Čaj je nápoj vyrobený z rostliny Camellia sinesis. Čaj je po vodě nejkonzumovanějším nápojem na světě. Za domovinu čajovníku je považován severovýchod Indie, sever Myanmaru a jihozápad Číny, nicméně přesné místo, kde tato rostlina poprvé rostla, není známo. Existují důkazy, že čaj se v Číně konzumoval již před pěti tisíci lety.

Produkce a zpracování čaje jsou hlavním zdrojem obživy pro miliony rodin v rozvojových zemích. Čaj je navíc hlavním zdrojem obživy pro miliony chudých rodin žijících v řadě nejméně rozvinutých zemí.

Čajový průmysl je pro některé z nejchudších zemí hlavním zdrojem příjmů a příjmů z vývozu. Jako průmysl náročný na pracovní sílu poskytuje čajový průmysl zaměstnání, zejména ve vzdálených a ekonomicky znevýhodněných oblastech. Čaj může hrát důležitou roli v rozvoji venkova, snižování chudoby a zajišťování potravin v rozvojových zemích, protože je jednou z nejdůležitějších tržních plodin.

Pití čaje může poskytnout zdravotní a wellness výhody díky protizánětlivým, antioxidačním vlastnostem nápoje a vlastnostem snižujícím váhu. V mnoha zemích je pití čaje kulturní tradicí.

Mezinárodní den čaje

Zdůrazňující výzvu Mezivládního panelu pro čaj ke zvýšenému úsilí o rozšíření poptávky, zejména v zemích produkujících čaj, kde je spotřeba na hlavu relativně nízká, a podporující úsilí o řešení problému snížení spotřeby na hlavu v tradičních dovážejících zemích, Valné shromáždění The Assembly rozhodla vyhlásit 21. květen Mezinárodním dnem čaje.

Mezinárodní den čaje podpoří a rozšíří kolektivní akce na podporu udržitelné výroby a spotřeby čaje a zvýší povědomí o jeho významu v boji proti hladu a chudobě.

Produkce čaje a cíle udržitelného rozvoje

Je také naléhavě nutné zvýšit veřejné povědomí o významu čaje pro rozvoj venkova a udržitelné živobytí a zlepšit hodnotové řetězce čaje, aby přispěly k provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Čaj a klimatické změny

Výroba čaje je velmi citlivá na změnu klimatu. Čaj lze vyrábět pouze za určitých agroekologických podmínek, a tedy ve velmi omezeném počtu zemí, z nichž mnohé jsou velmi náchylné na změnu klimatu.

Změny teplot a srážek, které vedou k vysokému výskytu povodní a sucha, již ovlivňují výnos, kvalitu a cenu čajových produktů, snižují příjmy a ohrožují živobytí na venkově. Očekává se, že tyto změny klimatu se budou v budoucnu jen zhoršovat, což bude vyžadovat naléhavá opatření k přizpůsobení se jim. Zároveň roste povědomí o potřebě pomoci zmírnit změnu klimatu snížením emisí uhlíku z výroby a zpracování čaje.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje plastová vodovodní dýmka?

Země produkující čaj proto musí ve svých národních strategiích rozvoje čajového průmyslu zvážit otázky změny klimatu, a to jak přizpůsobení, tak zmírnění.

#InternationalTeaDay #TeaDay

Ресурсы

  • Usnesení A/RES/74/241
  • Zpráva FAO: Současná situace na trhu a střednědobé předpovědi (CCP:TE 18/CRS1)
  • Zpráva FAO „Nové trendy ve spotřebě čaje“
  • Webové stránky FAO věnované tomuto Dni
  • Obsah sociálních médií
  • Mezivládní panel pro čaj
  • Portál FAO Trade Markets: Čaj
  • Program nulového hladu
  • Cíle udržitelného rozvoje

Většina zdrojů informací o čajové kultuře jednomyslně ukvapeně prohlašuje, že rodištěm čaje je Čína. Čajoví experti o tom ale často polemizují, čímž otázka primárního zdroje moderního čaje není tak jasná. Mezi domnělá místa, která by se dala nazvat rodištěm čaje, patří oblasti Číny, Indie, Vietnamu a některých dalších zemí. Pokusme se porozumět této problematice a najít pravou domovinu čaje.

