Při výstavbě různých typů staveb a přístaveb je třeba vzít v úvahu, co lze postavit v blízkosti plotu a co ne. Předpisy a federální zákon Ruské federace stanoví poměrně mnoho podmínek, které je třeba dodržet při výstavbě nových staveb v blízkosti sousedních oblastí. Stavba plotů v blízkosti budovy musí být nejprve dohodnuta se sousedy, a pokud plánujete instalovat něco mimo váš pozemek a jít na hranice ulice, je také nutné povolení od obecních úřadů. Níže se podíváme na to, zda je možné postavit blízko plotu nebo postavit něco vedle obytných budov. Potřebujete k tomu povolení nebo to můžete jednoduše rozhodnout osobně s nejbližšími obyvateli.

Dva ploty blízko sebe

Nezapomeňte se podívat na téma, co dělat, pokud je plot blízko sousedova plotu.

V tomto případě existují poměrně poradní pravidla umístění a existují normy předepsané na legislativní úrovni. SNiP přímo neupravuje otázky zeměměřictví plotů sousedů. Existují ale normy, které určují správné hranice území. Minimální vzdálenost mezi plotem a domem na vašem a sousedově pozemku je minimálně 3 metry. Od plotu po lázeňský dům nebo garáž – nejméně 1 metr. Vzdálenost od hospodářských budov pro chov ptactva a domácích zvířat je cca 4-5 metrů. Hranice stanoviště by měla být 4 metry od nejvyššího stromu, asi 2 metry od středně velkého stromu a nejméně 1 metr od keřů a záhonů. Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům, hádkám a potížím při stavbě plotu, musíte se od samého začátku seznámit se všemi nuancemi, požadavky a normami schválenými úřady ve vašem městě nebo obci. Nejčastěji budou vždy vycházet z předpisů SNiP, ale v závislosti na rozhodnutích městské správy je lze upravit. Abyste vyloučili jakékoli dotazy, musíte tuto otázku předem projednat se svým sousedem. Snad se vám podaří dospět k jednomu společnému rozhodnutí a mezi plochy jednoduše nainstalujete jeden společný plot. Rychle tak vyřešíte všechny problémy a ušetříte vám zbytečná jednání a v budoucnu případné soudní spory. V žádném případě je neumisťujte bez předchozí dohody. Je obzvláště nemožné instalovat slepý plot, který neumožňuje průchod vzduchu nebo paprsků světla. Dva ploty jsou potřeba pouze v případě, že mezi dvěma soukromými oblastmi vede silnice.

Baldachýn blízko sousedova plotu

Podle pravidel může být baldachýn instalován ne blíže než 1 metr od vašeho plotu. Uvažuje se jeden metr od nejvzdálenější hranice pozemku k hranici. Bližší výstavba přístaveb je povolena pouze po písemném souhlasu obou stran stavby. Při takových stavebních pracích je třeba dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, takže vzdálenost mezi okny vašeho domu a přístřeškem musí být alespoň šest metrů. Pokud je voda vypouštěna z přístřešku na váš pozemek, je to také přestupek, za který můžete žalovat, pokud místní policie nic neřeší. Pokud je kůlna vašeho souseda blízko plotu, musíte to nejprve probrat se sousedem. Pokud se vám nepodařilo dosáhnout mírové dohody, budete se muset se stížnostmi obrátit na příslušné obecní úřady.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenují všechny předměty pro zapřahání koní?

Je možné umístit kůlnu blízko plotu?

Před umístěním kůlny v blízkosti plotu byste měli vzít v úvahu všechny nuance těchto stavebních prací. Při výběru lokality si musíte ujasnit, do jaké kategorie váš pozemek patří. Pozemek pro individuální bytovou výstavbu lze zhotovit pro individuální výstavbu. Na takovém území je povolena jakákoli investiční výstavba. Soukromý pozemek pro domácnost – nezbytný pro výstavbu vedlejší farmy, užitkového bloku a zahrady a šatny. Na takovém místě nelze stavět obytné domy. DNP – na takovém místě můžete postavit jakékoli obytné budovy. SNT – pro obytné a komerční budovy. Je třeba vzít v úvahu i požární předpisy. Vzdálenost od stodoly k plotu by měla být určena materiálem, ze kterého je konstrukce postavena. Pokud se jedná o strom, který je snadno hořlavý, pak stojí za to držet takové budovy co možná nejdále od plotů a jiných oblastí. Když je kůlna blízko plotu sousedů, musíte tuto záležitost nejprve probrat se sousedem. Pokud problém nelze vyřešit na této úrovni, měli byste kontaktovat vyšší orgány, které takové problémy řeší.

