13330.2012 SNiP 2.04.03-85
Koupelna SP 53.13330.2011 SNiP 30-02-97

Hygienické normy pro vzdálenosti od domova

SanPiN neuvádí přesnou vzdálenost na segmentu, kde se nachází obytný dům, na kterém je možné určit místo pro zdroj pitné vody. Ustanovení tohoto dokumentu naznačují, že požadovaná vzdálenost a výběr místa mohou být diktovány individuálními okolnostmi.

Zohledňuje se například umístění stanoviště na zemi. Stejně jako charakteristika reliéfu a hloubka vody, kde je možné těžit důležitý zdroj podporující život s minimálními náklady.

SES se také obvykle málo zajímá o vzdálenost mezi studnou a domem sousedů. To je v kompetenci SNiP nebo aktualizovaných stavebních předpisů (SP).

Zástupce dozorových orgánů bude zajímat, do jaké míry jsou zdroje pitné vody drženy mimo stavby, které představují potenciální epidemiologické nebezpečí nebo možnost kontaminace půdy a životního prostředí.

No a dům na letní chatě

V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu následující:

 • septiky musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, stejně jako žumpa;
 • pokud lze při výstavbě septiku vzdálenost zmenšit v závislosti na stupni vylepšení a typu, je třeba při výstavbě žumpy vzít v úvahu jasně definovaný parametr;
 • studna může být provedena 3 m od základu bytového domu, ale pouze za podmínky, že nepovede k poškození a je vybavena v souladu se všemi pravidly; záleží také na materiálu konstrukce domu.

Dispoziční řešení budov dle norem

Za zmínku také stojí:

 1. Stalo se běžnou praxí udělat studnu a postavit nad ní základ a obytnou budovu. V tomto případě není třeba hovořit o omezeních, i když v takové lokalitě si lze jen těžko představit opravné práce.
 2. Krátká vzdálenost od základů domu usnadňuje instalaci kanalizace. Je umístěn tak, aby utratil méně peněz a úsilí na kanalizační studny. To znamená speciální konstrukce – pohledové nebo otočné, nákup víček pro uzavření.
 3. Nové, vylepšené typy pomohou minimalizovat vzdálenosti na 20 m, pokud před instalací septiku upozorníte SES na typ zakoupeného zařízení.
 4. Vzdálenost od plotu ke studni, definovaná jako 5 metrů, je relevantní pouze v případě, že je studna postavena v blízkosti předního nebo uličního plotu. Může být vykopán 1 m od sousedova plotu, ale za předpokladu, že za plotem nejsou žádné další stavby.
ČTĚTE VÍCE
Co dělat, aby se palačinky neslepily?

Normy pro umístění staveb v SNT a individuální bytové výstavbě dle norem SP a SanPiN

Vzdálenost od domu k kanalizační studni závisí na jejím typu. Filtrační jednotka může být umístěna 5 m od vozovky. Ale pro zachování zdroje pitné vody je stanovena vzdálenost 50 m.

Jednoduchý přímý kolektor lze instalovat 5 m od domu podle SNiP (SP) a SanPiN. Odborníci však radí přiklonit se k 12 m.

Při absenci centrálního kanalizačního systému je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Obecně platí, že normy závisí na typu půdy, složitosti terénu a průměru potrubí použitých při výstavbě místní kanalizace.

Pokud má kapky a otáčky, objeví se nové nuance. Zvětšení průměru potrubí znamená nejen zvětšení vzdálenosti mezi kanalizačními studnami. Nezbytná je také značná vzdálenost od domova a zdroje pitné vody.

Čtěte také: Hloubka vody v bazénu: jaká je standardní délka a šířka pro skákání

Při výběru místa pro vrtání studny byste měli vzít v úvahu současné normy: SNiP a SanPin. Regulují vzdálenost od studny k domu, jiným budovám nebo objektům. Je nutné dodržovat přijaté normy pro sanitární a hygienické účely. A také pro zjednodušení údržby studny. Zvažme, jak vybrat místo pro vrtání, s přihlédnutím ke všem současným předpisům.

Jaká by měla být vzdálenost od studny k jiným objektům?

Ve vzdálenosti 4 metrů od studny by neměly být žádné budovy nebo inženýrská zařízení. I když podle SNiP plot není jedním z nich. Doporučujeme vám však vzít jeho přítomnost v úvahu při výběru místa vrtání.

