Sterilní injekční roztok je čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý nebo se nažloutlým nádechem.

1 ml
polyprenoly fosfát dvojsodná sůl 4 mg

Pomocné látky: glycerol, ethanol, tween-80, voda na injekci.

Je balen ve skleněných lahvičkách o objemu 10 nebo 50 ml příslušného objemu, uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry. Lahvičky jsou baleny v kartonových krabicích spolu s návodem k použití.

Osvědčení o registraci 77-3-5.14-2060 č. PVR-3-1.9/00010 ze dne 08.07.14

Farmakologické (biologické) vlastnosti a účinky

Antivirový lék s imunomodulačními vlastnostmi.

Dvojsodná sůl polyprenolfosfátu, která je součástí léčiva, aktivuje přirozené systémy rezistence (baktericidní aktivitu krevního séra a fagocytózu), zvyšuje humorální imunitní odpověď na vakcíny, čímž zvyšuje odolnost organismu vůči infekcím a snižuje nemocnost. Dvojsodná sůl polyprenolfosfátu aktivuje metabolické procesy v buňkách a v souladu s tím zvyšuje přírůstek hmotnosti a zároveň snižuje náklady na krmivo.

Fosprenil má antivirovou aktivitu proti Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Togaviridae, Herpesviridae, Coronaviridae a některým dalším virům.

Po parenterálním podání se dvojsodná sůl polyprenolfosfátu dostává do krevního oběhu zvířete, hromadí se především v tkáních jater, sleziny a reprodukčních orgánů, maximální koncentrace dosahuje po 0.5-3 hodinách, zůstává na terapeutické úrovni 10-16 hodin Vylučuje se z těla hlavně stolicí a močí.

Podle stupně dopadu na organismus patří Fosprenil k látkám s nízkou nebezpečností (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nepůsobí lokálně dráždivě, alergizující, embryotoxický, teratogenní a karcinogenní účinek. .

Indikace pro použití léku FOSPRENIL

Postup při podávání žádostí

Fosprenil se podává IM, SC, IV (u koní a užitkových zvířat) nebo perorálně.

Léčba fosprenilem by měla být zahájena co nejdříve od nástupu klinických příznaků onemocnění. Nejúčinnější terapie je v prodromálním období.

U virových infekcí je nutné Fosprenil kombinovat se symptomatickou a patogenetickou terapií, zejména u těžkých a komplikovaných forem infekcí. V závažných případech onemocnění se doporučuje zvýšit terapeutickou dávku Fosprenilu 2krát. Léčba se zastaví 2-3 dny po vymizení hlavních příznaků onemocnění. V případě potřeby je možné předepsat opakované léčebné kúry.

Při léčbě virových infekcí malých domácích zvířat se Fosprenil předepisuje po dobu 5-7 dnů v dávkách (ml / kg) uvedených v tabulce 1.

Živočišné druhy Jedna dávka Denní dávka
Štěňata 0.3 0.9-1.2
Psi 0.2 0.6-0.8
Koťata 0.3 0.9-1.2
Kočky 0.2 0.6-0.8
ČTĚTE VÍCE
Jak se rychle zbavit kašle bez léků?

Při velkém objemu denní dávky by měl být Fosprenil podáván buď ve 2-3 bodech, nebo ve 3-4 injekcích během dne.

V případě psinky u psů, aby se zabránilo recidivám, by měl být lék podáván po dobu nejméně 14 dnů, i když klinické příznaky onemocnění vymizí. V případě potřeby lze dobu trvání kurzu prodloužit až na 1 měsíc.

Za účelem nespecifické prevence onemocnění a snížení úmrtnosti se Fosprenil podává v dávce 0.05 ml/kg tělesné hmotnosti podle schématu uvedeného v tabulce 2.

Pohled
zvěř
Infekce Metoda
úvod
Počet injekcí
Dny po zahájení profylaxe:
1 2 3 5 10 15
Prasata Střevní v / m,
orálně
1 1 1
Kuřata Respirační aerosol* 1 1 1 1 1 1
Střevní orálně 1 1 1
Koně Respirační i/v 1 1 1 1 1 1
Střevní i/v 1 1 1
Minks Sekundární infekce u aleutské choroby orálně 1krát za 5-7 dní během celého výrobního cyklu

* Pro přípravu pracovního roztoku se 20 ml Fosprenilu zředí v 1 litru vody s 10% glycerolem a nastříká pomocí aerosolových generátorů SAG nebo APA v množství 0.4 ml pracovního roztoku na 1 m 3 drůbežárny s expozicí 15 minut.

