Vzdálenost od domu, sousedního pozemku a studny k septikům a filtračním jímkám dle aktuálních norem

Podle současných předpisů musí být septik umístěn v určité vzdálenosti od různých objektů, budov a staveb. Je to z důvodu bezpečnosti a pohodlí občanů. Všechny zóny sanitární ochrany jsou regulovány dokumenty, jako jsou SNiP, SP a SanPin. Abychom neudělali chybu v umístění septiku na vašem webu a předešli možným problémům, pojďme na to společně.

Vzdálenost od septiku k domu.

Zóna sanitární ochrany od septiku podle SNiP 2.04.03-85, 5 metrů. Jiné zákonné požadavky ohledně této normy se nepodařilo najít, proto je lepší se tohoto pravidla držet.

 • Vzdálenost od septiku k domu je 5 metrů.

Vzdálenost od septiku k sousednímu pozemku

V souladu s „SP 53.13330.2011 Plánování a rozvoj území“ (aktualizovaná verze SNiP 30-02-97 – minimální vzdálenost k hranici sousedního pozemku by měla být:

 • Od ostatních budov – 1 metr

Septik lze podle tohoto dokumentu klasifikovat jako „jinou stavbu“.

Tento dokument také uvádí:

“Je povoleno používat žumpy, jako jsou záchytné komory a venkovní latríny, stejně jako jedno a dvoukomorové septiky umístěné alespoň 1 m od hranic pozemku.”

Řídíme se tedy následujícím, vzdálenost od septiku k sousednímu pozemku je 1 metr.

Vzdálenost od septiku do studny a studny

Zde musíte měřit vzdálenost nikoli od septiku, ale od toho, co vytéká ze septiku, to znamená z filtračních polí a filtračních studní, protože odpadní voda vstupuje do země těmito strukturami. A pokud používáte studnu na vodu, pak se do vaší vodonosné vrstvy mohou dostat škodlivé látky a patogenní organismy, zde je třeba být velmi opatrní.

Takže podle tohoto dokumentu: MDS 40-2.2000 – Vzdálenost od filtračních polí a filtračních studní k pitným studnám/studním je určena přítomností filtračních zemin v těchto místech. Myšlenka je, že vzdálenost by měla být alespoň 20 metrů. Rovněž filtrační pole nemohou být umístěna výše ve svahu od studny. Ve skutečnosti bez geologické studie nelze přesně určit, zda se odpadní voda dostane do studny, nebo zda existuje spojení mezi vodonosnou vrstvou a místem, kde jsou odpadní vody vypouštěny do země.

Také podle SanPiN 2.1.4.1110-02 je hranice první zóny pásma hygienické ochrany od místa odběru podzemní vody:

 • 30 metrů při použití chráněné podzemní vody
 • 50 metrů při použití nedostatečně chráněné podzemní vody
ČTĚTE VÍCE
Jakou barvou byste měli vyzdobit svůj dům na Nový rok 2024?

Závěr je, že čím dále od studny, tím lépe.

Vzdálenost od polí filtru

V souladu s SNiP 2.04.03-85 zóna hygienické ochrany:

 • od filtrační studny by měla být – 8 metrů
 • z podzemních filtračních polí – 15 metrů.

To je vše, nyní víte, v jaké vzdálenosti od domu můžete umístit septik. Pravda, realita našich stránek nám ne vždy umožňuje splnit všechny tyto požadavky. Proto se domníváme, že v této věci by se měl člověk řídit následujícím pravidlem: čím dále od sousedů, tím lépe.

Produkty naší společnosti

Autonomní kanalizační systém Biosféra
Pro soukromý dům a chalupu

Plastové obdélníkové sklepy
Sklepy z polypropylenu

Sklep s odsazeným vchodem
Hotové plastové sklepy

Válcové sklepy
Válcové sklepy

Otevírací doba: pondělí-neděle od 09:00 do 20:00

350005, Krasnodar, ul. Rossijskaja, 484/1

Тел.: +7(861) 238-84-80, +7(918) 400-34-17, +7(928) 283-79-23

8 800 201-81-85 pro volání z ostatních krajů

Vždy připraven odpovědět na vaše otázky

Petrov Michail Alekseevič

Při instalaci kanalizačního systému v soukromém domě musí být přísně dodržena vzdálenost septiku od domu podle norem SNiP. Umístění kanalizační nádrže v rozporu s pravidly může vést nejen k nepříjemnému zápachu, ale také ke kontaminaci pitné vody a riziku kontaminace půdy. Podívejme se na současné normy a možnosti umístění nádrže na místě.

V jaké vzdálenosti instalovat septik od domu podle SNiP

Nádrž na odpadní vodu by měla být umístěna ve vzdálenosti 5-10 m od domu/základu. V minimální vzdálenosti od obytné nemovitosti je povoleno umístit bezpečné stavby, které jsou provozovány v souladu s technologickými normami. Patří mezi ně spolehlivé septiky vyrobené z plastu, eliminující riziko úniku.