Dům je blízko plotu

Když soused postaví dům blízko plotu, je to už bezpečnostní záležitost. Během stavby může dojít k pádu stavebních materiálů. V lepším případě to může jen poškodit plot a v horším případě skončit na vašem pozemku a poškodit lidi. Pokud se tedy ptáte, zda je možné postavit dům blízko plotu, naše odpověď zní ne. V takových případech musíte okamžitě podat stížnost na policii nebo se obrátit přímo na soud. V budoucnu dojde k nepohodlí z těsně umístěných oken a na vaši výsadbu bude vržen stín. Pokud zpočátku uvidíte porušení pravidel, okamžitě kontaktujte potřebné úřady. Je snazší opravit věci, než se dům postaví.

Je možné postavit altán blízko plotu?

Pokud má váš soused altán blízko plotu, pak to negativně ovlivní přítomnost hluku v případě pikniku nebo relaxace souseda právě v této přístavbě. A také za stín, který bude blokovat výsadby. Normy SNiP stanoví, že mezi takovými budovami a plotem musí být hranice nejméně 3 metry. Může to být pouze po vzájemné dohodě v písemné formě nebo ve formě dohody podepsané oběma stranami.

ČTĚTE VÍCE
Co to znamená ochutnat čokoládu v ústech během bouřky?

Soused staví lázeňský dům blízko plotu

Pokud má váš soused lázeňský dům blízko plotu, je nutné ve fázi výstavby projednat otázku, že jsou velmi blízko vašeho webu. Protože kouř, který bude vycházet z komína, může výrazně narušit klidný pobyt na vašem soukromém pozemku.

Pokud je lázeňský dům postaven v blízkosti plotu bez vašeho souhlasu, musíte kontaktovat vyšší orgány a vyřešit tento problém na soudní úrovni.

Ve firmě “Duhové ploty” si můžete objednat stavbu plotu na klíč z euro plotů, vlnitých plechů, řetízku a 3D pletiva. Naši profesionálové budou stavět podle všech pravidel!

V době státní regulace staveb a vzdáleností mezi nimi byla vzdálenost od plotu obytné budovy k kůlně a hospodářským budovám stanovena ve zvláštních regulačních dokumentech. Při plánování území i relativně malého pozemkového vlastnictví bylo nutné tyto požadavky zohlednit. Týkalo se to každé budovy a stavby, která by mohla představovat možné nebezpečí nebo riziko pro zdraví a životy občanů a také pro bezpečnost budovy nebo domova.

SNiP se týkal standardní bytové výstavby, výstavby veřejných budov, výstavby trvalého a dočasného oplocení, GOST – požadavky na materiály a kvalitu práce.

Hygienické normy pro stavebnictví

Řešení problému, jak moc ustoupit od plotu a domu při výstavbě přístavku nebo převlékače, závisí na tom, co se v každém konkrétním případě rozumí souhrnným názvem přístavby. Hranice majetku vlastníka pozemku nebo uživatele pozemku s dlouhodobým pronájmem v souladu s platnou legislativou Ruské federace určuje katastrální společnost se státní licencí.

Jsou sestavovány na základě provedených měření a dokladů o právech užívání pozemků nebo potvrzujících práva vlastníka a jsou vázány na orientační body nebo souřadnice.