Rodištěm čaje je Čína!
O tom, že to byli Číňané, kdo jako první začali pěstovat čaj, svědčí staré čínské rukopisy, z nichž některé jsou staré tisíce let. „Pojednání o čaji“, které vytvořil Lu Yu v 8. století, shromáždilo všechny nashromážděné znalosti o léčivých vlastnostech, odrůdách a metodách přípravy tonického nápoje.
Nejprve se čaj používal jako protijed, pak jako rituální nápoj při obřadech, poté u buddhistických mnichů nahradil víno a v 5. století našeho letopočtu. čaj se po Hedvábné stezce přesunul do Tibetu a Mongolska a nakonec se začal konzumovat jako denní nápoj.

Rodištěm čaje je Indie?
V roce 1825, vysoko v horách v severovýchodní Indii, ve státě Assam, biologové objevili husté houštiny divokých čajovníků. Stejný nález je čekal v horách Barmy, Laosu, Vietnamu a na jižních svazích Himálaje. Tyto objevy se staly důvodem, proč mnozí badatelé začali považovat úpatí Himálaje za rodiště čaje, protože vysokohorské klima a velké množství tepla a světla jsou vynikajícími podmínkami pro vznik a rozvoj čajové kultury.

Teprve ve 20. století bylo zjištěno, že houštiny divokého čaje na jihovýchodě předtibetské náhorní plošiny jsou pozůstatky kdysi obdělávaných plantáží, stopa civilizace, která tam žila. Vzhledem k tomu, že živá rostlina mění svůj tvar poměrně rychle, když je vystavena vnějším faktorům, trvalo roky testování a výzkumu, než se to zjistilo.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je minimální sklon vlnité střechy?

Mimochodem, podobné čajové džungle byly nalezeny v jihozápadní Číně, v provinciích Yunnan, Sichuan a Guangzhou, ve výšce 1500 metrů nad mořem – jen na druhé straně Himálaje. Takže možná je Čína nakonec rodištěm čaje?

Čajový rodokmen
Výzkum původu čajovníku vedl ke zcela nečekaným výsledkům. V roce 1763 Carl Linné po porovnání dvou rostlin: 3metrového keře čínského čajovníku s malými lesklými šťavnatými listy a 17metrového asamského čajovníku s velkými hustými listy došel k závěru, že se jedná o různé druhy čaje. Ve své klasifikaci je rozdělil, takže se téměř dvě století věřilo, že existují dvě rovnocenné domoviny čaje – Indie a Čína.

V roce 1962 se problému hledání domoviny čaje ujal sovětský chemik K. M. Dzhemukhadze, který experimentálně prokázal, že staré stromy rostoucí v provincii Yunnan jsou nejstarší dříve existující formou. To znamenalo, že čínský čaj byl jediný svého druhu a všechny ostatní poddruhy z něj pocházely. To se také stalo dalším nepřímým důkazem, že Čína je rodištěm čaje.

Nejstarší stromy však byly objeveny nejen v Číně, ale také v přilehlých oblastech Barmy a Vietnamu, odkud se podle vědců rozšířily na sever a jih. Sledováním jejich cest lze říci mnoho o životě, obchodních vztazích, stanovištích a klimatických podmínkách, ve kterých lidé žili před několika tisíci lety. To je důvod, proč je identifikace domoviny čaje tak důležitá. Dnes můžeme s jistotou říci, že Čína je přinejmenším rodištěm čajových tradic a kultury.

Nákupní košík:
košík je prázdný
Moskva: Po – Ne. 10:00 – 22:00
+7 (985) 432-20-20