Pokud je nádrž představována jednoduchým zařízením bez dna nebo domácím designem, nemůže být řeč o její spolehlivosti. V tomto případě hygienické požadavky stanoví maximální vzdálenost nádrže od obytné nemovitosti – vzdálenost 10 m.

Regulační dokumenty také obsahují doporučení pro uspořádání systému čištění odpadních vod na vašem vlastním místě:

 • septik musí být instalován v mírné nadmořské výšce – to zabrání zaplavení konstrukce taveninou nebo dešťovou vodou;
 • Nádoba by měla být instalována pod stávajícími limity zamrzání půdy.
ČTĚTE VÍCE
Je možné oříznout vršek fíkusu benjamina?

Dno instalační jámy musí být pokryto betonovou deskou. K takové konstrukci bude muset být ukotven septik.

Co se stane, když nedodržíte pravidla pro instalaci septiku?

Otázku instalace septiku je třeba brát vážně – Kodex správních deliktů Ruské federace stanoví trest za porušení stanovených norem pro jeho umístění. Základem odpovědnosti bude vytvoření epidemiologické hrozby.

Pokud inspektoři zjistí taková porušení, bude majiteli místa, na kterém je septik instalován, čelit pokutě. Pokud by to mělo negativní důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí, je možné trestní stíhání.

Doporučuje se neinstalovat kanalizační nádrže na místa vlastníma rukama – je lepší objednat projekt od organizace, která má příslušnou licenci. Pokud budou zjištěna porušení, bude odpovědná společnost, která instalovala septik.

Vzdálenost od septiku k ostatním objektům

Kromě norem upravujících umístění kanalizačního systému ve vztahu k obytné budově existuje řada norem pro umístění septiku ve vztahu k jiným objektům, a to:

 • studna – 50 m;
 • vodní útvar stojaté vody (jezero, rybník) – 30 m;
 • tekoucí nádrž (řeka) – 10 m;
 • strom – 3 m, keř – 1 m;
 • okraj silnice – 5m.

Doporučuje se ustoupit od hranic pozemku nejméně 4 m. Při pokládání komunikací je třeba vzít v úvahu umístění plynového potrubí a udržovat vzdálenost od něj k septiku nejméně 5 metrů.

Výběr místa pro septik: co jiného je důležité?

Organizace kanalizačního systému vlastníma rukama je zodpovědný a poměrně komplikovaný úkol. Poté, co jste zjistili, v jaké vzdálenosti instalovat septik od domu, musíte vzít v úvahu několik dalších důležitých bodů:

 1. Příliš dlouhý potrubní systém je nežádoucí. Má vyšší riziko ucpání. Pokud neexistují žádné jiné možnosti, pak by měla být provedena inspekční studna na každých 10-12 m komunikace.
 2. Minimální vzdálenost k přívodu vody je 10 m.
 3. Zemědělské stavby musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 1 m.

Při určování vzdálenosti k obytným nemovitostem a pozemkům sousedů platí stejná pravidla. Je povoleno kopat septik ne blíže než 5 m od sousedních domů, 3-4 m od ovocných stromů. Vzdálenost od sousedova plotu je minimálně 2 metry.

ČTĚTE VÍCE
Je možné položit rolovaný trávník přes starý trávník?

Není místo pro instalaci septiku: co dělat?

V malých nebo hustě zastavěných oblastech je obtížné dodržet normy stanovené zákonem a instalovat nádrže způsobem, který odpovídá normám ochrany životního prostředí. V situaci, kdy na místě není dostatek místa pro instalaci septiku, můžete problém kanalizace vyřešit jinými způsoby:

 1. Opuštěním průtočných septiků. Právě na tyto konstrukce se vztahují nejpřísnější požadavky platné pro drenážní konstrukce (minimálně 8 m od studny).
 2. Použití stanice biologického čištění. Takové návrhy čistí odpadní vody na bezpečnou úroveň. Voda získaná jako výsledek filtrace může být použita k zalévání stromů a keřů.
 3. Instalace disku. Takto utěsněná plastová nádrž spolehlivě pojme odpadní vodu, ale vyžaduje pravidelné čištění a přivolání vysavačů. Jeho velikost by měla být srovnatelná s územím.

 1. Alternativním řešením při uspořádání kanalizačního systému ve venkovském domě může být biologická nebo chemická toaleta umístěná v blízkosti domu. Jedná se o nejmenší septiky, které existují. Takové konstrukce mohou být instalovány i uvnitř nebo ve vedlejších budovách, ale existuje významná nevýhoda – není možné k nim připojit zdroje odpadních vod třetích stran. Při instalaci takového septiku je třeba dodatečně vybavit venkovní sprchu drenážním systémem.
 2. Můžete také nainstalovat mechanický septik. Tento design nejen hromadí, ale také zpracovává odpad. S ohledem na výkon zařízení k němu můžete připojit sprchový kout, umyvadla nebo domácí spotřebiče. Výkon nejmenších septiků o objemu 1-1,5 m³ je 200-450 l/den. To stačí pro rodinu až tří lidí.