Vlastník pozemku musí ze zákona vymezit svůj majetek od souseda, oddělit území ulice nebo nepodléhající účetnictví (například ze strany rokle). Povinná stavba plotů je zmíněna v několika regulačních dokumentech. Tato okolnost je stanovena kodexem územního plánování, SNiP a stavebními pravidly:

 1. V jaké vzdálenosti od plotu lze stavět jakékoli stavby na místě, je určeno stejnými závaznými ustanoveními.
 2. Dnes je hlavním dokumentem SNiP 30-02-97 ve znění z roku 2018, lépe známý jako nový zákon z roku 2018, který je povinný.
 3. Dalším důležitým dokumentem, který nelze při sestavování plánu rozvoje opomenout, jsou hygienické požadavky. Nyní podléhá povinnému schválení příslušnými orgány. Tento požadavek by měl být zohledněn nejen kvůli úpravám nového zákona.
 4. Získání povolení podle vypracovaného plánu pro umístění objektů umožní zohlednit mnoho okolností, které zůstávají pro laika nepochopitelné i při nejpečlivějším studiu SP 53.13330.2011, který donedávna určoval sebemenší nuance, včetně minimální vzdálenosti. ze sousedova plotu pro budovy jakéhokoli typu.
 5. Vzdálenost od domu je nejdůležitější parametr, který nelze zanedbat, protože se zohledňuje vzdálenost nejen od domu majitele, ale také od sousedovy zahrady nebo soukromého domu.
 6. U komerčních budov jsou standardní vzdálenosti stanoveny v závislosti na charakteru jejich využití. Důležitá je nejen vzdálenost od plotu, ale také vzdálenost od budov a výsadeb různého typu. Lázeňský dům, sprcha nebo toaleta jsou odstraněny do vzdálenosti určené SanPiN, as stavby pro sanitární a hygienické účely.
 7. Drůbežárna nebo kurník, běžně nazývaný chlívek, stejně jako konstrukce staveb pro drobná domácí zvířata, neumožňují minimální metr přípustný pro kůlnu se zahradním nářadím.
ČTĚTE VÍCE
Jak změkčit stolici doma?

V blízkosti zahrady

Při instalaci studny a přívodu vody je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu vzdálenost od ostatních budov, které představují potenciální riziko infekce. Pro toalety a podobné stavby na sousedově pozemku jsou závazné normy, jejichž nedodržení může znamenat odpovědnost podle občanského a územního zákoníku, nejen podle zákona o správních deliktech.

Viz také: Vzdálenost od úlů k domu a plotu souseda: norma SNiP (SP) a SanPiN k hranici lokality

Vzdálenost od plotu sousedů

U zahradních partnerství a jednotlivých pozemků jsou demarkační čárou vyznačeny postavené ploty. To ale neznamená, že by mezi plotem a budovou neměla být dodržena požadovaná vzdálenost. Hranicí rozdělení se rozumí konvenční označení, od kterého je nutné se odchýlit, aby byla zajištěna práva vlastníka sousedního pozemku.

Uspořádání budov podle norem SNiP

Hlavní obytná stavba by neměla přesáhnout určitou výšku, aby neblokovala slunce. Potřeba postavit přístavek vyžaduje zohlednění 2 parametrů najednou – jaká vzdálenost od plotu je vyžadována při jeho použití a jaká vzdálenost musí být zachována k obytným a hospodářským budovám jakéhokoli typu.

hospodářské budovy

Přístavba je obecný souhrnný termín pro označení řady staveb určených k usnadnění, zlepšení, optimalizaci života obyvatel lokality a zajištění jejich hospodářské nebo zahradnické činnosti.

Stavby pro domácnost zahrnují garáž nebo přístřešek pro auto, letní kuchyni a sklep, sociální zařízení (pokud není centrální kanalizace a jsou umístěny ve dvoře), studna a studna, skleník a další nebytové budovy.

Hlavní podmínkou jsou nebytové prostory a ať už jde o kapitál nebo ne, většinou vzdálenost nereguluje, ale může ji zvětšit nebo zmenšit.

změnit dům

Stavební normy odlišují koncept „přeměnárny“ od přístaveb. Při výstavbě městských oblastí nebo při výstavbě venkovského sídla je obvyklé instalovat šatnu.

Využívá se jako provizorní kompaktní stavba, určená pro různé potřeby, které jsou i nestálého charakteru – uskladnění techniky, ubytování či přenocování pracovníků, někdy jako místo pro převlečení do pracovního oděvu nebo pro vaření.

Pokud v některé z uvedených funkcí využíváte dočasné prostory pro potřeby domácnosti, můžete na pozemku, kde se právě plánuje bydlení, postavit šatnu.