Minimální vzdálenost od studny k ostatním objektům:

 • Stromy: 3 metry.
 • Hranice pozemku: 3-4 metry.
 • Obytný dům (chata, chata): 4 metry.
 • Obecní cesta: 5 metrů.
 • Řeka, rybník, jezero: 10 metrů.
 • Přístavby (kuchyň, garáž atd.): 15 metrů.
 • Rostliny zalévané hnojivy: 20 metrů.
 • Septik, žumpa nebo kompostovací jímka: 30-50 metrů.
 • Velká nádrž: 30 metrů.
 • Dálnice, železnice: 300 metrů.

Předpisy nezakazují umístění studny v suterénu obytného domu. Toto uspořádání je možné, když se vrtání provádí před zahájením stavby. Výběrem této možnosti majitelé ušetří na instalaci vodovodního potrubí. Ale studna ve sklepě je náročná na údržbu a těžko se ucpává.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit poškozenou kůru ovocných stromů?

Proč potřebujete dodržovat standardy vzdálenosti?

Dodržování standardů je nezbytné nejen pro podávání zpráv orgánům dohledu. Především je to důležité pro bezpečnost obyvatel lokality. Požadavky SNiP, SanPiN, SP a GOST jsou navrženy tak, aby zajistily epidemiologickou bezpečnost.

Pokud jsou požadavky splněny, je dosaženo následujících cílů:

 1. Snížení rizika proniknutí patogenních bakterií do pitné vody.
 2. Odstranění z odpadních vod, které prošly žumpou nebo septikem.
 3. Ochrana vody před parazity způsobujícími antropozoonózy (běžná onemocnění lidí a zvířat).
 4. Ochrana před hnojivy a jinými chemikáliemi používanými k péči o rostliny.
 5. Prevence gastrointestinálních onemocnění a otrav.
 6. Ochrana zařízení před mechanickým poškozením (například kořeny rostlin).
 7. Snížení rizika zaplavení domů.

Pravidla platí nejen v rámci webu. Vzdálenost od sousedního domu nebo septiku by neměla být menší než stanovené limity.

Co dalšího musí vlastník webu vědět?

Doporučujeme vrtat vodu co nejdále od hranice pozemku. To ochrání artézskou studnu během přestavby v sousedních oblastech. Sousedé mohou v blízkosti plotu umístit septik nebo drůbež, což ohrozí čistotu pitné vody. Vrtání ve vzdálenosti od plotu vám pomůže vyhnout se konfliktům se sousedy.

Při výběru místa pro vrtání vody na vašem místě zvažte přítomnost elektrického vedení, telegrafních sloupů a dalších překážek. Výška vrtačky se složeným stožárem je 4 m a v provozním stavu – 8,4 m. Nad vybraným místem by neměly být žádné překážky pro provoz stroje.

Pokud není vzdálenost od domu ke studně dodržena podle norem, mohou nastat problémy při získávání technického pasu. Pokud je septik umístěn příliš blízko zdroje, může majitel pozemku dostat pokutu.

Je zakázáno provádět vrtání vody v nejnižším bodě pozemku. Jedná se o samostatné pravidlo, které nezávisí na vzdálenosti od ostatních budov.

Je možné vyvrtat studnu na těžko dostupném místě?

Po měření a výpočtech se může ukázat, že se vrtná souprava nemůže dostat na vhodné místo. Překážky mohou zahrnovat úzké brány a příjezdové cesty a nedostatek místa pro zaparkování auta. Šířka standardní instalace je 2,5 m a délka je 8,7 m. Někdy není možné umístit zařízení na místo kvůli designu krajiny.

V takových případech používáme malou vrtnou soupravu. Zabírá málo místa: 2 x 1 m. Zbytek vozů zůstává mimo místo. Vrtná kapalina pro proplachování dolu je přiváděna z nádrže ohebnou hadicí.

ČTĚTE VÍCE
Jaké části kozlíku lékařského se používají?

Používáme soupravy malých rozměrů, které dokážou vrtat do hloubky až 160 metrů. To je více, než nabízejí jiné společnosti. Použití malých zařízení je možné v 95 % oblastí v moskevské oblasti. Možnost vrtání kompaktní soupravou se zjišťuje po kontrole a měření území.

Nechte si poradit od odborníka

Pokud si nevíte rady s výběrem místa pro vrtání, můžete získat bezplatnou konzultaci od našich specialistů. Zajistíme návštěvu technika na vašich stránkách. Cestování do jakéhokoli místa v Moskvě a Moskevské oblasti je možné. Specialista prohlédne místo, provede měření a výpočty a vybere vhodné místo pro vodní vrty.

Chcete-li získat konzultaci, zanechte žádost na webu nebo nám zavolejte. O zbytek se postarají naši specialisté. Dostanete hotovou studnu umístěnou na optimálním místě.