Ke snížení nemocnosti a úmrtnosti, zvýšení přírůstku hmotnosti, snížení nákladů na krmivo u mladých zvířat (prasata, koně, skot) a drůbeže (kuřata) v prvním měsíci života se Fosprenil podává v profylaktické dávce 0.05 ml/kg intramuskulárně, perorálně. nebo s drinkem ve 2., 5., 10., 14. a 20. dni života. Kožešinovým zvířatům se Fosprenil podává s krmivem 1x za 7 dní během 1. měsíce po odstavu, poté 1x za 14 dní před porážkou.

Pro zvýšení imunitní odpovědi na vakcíny a prevence postvakcinačních komplikací se Fosprenil v dávce 0.05 ml/kg podává současně s vakcínou v různých injekčních stříkačkách IM, perorálně nebo u drůbeže s vodou. Při přeočkování se lék nepoužívá.

Vlastnosti akce při prvním použití drogy a zrušení nebyly odhaleny.

Vyvarujte se přeskakování další dávky Fosprenilu, protože. to může vést ke snížení terapeutické účinnosti léku. Pokud dojde k vynechání jedné dávky, měla by být podána co nejdříve. Dále se interval do další injekce léku nemění.

Nežádoucí účinky

Při použití Fosprenilu v souladu s tímto návodem nejsou zpravidla pozorovány vedlejší účinky a komplikace. V případě alergických reakcí se užívání léku zastaví a předepisují se antihistaminika nebo jiná symptomatická léčba.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypočítat potřebné množství písku?

Případy předávkování při použití Fosprenilu nebyly stanoveny.

Kontraindikace užívání léku FOSPRENIL

Zvláštní pokyny a opatření pro osobní prevenci

Lék se nedoporučuje používat se steroidními léky kvůli snížení terapeutického účinku Fosprenilu.

Nedoporučuje se ředit Fosprenil fyziologickými roztoky.

Produkty ze zvířat a ptáků, kterým byl Fosprenil použit, se používají k potravinářským účelům bez omezení.

Opatření osobní prevence

Při použití léku je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léčivými přípravky pro veterinární použití.

Veškeré práce s přípravkem Fosprenil by měly být prováděny s použitím kombinézy a osobních ochranných prostředků (gumové rukavice, brýle, respirátor nebo ochranná maska). Při práci s lékem nepijte, nekuřte a nejezte. Na konci práce si důkladně omyjte obličej a ruce mýdlem a vypláchněte ústa vodou.

Lidé s přecitlivělostí na složky léku by se měli vyhnout přímému kontaktu s Fosprenilem.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi je nutné jej okamžitě omýt tekoucí vodou a mýdlem. V případě alergických reakcí a / nebo v případě náhodného požití léku do lidského těla byste měli okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení (měli byste mít s sebou návod k použití léku nebo štítek).

Prázdné nádoby zespodu léčivého přípravku se nesmí používat pro domácí účely; musí být zlikvidován s domovním odpadem.

Podmínky skladování pro FOSPRENE

Lék by měl být skladován v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí, při teplotě 4°C až 25°C.

Nepoužitý léčivý přípravek se likviduje v souladu s požadavky legislativy.

Datum expirace FOSPRENILU

Skladovatelnost při dodržení skladovacích podmínek je 2 roky od data výroby. Po otevření původního balení nelze lék skladovat. Nepoužívejte Fosprenil po uplynutí doby použitelnosti.

Prázdninové podmínky

Lék se uvolňuje bez lékařského předpisu.

Kontrolováno odbornou lékařkou Ekaterinou Aleksandrovna Tolmachevovou, kandidátkou lékařských věd, 43 let zkušeností

Viz zde: Domácí veterinární léky (návod) Fosprenil, imunostimulant a antivirotikum

Главное меню