V tomto případě je povoleno použití variabilních materiálů – PVC, kov, dřevo, sololit nebo MDF. Venkovský dům je postaven ze dřeva, panelů nebo rámu. Postupem času je nahrazena trvalou strukturou. Odlehlost takové struktury závisí na povaze jejího použití, materiálu konstrukce a dalších plánech majitele. I montáž provizorní stavby je však regulována předpisy.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody fermentovaného česneku v medu?

Čtěte také: Slepý plot mezi sousedy podle zákona 2022: SNT, soukromý dům individuální bytová výstavba a letní chata

Podívejte se na video na toto téma.

Vzdálenost od šatny a hospodářských budov k sousednímu bytovému domu

V jaké vzdálenosti od plotu a domu můžete postavit dům pro změnu a hospodářské budovy, závisí na určitých okolnostech. Pokud pod pojmem směnárna rozumíme dočasné bydlení na letní chatě s další náhradou obytnou budovou, je třeba určit správnou vzdálenost – mezi hranicí, sousedním obytným domem, umístěním zeleně a keřů, jakož i dalšími hospodářskými budovami.

Šatna na staveništi se nachází 50 m od zdrojů prachu, pachů a plynu a je umístěna na závětrné straně. Na osobní stránce:

 • do pouliční dopravy – nejméně 5 m;
 • k sousednímu plotu – nejméně 3 m;
 • do oken sousedova domu, v SNT – ne více než 6 m;
 • pokud se kůlnou rozumí kůlna pro uložení nářadí, může být k plotu 1 m;
 • Při volání kůlny, kde bydlí slepice nebo králíci, převlékárna, je třeba počítat se vzdáleností 4 m.

Diagram vzdálenosti od plotu

Při přiblížení na kratší vzdálenost není pochyb o tom, že dojde ke stížnostem sousedů. Záminkou může být blokování hospodářských budov, nadměrná blízkost soukromé bytové výstavby, zastíněné plochy, porušování práv vlastníka. Nezapomeňte, že vzdálenost mezi sousedovými stromy a kůlnou nesmí být menší než 4 m a jeho stín může dopadat na pozemek a zastínit pěstovanou zeleň.

Od plotu je možné zachovat vzdálenost 1 m od keřů a dalších objektů (garáž, WC, kůlna na nářadí).

Přístavba vedle prázdného pozemku

V tomto případě můžete udržovat metrovou vzdálenost, hlavní věc je, že jsou do vašeho domova dodržovány všechny potřebné normy a je umístěn podle pravidel. V tomto případě bude muset nový developer myslet na racionální využití pozemku. Výjimkou jsou stromy – 4 m, pro nízko rostoucí druhy – 2 m a červená čára, od které musí být alespoň 5 m.

Čtěte také: Vzdálenost od červené čáry k obytné budově a čáře budovy: normy SNiP (SP).

Pro každý případ byste měli požádat o radu místní městskou nebo venkovskou vládu, nebo ještě lépe, podepsat povolení a schválit plán rozvoje. Konflikt totiž může způsobit i nesprávně zasazená rostlina, tím méně vysoký strom.

ČTĚTE VÍCE
Co dát do brázd při setí mrkve?

Umístění budov podle norem

Pojištění proti dalším sporům se sousedem

Pokud je potřeba zajistit další zabezpečení existence, je lepší se svými sousedy podepsat písemnou dohodu, která je příslušně ověřena. Pravda, pokud se postaví dobytek, moc to nevyřeší, protože jsou zákonné požadavky na jeho vzdálenost od obytné zástavby 50m.

Každá ignorovaná vzdálenost od přístavku k plotu sousedů a jejich domu musí být potvrzena písemnou dohodou. Mezi pozemky pak můžete postavit alespoň dvoumetrové betonové ploty.

Požární bezpečnost

Umístění hospodářských budov, kde je nutné myslet na požární bezpečnost, se volí ve značné vzdálenosti od stromů, sousedních obydlí a plotů, pokud jsou dřevěné.

Stálá garáž, plot nebo sprchový kout vyrobený z ohnivzdorných materiálů nebo kovu může ušetřit normy malých vzdáleností, pokud jsou splněny všechny stanovené parametry.

Oblast venkovské chaty

SNiP 2.07.01-89 reguluje požární vzdálenosti, v tomto případě je nutné vzít v úvahu materiál konstrukce a její vzdálenost od obytných budov a veřejných budov.